Wstecz

OGŁOSZENIADATA DOTYCZY
2018-04-26 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-23 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanej 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,, ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Wymagania Ofertowe
program inwestycji
wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż Wojskowe
2018-04-23 Kompleksowa obsługa wszystkich urządzeń drukujących w 5 Wojskowym Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką – SP ZOZ, obejmująca dostawy materiałów eksploatacyjnych (tj. m.in.: tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner) z wyłączeniem papieru, a także użyczenie urządzeń drukujących, polegająca na monitorowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń drukujących Szpitala

Wymagania Ofertowe
Zmiana terminu składania ofert
2018-04-23 DOSTAWA ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

Wymagania Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
informacja o poprawieniu terminu składania ofert i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
2018-04-20 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-04-20 Dzierżawa zestawu do pomiaru ICP, drenażu kontrolowanego zewnętrznego i testu infuzyjnego z dostawą materiałów jednorazowych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Kardiologicznego, Otolaryngologicznego i Psychiatrycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytania ofertowe
2018-04-13 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-04-12 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : system informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL7 z systemem OPTIMED

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 NAPRAWA I PRZEGLĄD ORAZ KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY AIR LIQUIDE(TAEMA)

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-04-11 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-09 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-09 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-05 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA wraz z WDROŻENIEM PROGRAMU DO OCHRONY TYPU DLP

Zapytanie Ofertowe


informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-03-29 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN ANTY D

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


zmiana terminu składania ofert


odp na pytania
2018-03-27 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

Zapytanie Ofertowe
Zalacznik do Zapytania Ofertowego
2018-03-21 zabezpieczenie potrzeb Klinicznego Oddziału Okulistycznego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

2018-03-19 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-16 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS. 100A

Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-03-14 DOSTAWA KÓŁEK DO ŁOŻEK SZPITALNYCH ORAZ KÓŁEK OBROTOWYCH Z HAMULCEM DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

Zapytanie Ofertowe
2018-03-13 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-13 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-12 Sprostowanie do przetargu na stanowisko do sprzedaży obwarzanków.

formularz oferty
ogłoszenie
2018-03-12 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 DOSTAWY ŻYWNOŚCI i WODY

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

Zapytanie Ofertowe
zmian terminu składania ofert
2018-03-08 naprawa kompresora

Zapytanie Ofertowe
2018-03-06 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-03-06 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PHYSIO-CONTROL 8 SZT

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2018-03-06 DOSTAWA TESTÓW, OPASKÓW, CZUJNIKÓW, WŁÓKNINIA

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
2018-03-05 Dostawa części zamiennych do diatermii chirurgicznej firmy Emed

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-01 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG LABORATORYJNYCH I APTECZNYCH

Zapytanie Ofertorwe
odpowiedzi na pytanie II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2018-03-01 USŁUGA OSTRZENIA,REGENERACJA,NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-02-27 udzielanie świadczeń lekarskich w Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-23 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-02-22 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ DOSTAWA GAŚNICY PRZEWOŹNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-21 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-02-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
zmiana terminu składania ofert
2018-02-21 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
informacja o zmianie SWKO
zmieniony SWKO
2018-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-16 pełnienie funkcji konsultanta w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-15 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 Dzierżawa aparatu do biopsji wraz z dostawą oprzyrządowania

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-14 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
formularz
regulamin
wzór umowy
2018-02-13 DOSTAWA SZAFY TERMOSTATYCZNEJ DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-13 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
regulamin przetargu
wzór umowy
formularz ofertowy
2018-02-12 DOSTAWA TESTÓW, FILTRÓW, OZNACZNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania I
2018-02-09 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI
zmiana terminu składania ofert
2018-02-09 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-08 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania 1
odp na pytania II
odp na pyt III
2018-02-08 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-07 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytanie
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2018-02-06 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienie stropu w sali nr 6 (Gabinet RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
wynik
2018-02-06 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-06 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-05 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ
informacja o zmianie SWKO
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy III
2018-02-01 Wykonanie programów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał I
zał II
zał III
2018-01-29 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYMAGANIA OFERTOWE
2018-01-26 Dostawy odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja opisu
załącznik do modyfikacji
zmiana terminu składania ofert II
2018-01-25 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-24 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów(Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddział Wewnętrzny) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów (Kliniczny Oddział Okulistyczny oraz Klinika Chirurgii Ogólnej) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana ogłoszenia
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu
2018-01-19 Wykonanie programu inwestycyjnego dla zadania pt. budowa zintegrowanego bloku operacyjnego

Zapytanie Ofertowe
Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. nr 3


odpowiedź na pytanie
odpowiedź na pytanie II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-01-18 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2018-01-17 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

WYMAGANIA OFERTOWE
2018-01-16 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-01-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o zmianie Ogłoszenia
zmodyfikowane Ogłoszenie
zmodyfikowany SWK
2018-01-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-15 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I KART TELEMETRYCZNYCH ORAZ TABLETÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania
2018-01-15 DOSTAWY PROTEZ

Zapytanie Ofertowe
2018-01-11 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYMAGANIA OFERTOWE
Wynik - Unieważnienie
2018-01-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana treści SIWZ
2018-01-10 DOSTAWY PODŁOŻY I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania 1
2018-01-05 Montaż i dzierżawa generatora dwutlenku chloru w celu usunięcia bakterii z instalacji i zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-04 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH STIEGELMEYER – 10 szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-01-04 Naprawa i przegląd techniczny wiertarki neurochirurgicznej firmy DePuy Synthes – 1 szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziałów Chorób Płuc i Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-20 DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
2017-12-20 DOSTAWY PROTEZ

Zapytanie ofertowe
odp. na pytanie 1
2017-12-18 PRZEGLĄD , KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO SULLA

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2017-12-15 dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytania 1
załącznik do odp.I
2017-12-15 USŁUGA NAPRAWY RESEKTOSKOPU z ciągłym przepływem GYRUS serii ELITE firmy Olympus

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o modyfikacji
zmodyfikowany - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziałów Chorób Płuc i Zakaźnych wraz z Poradniami w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o zmianie Warunków Konkursu oraz zmiana terminu składania ofert na 28.12.2017 roku
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ- szczegółowe Warunki Konkursu
2017-12-13 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH OKULISTYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2017-12-13 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz trepanów i pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących firmy Aesculap Chifa Braun

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
2017-12-13 Zakup, montaż i zaprogramowanie drukarki z podajnikiem biletów do bileterki systemu parkingowego produkcji Villa Pro Kingarking

Zapytanie Ofertowe
2017-12-13 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-12-13 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja opisu
załącznik do modyfikacji
2017-12-07 Świadczenie usług pocztowych

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
2017-12-07 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE ORAZ OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-12-07 zabezpieczenie potrzeb Poradni 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Medycyny Pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 wykonywanie konsultacji okulistycznych w Gabinecie Orzeczniczym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Gabinecie Orzeczniczym Psychiatrycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-05 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

Zapytanie Ofertowe
2017-12-04 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-12-04 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-12-04 USŁUGA NAPRAWY EKG FIRMY ASPEL

Zapytanie Ofertowe
2017-12-04 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZWEOG UŻYTKU DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 7
2017-11-29 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-27 Dostawy czujników przepływu do aparatu do znieczulenia ogólnego firmy Dameca

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-27 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz pomp infuzyjnych firmy Aesculap

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-11-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe I
2017-11-23 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-22 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
zmiana terminu składania ofert
2017-11-17 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania II
zał do odp II
2017-11-16 DOSTAWA WERSALEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-15 dostawa zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zapytanie Ofertowe
modyfikacja Zapytania ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
2017-11-15 DOSTAWA ROZDRABNIACZA Z POMPĄ DO WYPOMPOWYWANIA ŚCIEKÓW Z WC

Zapytanie Ofertowe
2017-11-14 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2017-11-14 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-11-13 dostawy leków w ramach programów lekowych

Zapytanie Ofertowe
2017-11-10 DOSTAWY IMPLANTÓW I PROCESORÓW DŹWIĘKU SŁUCHOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2017-11-10 dzierżawa systemu do rozdziału elektroforetycznego u białek surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz identyfikacji białka monoklonalnego w moczu wraz z dostawą odczynników oraz materiałów

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
odp na pytania II
załącznik do odp.II wzór umowy
odpowiedzi na pytania III
2017-11-09 Rozbudowa systemu Centrum o obsługę Pracowni Serologii oraz Banku Krwi (realizacja funkcjonalności z wykorzystaniem oprogramowania eKrew plus) wraz z zakupem dwóch zestawów komputerowych z czytnikami kodów kreskowych oraz jednej drukarki monochromatycznej

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
zał do odp.modyfikacja
2017-11-08 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-02 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-11-02 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2017-10-27 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-26 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-25 roboty remontowe w budynkach nr 8,9

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert II w zakresie Pakietu nr 2
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


przedmiar bud. nr 9
przedmiar budynek nr 8
informacja o modyfikacji Pakiet nr 2
zmodyfikwone Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowany przedmiar pakiet nr 2


2017-10-25 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-25 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-24 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-10-20 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-19 Przebudowa sanitariatów w budynku nr 2 wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawanych/pom. Nr 0.18; 0.19 oraz 0.20./ nr zadania 91455

Zapytanie Ofertowe
dok. formalna/techniczna
informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-10-18 Sprostowanie - przetarg na wynajem pom. nr 228 i 229 w budynku nr 1.

sprostowanie
2017-10-18 dostawa zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii (zestaw).

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2017-10-16 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-16 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-12 Przetarg na wynajem pom. nr 222 i 223 w budynku nr 1.

ogłoszenie
regulamin
formularz
wzór_umowy
2017-10-12 Przetarg na wynajem pom. nr 228 i 229 w budynku nr 1.

ogłoszenie
regulamin
formularz
wzór_umowy
2017-10-12 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-12 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-11 DOSTAWA LODÓWEK NA LEKI - 2 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-10 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

Zapytanie Ofertowe
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-03 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-09-29 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-09-28 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-26 Dostawa części zamiennych do urządzeń rehabilitacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Alergologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-21 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Kierownika Kliniki

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-20 DOSTAWA WITRYNY CHŁODNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-09-19 Przegląd i konserwacja sprzętu magazynowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-18 DOSTAWA DEPOZYTORA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie
załącznik do odp.
2017-09-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań ultrasonograficznych i radiologicznych dla dzieci dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


zmiana terminu składania ofert
2017-09-11 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FabiusGS-2 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-11 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-09-07 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO
2017-09-07 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SWKO
2017-09-05 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
Odpowiedzi na pytania
2017-09-04 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-08-31 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja opisu
2017-08-30 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów, lekarzy z rozpoczętym szkoleniem specjalistycznym z zakresu neurochirurgii (nie więcej niż 8) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 (24 godz.) w ramach dyżuru, wezwania, lub w gotowości do udzielania świadczeń

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach 07:30 do 15:05 przez lekarzy w Oddziale Neurochirurgii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń w Poradni Neurochirurgicznej

Ogłoszenie
informacja o modyfikacji
zmodyfikowany SWK


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-17 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2017-08-17 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w KrakowieZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik


2017-08-11 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji pn." Przebudowa stacji transformatorowej w budynku nr 42" - zadanie nr 91551

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytanie
2017-08-08 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania ofert
2017-08-07 Ogłoszenie o przetargu na automat vendingowy na SORze.

Treść ogłoszenia
Regulamin
Formularz
Wzór umowy
2017-08-07 Ogłoszenie o przetargu na sklep mundurowy.

Treść ogłoszenia
Regulamin
Formularz
Wzór umowy
2017-08-03 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEG

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zmodyfikowane zapytanie ofertowe


zmiana terminu składania ofert
2017-08-03 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-03 DOSTAWY CZUJNIKÓW TLENOWYCH DO RESPIRATORA EXTEND XT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-02 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-28 Przegląd i konserwacja, naprawa aparatów RTG oraz wykonanie testów specjalistycznych

Zapytanie Ofertowe
2017-07-28 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA – 6 kpl

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-07-26 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe
Załączniki
zmiana terminu składania ofert
2017-07-21 pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Fizjoterapii i Poradni Rehabilitacyjnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2017-07-19 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU RTG TYPU ADORA RF PRODUKCJI FIRMY NRT – 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-18 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-17 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o dokonanje modyfikacji
Zmodyfikowany SIWZ
2017-07-17 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpwoiedzi na pytania
2017-07-17 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-07-14 Usługa dostępu do Internetu

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-07-13 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik
2017-07-12 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik do modyfikacji
modyfikacja SIWZ
2017-07-12 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-07-11 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowany SIWZ
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2017-07-10 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-03 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-26 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-23 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-22 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH ORAZ UTYLIZACJA ZUŻYTYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-22 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO

Zapytanie Ofertowe
2017-06-21 USUNIĘCIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY BUDYNKU NR 8

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-19 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-19 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-06-19 przetarg na sprzedaż sprzętu kuchennego

ogłoszenie
załącznik do ogłoszenia
opinia
2017-06-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w salach operacyjnych : ortopedycznej, chirurgii ogólnej, urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, neurochirurgii, zabiegów endoskopowych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
Informacja o modyfikacji
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
2017-06-16 Naprawa Kardiomonitora firmy Emtel

Zapytanie Ofertowe
2017-06-16 DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zapytanie Ofertowe
2017-06-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-06-12 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-09 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-08 Naprawa, przegląd i konserwacja systemu monitorującego pacjenta firmy Mindray z dostawą materiałów eksploatacyjnych– 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-06-08 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-06-07 UZUPEŁNIENIE ASORTYMENTU DO SYSTEMU BREMER HALO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-06-06 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-06 DOSTAWA ELEKTRYCZNEJ PRASY PROMIENIOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-06 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
2017-06-05 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
2017-06-05 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-06-05 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-05 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ FIRMY STRYKER I AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-05 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
Informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Ogłoszenie
Zmodyfikowany SIWZ
2017-05-30 DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO ZIMOWEGO I LETNIEGO DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-30 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-29 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-26 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-25 DOSTAWA MATERACY

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-24 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-05-24 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-24 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie


SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu


2017-05-22 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-19 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH APARAT SŁUCHOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-19 DOSTAWA FOTELI GERIATRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2017-05-15 Dostawa materiałów do konserwacji

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
2017-05-12 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C CARDIX

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-05-10 PRZYSTOSOWANIE PARKINGOWEGO AUTOMATU PŁATNICZEGO DO PRACY Z URZĄDZENIEM FISKALNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
modyfikacja SIWZ II
załącznik do modyfikacji
2017-05-10 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologicznego i Udarowego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-05-10 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-10 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
MODYFIKACJA II
załącznik do modyfikacji
2017-05-10 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-05-04 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY SPACELABS HEALTHCARE – 1 kpl.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-28 DOSTAWA MATERIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-28 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-27 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-26 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-04-24 sprostowanie - dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

ogloszenie
wyjasnienie
2017-04-24 sprostowanie - wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

ogloszenie
regulamin
wyjasnienie
2017-04-21 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-19 wyjaśnienie - wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

wyjaśnienie
ogłoszenie
formularz
2017-04-19 wyjaśnienie - dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

wyjaśnienie
formularz
ogłoszenie
regulamin
2017-04-14 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-14 DOSTAWY ODZIEŻY OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-04-14 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-13 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO MARS 2.03 firmy TRUMPF

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
2017-04-13 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-13 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-12 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-12 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie.

WYMAGANIA OFERTOWE
odpwoiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie
2017-04-11 DOSTAWA TONERÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-11 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-04-10 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania II
odp. na pytanie 1
2017-04-07 dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

ogłoszenie
formularz
umowa
regulamin
2017-04-07 wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

ogłoszenie
formularz
umowa
regulamin
2017-04-07 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 na wykonywanie świadczeń kardiologicznych na Oddziale Udarowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 Przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
Załącznik do Ogłoszenia
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2017-04-07 Przetarg na sprzedaż unitów stomatologicznych

Ogłosenie wraz załącznikami
2017-04-07 przetarg na sprzedaż sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
załącznik do ogłoszenia
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2017-04-03 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki,

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
modyfikacja SIWZ
2017-03-31 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-31 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie i informacja o przesunieciu terminu składania ofert
2017-03-31 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-28 USŁUGA PRZEGLĄDU ANALIZATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-23 konkurs na na zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-21 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-21 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. II

Zapytanie o cenę
załacznik nr 1
informacja o zmianie terminu składania wycen
Zapytanie o cenę po zmianie terminu
Załącznik nr 1 c.d. - zestaw do operacji chirrugicznych nawigowanych - głowa
2017-03-17 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-16 ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. I

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
załącznik nr 1
2017-03-14 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
infoprmacja o modyfikacji
zmodyfikowane zapytanie
odpowiedź na pytania
2017-03-13 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-10 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-03-09 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-08 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
2017-03-06 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-01 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, REGENERACJA SZPITALNEGO OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-02-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie 2
2017-02-27 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-24 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
odp. na pytanie 1
2017-02-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-02-22 DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odp. na pytanie III
odp. na pytanie IV
2017-02-22 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-20 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-17 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-15 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-13 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-10 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-09 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-02-09 DOSTAWA OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-08 SPRZEDAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Ogłoszenie
2017-02-08 przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO II

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

Zapytanie Ofertowe
SOR_Nadbudowa_PFU
Nadbudowa_Koncepcja_Widoki
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Sytuacja
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut piętra
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut parteru
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Przekrój
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Opis
SOR_Dok arch_rzut
SOR_Dok arch_Przekrój
informacja o dokonanej modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
poprawienie i wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie
2017-02-08 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Opis przedmiotów
2017-02-08 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-03 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-01-31 PRZEGLĄD I KONSERWACJA DWÓCH SPRĘŻAREK ŁOPATKOWYCH ROL 15-8 MED ORAZ DWÓCH ZESTAWÓW PRÓŻNIOWYCH CPA DUPLEX ORAZ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-31 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-31 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2017-01-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana opisu
odp. na pytanie 1
2017-01-27 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-26 Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej na potrzeby rozbudowy SOR w 5 WSzK poprzez roboty budowlane i zakup sprzętu w ramach postępowania konkursowego dla priorytetu IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIŚ)

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2017-01-26 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-01-25 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
zmiana terminu składania ofert
2017-01-19 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
modyfikacja
załącznik do modyfikacji
2017-01-19 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
odpowiedź na pytania II
2017-01-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-18 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-01-16 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-13 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-13 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-12 Sprzedaż unitów stomatologicznych

Ogłoszenie
2017-01-12 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
załącznik do ogłosenia
2017-01-12 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Załącznik do Ogłoszenia
2017-01-12 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2017-01-12 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana zapisów
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
zmiana zapisów II
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe II
2017-01-02 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-02 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-12-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wstecz