Wstecz

OGŁOSZENIADATA DOTYCZY
2017-03-28 USŁUGA PRZEGLĄDU ANALIZATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-23 konkurs na na zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-21 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-21 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. II

Zapytanie o cenę
załacznik nr 1
informacja o zmianie terminu składania wycen
Zapytanie o cenę po zmianie terminu
Załącznik nr 1 c.d. - zestaw do operacji chirrugicznych nawigowanych - głowa
2017-03-17 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-16 ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. I

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
załącznik nr 1
2017-03-14 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
infoprmacja o modyfikacji
zmodyfikowane zapytanie
odpowiedź na pytania
2017-03-13 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-10 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-03-09 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-08 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
2017-03-06 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-01 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, REGENERACJA SZPITALNEGO OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-02-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie 2
2017-02-27 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-24 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
odp. na pytanie 1
2017-02-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-02-22 DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odp. na pytanie III
odp. na pytanie IV
2017-02-22 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-20 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-17 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-15 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-13 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-10 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-09 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-02-09 DOSTAWA OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-08 SPRZEDAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Ogłoszenie
2017-02-08 przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO II

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

Zapytanie Ofertowe
SOR_Nadbudowa_PFU
Nadbudowa_Koncepcja_Widoki
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Sytuacja
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut piętra
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut parteru
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Przekrój
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Opis
SOR_Dok arch_rzut
SOR_Dok arch_Przekrój
informacja o dokonanej modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
poprawienie i wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie
2017-02-08 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Opis przedmiotów
2017-02-08 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-03 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-01-31 PRZEGLĄD I KONSERWACJA DWÓCH SPRĘŻAREK ŁOPATKOWYCH ROL 15-8 MED ORAZ DWÓCH ZESTAWÓW PRÓŻNIOWYCH CPA DUPLEX ORAZ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-31 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-31 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2017-01-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana opisu
odp. na pytanie 1
2017-01-27 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-26 Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej na potrzeby rozbudowy SOR w 5 WSzK poprzez roboty budowlane i zakup sprzętu w ramach postępowania konkursowego dla priorytetu IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIŚ)

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2017-01-26 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-01-25 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
zmiana terminu składania ofert
2017-01-19 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
modyfikacja
załącznik do modyfikacji
2017-01-19 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
odpowiedź na pytania II
2017-01-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-18 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-01-16 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-13 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-13 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-12 Sprzedaż unitów stomatologicznych

Ogłoszenie
2017-01-12 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
załącznik do ogłosenia
2017-01-12 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Załącznik do Ogłoszenia
2017-01-12 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2017-01-12 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana zapisów
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
zmiana zapisów II
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe II
2017-01-02 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-02 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-12-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-28 NAPRAWA APARATU RTG ramię C Typu Manta CardiX

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-21 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

OGŁOSZENIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI
ekspertyza
2016-12-21 SPRZEDAŻ DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

Ogłoszenie
ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
2016-12-20 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

Zapytanie Ofertowe
2016-12-19 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do modyfikacji
2016-12-16 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX oraz urządzeń towarzyszących

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-14 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA PLATFORMY POSTUROGRAFICZNEJ SPS FIRMY SYNAPSYS

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-12 DOSTAWY ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-12-12 DOSTAWA WKŁADÓW FILTRÓW W SYSTEMIE OSUSZANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-12 DOSTAWA GRZEJNIKÓW ORAZ ZESTAWÓW DO ICH MONTAŻU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-12-09 DOSTAWA PRASY DO SUBLIMACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2016-12-09 DOSTAWA PANELI LED

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia
2016-12-07 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-12-05 DOSTAWA WKŁADÓW FIlTRÓW W SYSTEMIE OSUSZANIA POWIETRZA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-29 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2016-11-29 WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO W POMIESZCZENIACH KANCELARII BUDYNKU NR 32

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał 1
zał 2
2016-11-28 WYKONANIE PODEJŚĆ WODNO-KANALIZACYCJNYCH W PIWNICY BUDYNKU NR 32 ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PRZEDMIAREM

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał 1
zał 2
2016-11-28 USŁUGA WYCENA (OSZACOWANIA) DŹWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO ZREMB ORAZ DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO SPRZĘTU K.D.O. WARSZAWA.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-28 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-11-25 WYKONANIE ROBÓT W BUDYNKU NR 32 ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PRZEDMIAREM.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał 1
zał 2
2016-11-25 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-25 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-24 PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z SILNIKIEM VOLVO PEENTA TWD 1643GE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-23 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

OGŁOSZENIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI
2016-11-23 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja
załącznik do modyfikacji
2016-11-22 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-11-21 DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY I DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW W 2017 WRAZ ZE STOSOWNYMI CERTYFIKATAMI I ATESTAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-11-17 DOSTAWA I WYMIANA SIŁOWNIKA TYPU 7425 24 V WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ZAWOREM NA INSTALACJI POWROTNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-17 USŁUGA – PRZEGLĄD, KONSERWACJA RESPIRATORA TYPU MONSOON PLUS FIRMY ACUTRONIC

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-16 DOSTAWA FILTRÓW DO KLIMATYZATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania 2
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
załącznik do modyfikacji
modyfikacja zapisu
2016-11-16 DOSTAWA PODŁOŻY BAKTERIOLOGICZNYCH, SZCZEPÓW, KRĄŻKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2016-11-09 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2016-11-09 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-08 DOSTAWA PRASY DO SUBLIMACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-07 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA) WARTOŚCI SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-03 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-03 DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-11-02 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2016-11-02 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2016-10-31 PRZEBUDOWA W BUDYNKACH NR 2, 7 I 8 – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dokumentacja czesc nr 1
Dokumentacja czesc nr 2
Dokumentacja czesc nr 3
Dokumentacja czesc nr 4
Dokumentacja czesc nr 5
2016-10-25 DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-10-25 NAPRAWA ŁÓŻKA SZPITALNEGO ELEKTRYCZNEGO TYPU LATERA ACUTE 1LA FIRMY LINET – 1 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-10-20 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-10-13 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA MYJNI ENDOSKOPOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-10-13 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA APARATU USG FIRMY ZONARE – 1 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-10-13 USŁUGA –MODERNIZACJA SYSTEMU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-10-12 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2016-10-07 DOSTAWA ZESTAWÓW DO WITREKTOMII

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2016-10-07 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-10-06 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2016-09-30 PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI ALUMINIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-09-30 DOSTAWA 2 szt. KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH MOCY CHŁODNICZEJ 2,5 kW

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja zapisu
załącznik do modyfikacji
odp. na pytanie 1
2016-09-29 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o zmianie zapisów
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
2016-09-29 DOSTAWY I MONTAŻ REJESTRATORÓW DO POMIARU TEMPERATURY W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH Z PROGRAMEM KOMPUTEROWYM DO OBSŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-09-29 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH DO RÓWNOCZESNEGO WYKRYWANIA TOKSYN A/B CLOSTRIDIUM DIFFICILE ORAZ DEHYDROGENAZY GLUTAMINOWEJ CLOSTRIDIUM DIFFICILE W PRÓBKACH KAŁU

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2016-09-29 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-29 DOSTAWA ETYKIET Z KODEM KRESKOWYM DO ZNAKOWANIA MATERIAŁU LABORATORYJNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-09-28 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD/ CZAJNIKI/

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-28 DOSTAWA WODY MINERALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
odpowiedź na pytania II
2016-09-23 NAPRAWA OPTYKI ENDOSKOPOWEJ UROLOGICZNEJ FIRMY STORZ – 1 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-09-22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-21 PRZEGLĄD TECHNICZNY ZESTAWU DO LAPAROSKOPII ORAZ ARTROSKOPII FIRMY STRYKER

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-20 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-20 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY EMED

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-09-20 DOSTAWY CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-09-19 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 Firmy Schaerer

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-09-15 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-09 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-09 NAPRAWA WIERTARKI CHIRURGICZNEJ – 2 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-08 DZIERŻAWA ZESTAWU DO POMIARU ICP, DRENAŻU KONTROLOWANEGO ZEWNĘTRZNEGO I TESTU INFUZYJNEGO Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-09-07 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA MYJNI ENDOSKOPOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedz na pytania 2
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
odp. na pytania 1
2016-09-07 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-05 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-09-05 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-09-05 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-09-02 DOSTAWA WIELORAZOWEGO ŚWIATŁOWODU DO LASERA LITHO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-09-01 DOSTAWY NARZEDZI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-08-31 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-08-30 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-08-30 NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHTVIEW XCT

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-08-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-08-23 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2016-08-23 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-08-19 NAPRAWA MATERACA SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA ALPHA FIRMY INDITHERM

Zapytanie Ofertowe
2016-08-12 Wykonanie ścianki działowej z płyty G-K wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w gabinecie psychologicznym zlokalizowanym na poddaszu budynku nr 9 oraz wykonanie nadbudowy istniejącej ścianki działowej w korytarzu Oddziału Neurochirurgii bud. nr. 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał. nr 3 Sepcyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zał. nr 4 - przedmiar robót
2016-08-08 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu oraz kosztów naprawy lub wymiany systemu szlabanowego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zmiana terminu składania ofert
2016-08-05 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

Zapytanie Ofertowe
odpowiedz na pytanie
2016-08-05 Dostawa elektronarzędzi

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-08-02 Wykonanie ścianki działowej z płyty G-K wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w gabinecie psychologicznym zlokalizowanym na poddaszu budynku nr 9 oraz wykonanie nadbudowy istniejącej ścianki działowej w korytarzu Oddziału Neurochirurgii bud. nr. 6.

Wymagania Ofertowe
zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
zał. nr 4 - Przedmiar robót
2016-08-02 USŁUGA –MODERNIZACJA SYSTEMU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH FIRMY OXFORD

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpowiedź na pytania
2016-08-01 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-07-29 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zakresie dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w zakresie konsultacji pacjentów z nowotworami głowy i szyji

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-07-26 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-07-25 REMONT POMIESZCZENIA DEKONTAMINACJI – SOR bud. 84.

WYMAGANIA OFERTOWE
ZAŁ 3
ZAŁ 4
2016-07-22 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA ORAZ DOSTAW KRZESEŁ, FOTELI, STOŁÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprostowanie
odp. na pytania 1
2016-07-19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu oraz kosztów naprawy lub wymiany systemu szlabanowego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
Modyfikacja Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zał 1
zał 2
zał 3
zał 4
zał 5
zał 6
2016-07-19 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Nihon Kohden

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-07-14 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytania 1
zał do odp. 1
2016-07-07 DOSTAWY SZTUCZNEJ OPONY MEDYCZNYCH ORAZ ZESTAWU DO ZAKŁADANIA SZWÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-27 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA ZMOTORYZOWANYCH APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH FIRMY ARTROMOT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-24 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY DePuy Synthes

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-23 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH.

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-06-22 Wykonanie analizy możliwości dalszej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami linowymi

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-06-22 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DRUK/SKAN/KOPIA WRAZ KOMPLETEM DODATKOYCH TONERÓW

Zapytanie Ofertowe
2016-06-22 DZIERŻAWA APARATU DO OZNACZEŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I INNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH JAKO BACK-UP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2016-06-20 DOSTAWY I WYMIANA 8 SZT. WYMIENNIKÓW CIEPŁA JAD 6.50 Z PRZYŁĄCZAMI KRYZOWYMI

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


ZMIANA ZAPISÓW SIWZ
2016-06-20 NAPRAWA DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYPU VIO200D FIRMY ERBE – 1 KPL

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o modyfikacji zapisów Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2016-06-20 NAPRAWA ZESTAWU WIERTARKI CHIRURGICZNEJ PRODUKCJI AESCULAP CHIFA – 2 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-06-20 WYMIANA ZAWORU KRYZOWEGO DN 200 NA POWROCIE WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 36

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
odp. na pytanie 1
2016-06-17 NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU NR 32.

WYMAGANIA OFERTOWE
ZAŁ 3
ZAŁ 4
2016-06-17 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-06-17 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW FIRMY OLYMPUS

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu II
2016-06-16 DOSTAWA LEKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-06-16 DOSTAWY PREPARATU PRAXBIND

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-06-16 REMONT POMIESZCZENIA DEKONTAMINACJI – SOR bud. 84

WYMAGANIA OFERTOWE
ZAŁ 3
ZAŁ 4
zmiana terminu
2016-06-16 DOSTAWA ZASŁON PRYSZNICOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-16 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dni powszednie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-06-15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Sczegółowe Warunki Konkursu
2016-06-13 Nadzór serwisowy systemu AGFA CR (obejmuje urządzenia oraz oprogramowanie systemu radiografii pośredniej) zainstalowanego w Zakładzie Radiologii

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-13 USŁUGA – PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORÓW FIRMY GE – 5szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2016-06-08 NAPRAWA PIŁY OSCYLUJĄCEJ CHIRURGICZNEJ ORAZ NASADKI DO WIERTARKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-03 NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-06-02 DOSTAWA RUR, AKCESORIÓW CHROMOWANYCH I ZASŁON PRYSZNICOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-31 ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE DŹWIGU SZPITALNEGO W BUDYNKU NR 10.

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-05-31 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursowe


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
powiadomienie o odwołaniu Konkursu w zakresie Pakiet nr 2


2016-05-31 Konkurs na pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2016-05-30 DOSTAWA AKCESORIÓW LAPAROSKOPOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-30 Nadzór serwisowy systemu AGFA CR

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-25 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-23 Konkurs na pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-05-23 Udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


informacja o modyfikacji zapisów
zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia II
odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe


2016-05-16 DOSTAWY OKULARÓW OCHRONNYCH MEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-10 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-10 DOSTAWA MEBLI / WERSALKI, FOTELE/

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-09 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-06 DOSTAWA STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-05-06 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO KARETKI TYPU S

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja zapisu
2016-05-05 USŁUGA DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI I DEZYNFEKCJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-05-05 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
ZMIANA TERMINU
2016-04-29 DOSTAWA OPTYKI DO NEFROSKOPU

Zapytanie Ofertowe
odp. na pytanie 1
2016-04-28 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH SCENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW PRÓŻNIOWYCH ORAZ DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH SPRĘŻAREK ŁOPATKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-04-27 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-04-22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORÓW SYSMEX

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-04-21 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-04-20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-04-12 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-04-11 DOSTAWĘ MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH, TERMOMETRÓW I CIŚNIENIOMIERZY ORAZ CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2016-04-07 Wykonanie zewnętrznych schodów wraz z podestem w systemie blokowym w Budynku nr 32(Komenda)

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-04-07 Remont sali pooperacyjnej wraz z salami chorych nr 5,6,7 i 8.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-04-07 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
zmiana terminu
ZMIANA TERMINU III
2016-04-07 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-04-06 POMIARY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO DLA 10 LASERÓW MEDYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-04-01 USŁUGA – „PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZMIANA TERMINU
odp. na pytanie 1
zał do odpowiedzi
2016-03-31 DOSTAWA WODY NATURALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-30 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-03-22 DOSTAWA WODY NATURALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZMIANA TERMINU
2016-03-21 WYMIANA 4 WENTYLATORÓW W UPS SIEMENS B4 120

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-21 POMIARY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO DLA 10 LASERÓW MEDYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-21 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-03-18 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII”

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-18 PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-17 DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH/ żarówki, baterie/

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2016-03-17 Dostawa wraz z montażem dwóch scentralizowanych systemów próżniowych oraz dostawa wraz montażem dwóch sprężarek łopatkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert II
zmiana terminu składania ofert
2016-03-15 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : System informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL-7 z systemem OPTIMED

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-14 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA ) WARTOŚCI SPRZETU GASTRONOMICZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-14 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

ogłoszenie
odp. na pytanie 1
2016-03-14 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-14 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-03-11 DOSTAWY OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
zmodyfikowany SIWZ
2016-03-11 DOSTAWA ŻALUZJI WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-03-10 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane wymagania ofertowe
korekty do udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2016 roku
zmodyfikowane Wymagania na skutek dokonanych korekt
ponownie korekty do udzielonych odpowiedzi
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe na skutek dokonanych korekt 2
2016-03-03 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2016-03-02 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2016-03-01 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
odp na pytania + modyfikacja
2016-02-23 Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania w zakresie opieki pielęgniarskiej Gabinetu Konsultacyjnego SOR w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
2016-02-23 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza operatora w Klinicznym Oddziale Okulistycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ogłoszenie
SIWZ-szczegółowa warunki konkursu
2016-02-22 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;

Ogłoszenie
SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
Korekta zapisów do konkursu
PO korekcie SIWZ
2016-02-22 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza zabezpieczających funkcje i zadania Zakładu Patomorfologii

SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
Ogłoszenie
2016-02-16 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

Wymagania Ofertowe
odpowiedzi na pytania


zmiana terminu składania i otwarcia ofert


2016-02-12 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I POWIELAJĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-12 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
opowiedzi na pytania II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2016-02-12 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI, NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO oraz modernizacji lub wymiany bramki EKG do wykonania badań GSPECT z użyciem Gamma Kamery SPIRIT DH-V

ZAPYTANIE OFERTOWE
ODPWOIEDZI NA PYTANIA
ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania III
2016-02-11 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
zmiana terminu
modyfikacja opis
odp. na pytanie III
2016-02-11 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ TESTÓW DO OZNACZEŃ KASETKOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
modyfikacja opis
2016-02-10 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-09 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Specjalistycznej Poradni Stomatologicznej w zakresie Protetyki

Ogłoszenie
SIWZ-=szczegółowe warunki konkursu
2016-02-09 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-08 Udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

Ogłoszenie
SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
2016-02-05 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpwiedzi na pytania
2016-02-05 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-02-04 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-04 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-04 DOSTAWY OKULARÓW OCHRONNYCH MEDYCZNYCH, PRZYŁBIC OCHRONNYCH MEDYCZNYCH ORAZ MASEK OCHRONNYCH W PODZIALE NA PAKIETY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-03 DOSTAWY ODZIEŻY OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie
2016-02-02 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane wymgania ofertowe
2016-02-01 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-02-01 dostawa materiałów kostnych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wymagania Ofertowe
2016-02-01 DOSTAWA WÓZKA SERWISOWEGO DO SPRZĄTANIA, RĘKAWIC GOSPODARCZYCH ORAZ POJEMNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2016-02-01 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2016-02-01 - Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego transportu sanitarnego

Ogłoszenie
SIWZ- szczeółowe warunki konkursu
Odpowiedź na pytania I
Odpowiedź II
SIWZ-skorygowany -ostateczny do druku
2016-01-20 Ogłoszenie dotyczy wynajmu części korytarza w bud. nr 84 (SOR) o powierzchni 2 m2 pod ustawienie bankomatu. Oferty składać do dnia 08.02.2016 r. do godz. 12-tej. Otwarcie ofert 09.02.2016 r. o godz. 11-tej.

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2016-01-18 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-01-15 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-01-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO DIALIZY

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2016-01-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki, tampony, włóknina

WYMAGANIA OFERTOWE
modyfikacja wymagań ofertowych
zmodyfikowane wymagania ofertowe
odpowiedzi na pytania
2016-01-15 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
2016-01-12 Udzielanie swiadczeń zdrowotnych z zakresu badań analitycznych

Ogłoszenie
SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
ZAłacznik C
2016-01-11 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA PACJENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2016-01-11 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Medycyny Pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ poprawiony -ostateczny
2016-01-11 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc, Gruźlicy i Alergologii Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

Ogłoszenie
SIWZ-szczegółowe warunki konkursu
2015-12-28 DOSTAWA I MONTAŻ KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWEJ DO APARATU Ziehm 8 000

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2015-12-22 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-21 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY DePuy Synthes

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKCJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-18 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA DCA

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-12-16 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2015-12-16 DOSTAWA RECEPT LEKARSKICH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-16 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
2015-12-15 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PYSIO-CONTROL 9 SZT.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-15 USŁUGA –MODERNIZACJA APARATU ELEKTROCHIRURGICZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja Zapytania Ofertowego
2015-12-15 DOSTAWY NARZEDZI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-15 DOSTAWY KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH I ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
zał do odp I
odpowiedzi na pytania 2
2015-12-14 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-14 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA - Kadry-Płace z modułem umowy zlecenia,Automatyczna dekretacja księgowa, Obsługa banków i płatności,Moduł obliczania rezerw emerytalnych i jubileuszowych, dla 8-ciu stanowisk jednoczesnego dostępu do bazy danych

Zapytanie Ofertowe
2015-12-14 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA - System Finansowo-Księgowy wraz z modułem Kosztowym,System Gospodarka Materiałowa wraz z modułem Środki Trwałe,System Rachunek Kosztów Leczenia Szpitalnego,Generator Raportów do w/w systemów

Zapytanie Ofertowe


zmiana terminu składania ofert


2015-12-09 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu skadania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
2015-12-08 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA DCA

WYMAGANIA OFERTOWE
MODYFIKACJA WYMAGDAŃ OFERTOWYCH
2015-12-07 Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643GE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-07 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedź na pytania
2015-12-04 DOSTAWA LASERA BIOSTYMULACYJNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-12-03 Wykonanie podłączenia zimnej wody do studzienki wodomierzowej przy budynku nr 57

ogłoszenie


ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTOWY


2015-12-03 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-30 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odowiedź na pytania
2015-11-27 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zaytanie ofertowe


2015-11-26 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i jej składniki 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki Konkursu
Załącznik nr 3


odpowiedź na pytania
odpowiedx na pytania II
odpowiedź na pytania III
zmodyfikowany wzór umowy


2015-11-26 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-26 USŁUGA – PRZEGLĄD TECHNICZNY I KONSERWACJA ORAZ LEGALIZACJA WAG ELEKTRONICZNYCH ZE WZROSTOMIERZEM FIRMY RADWAG

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2015-11-25 WYKONANIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA USUNIĘCIU AWARII W BUDYNKACH NR 2, NR 6, NR 10

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTOWY


2015-11-24 DOSTAWA ROLET I ŻALUZJI WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja zapisów SIWZ
2015-11-24 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-23 PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU LUBLIN

Ogłoszenie
załaczniki nr 1 i 2
2015-11-23 DOSTAWA SZAF METALOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-19 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ MODEMU(ROUTER) I KART TELEMETRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-17 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEG

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-16 DEPOZYTORA NA TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ SZAFY METALOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania I
2015-11-13 DOSTAWY ENDOPROTEZ I CEMENTU KOSTNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2015-11-12 Usługa polegająca na serwisowaniu systemu wspomagania obsługi i zarządzania laboratorium CENTRUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpwiedź na pytanie wraz ze zmodyfikowaną umową
2015-11-10 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW Z TERENU 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-09 PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU LUBLIN

OGŁOSZENIE
załączniki nr 1 i 2
2015-11-06 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-05 DOSTAWA DEPOZYTORA NA TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ SZAFY METALOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-11-04 DOSTAWY OBUWIA DLA PERSONELU SZPITALNEGO I OBUWIA ROBOCZEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-11-03 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytania I
2015-11-02 DOSTAWA MEBLI, FOTELI OBROTOWYCH I KRZESEŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-10-29 DOSTAWA ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytania I
zał do odp I
2015-10-29 USŁUGA – NAPRAWA, PRZEGLĄD TECHNICZNY I KONSERWACJA REJESTRATORA DMS300-7 NR 11046 FIRMY OXFORD ORAZ DOSTAWA PRZEWODÓW PACJENTA DO REJESTRATORÓW DMS300-7, DMS300-8”

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmina terminu składania ofert
odpowiedź na pytanie
2015-10-23 DOSTAWA DEPOZYTORA NA TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ SZAFY METALOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja zapisów SIWZ
2015-10-22 DOSTAWA LEKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytania I
2015-10-22 WYMAGANIA OFERTOWE NA DOSTAWĘ KARDIOMONITORÓW I WÓZKA DO TRANSPORTU ZWŁOK

Wymagania ofertowe
2015-10-21 DOSTAWA SZAFKI KARTOTEKOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE


modyfikacja zapytania ofertowego


odp. na pytania I
2015-10-19 DOSTAWA PODŁOŻY BAKTERIOLOGICZNYCH, SZCZEPÓW, KRĄŻKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

Wymagania ofertowe
odowiedź na pytania
zmodygikowane Wymagania Ofertowe
odpowiedzi na pytania 2
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
odpowiedzi na pytania 3


zmiana terminu składania i otwarcia ofert


2015-10-06 DOSTAWA KSEROKOPIARKI TYPU RICOH MP161SPF

OGŁOSZENIE
2015-10-01 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32

wymagania ofertowe
modyfikacja zapytania ofertowego - Pakiet nr 2


specyfikacja wykonania i odbioru robót
przedmiar - zał. 1
przedmiar - zał. 2
przedmiar - zał. 3


2015-09-30 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCHzapytanie ofertowe


2015-09-29 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

2015-09-25 SPRZEDAŻ TOMOGRAFU

OGŁOSZENIE
załączniki nr 1 i 2
2015-09-24 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO SULLA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-23 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-17 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS. 100A

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-09-15 USŁUGA – PRZEGLĄD , KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-15 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FabiusGS.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-14 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA ) WARTOŚCI KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-11 USŁUGA DEMONTAŻU APARATU RTG SCHIMADZU, ORAZ PONOWNY MONTAŻ W INNEJ LOKALIZACJI APARATU RTG FIRMY SIEMENS

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-09-11 USŁUGI POCZTOWE

WYMAGANIA OFERTOWE


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytania Ofertowe


2015-09-11 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE


zmiana terminu składania ofert
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
modyfikacja Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2015-09-09 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-09-07 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-31 PRZETARG NA SPRZEDAŻ MELEKSÓW

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI NR 1 I 2 DO OGŁOSZENIA
2015-08-28 DOSTAWY PIELUCHOMAJTEK MEDYCZNYCH, PODKŁADÓW CHŁONNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytania I
2015-08-27 DOSTAWY ARTYKUŁÓW DO BUDOWY SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ AKTYWNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-27 Rozbudowa rozległej sieci LAN o punkty elektryczno-logiczne PEL zlokalizowane w komórkach organizacyjnych Szpitala

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-08-25 DOSTAWY OSŁON NA MIKROSKOP

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-17 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

Wymagania Ofertowe
2015-08-13 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-11 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY GŁOWICY IMAGE HD Z ZESTAWU DO VIDEOCHIRURGII LARYNGOLOGICZNEJ FIRMY STORZ

Zapytanie Ofertowe
2015-08-11 DOSTAWA FILTROW I OLEU DO SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ ROTAR CUBE 10

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-11 ROBOTY POLEGAJĄCE NA USUNIĘCIU AWARII SUFITU PODWIESZANEGO G-K W SALI CHORYCH KLINICZNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO (BUDYNEK NR 9- I PIĘTRO)

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-10 WYMIANA DWÓCH SEGMENTÓW DACHU Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 2 I NR 4

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-08-03 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ KURTEK

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-07-31 WYMIANA DWÓCH SEGMENTÓW DACHU Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 2 I NR 4

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-31 USŁUGA NAPRAWA, PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMU NEUROMONITORINGU IBIS IOM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-27 DOSTAWA ETYKIET Z KODEM KRESKOWYM DO ZNAKOWANIA MATERIAŁU LABORATORYJNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytanie


2015-07-27 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMU WYSIŁKOWEGO XSCRIBE Z BIEŻNIĄ ORAZ DEFIBRYLATOREM AED PLUS W ZESTAWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-24 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ KURTEK

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-07-21 NAPRAWA GASTROFIBEROSKOPU FIRMY OLYMPUS

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedź na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2015-07-21 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-17 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA) WARTOŚCI POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MARKI MELEX , ŚWIADCZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO RZECZOZNAWCĘ.

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytanie


2015-07-16 DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH DO OSŁONY PŁYNÓW APTECZNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-07-15 DOSTAWA IZOTOPU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-15 ROBOTY POLEGAJĄCE NA USUNIĘCIU AWARII SUFITU PODWIESZANEGO G-K W SALI CHORYCH KLINICZNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO (BUDYNEK NR 9- I PIĘTRO)

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-14 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE


modyfikacja Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
MODYFICJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO II
ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE II
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe III
odpowiedx na pytania II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe IV


2015-07-14 Usługa PRZEGLĄDU I NAPRAWY ZESPOŁU NOSZY SANITARNYCH TYPU EX.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-13 Usługa – NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU USG FIRMY ESAOTE.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-09 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA MIKROSKOPÓW - 8 SZT

ZAPYTANIE OFERTOWE


zmiana terminu składania i otwracia ofert


2015-07-08 DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH DO OSŁONY PŁYNÓW APTECZNYCH

Wymagania Ofertowe
2015-07-08 USŁUGA przeglądu, konserwacji, naprawy aparatów RTG, czyszczenie ciemni automatycznej oraz wykonanie specjalistycznych testów aparatów RTG wraz ze sprawdzeniem luminacji monitorów diagnostycznych

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedź na pytania
odpowiedź na pytanie II
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
odpowiedź na pytania III


2015-07-07 USŁUGĘ OSTRZENIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-07-01 DOSTAWA WYKASZARKI PRZEZNACZONEJ DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-06-29 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO.

Zapytanie Ofertowe
2015-06-29 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-06-25 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie ofertowe


odpowiedź na pytania


2015-06-23 WYKONANIE USŁUGI KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-06-22 NAPRAWA NASOPHARYNGOSKOPU LUT 31.1001S

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2015-06-19 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-06-18 Naprawa wiertarki chirurgicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-06-17 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAMMA KAMERY FIRMY MEDISO

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2015-06-17 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE


zmiana terminu składania i otwarcia ofert


2015-06-03 DOSTAWY TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
ZMODYFIKOWANE zAPYTANIE OFERTOWE
2015-06-03 DZIERŻAWA STACJONARNEGO TERMINALU PŁATNICZEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2015-06-02 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA  System Finansowo-Księgowy wraz z modułem Kosztowym,  System Gospodarka Materiałowa wraz z modułem Środki Trwałe,  System Rachunek Kosztów Leczenia Szpitalnego,  Generator Raportów do w/w systemów

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-06-01 Remont pompy obiegowej centralnego ogrzewania 125PJM 200 usytuowanej na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie.

WYMAGANIA OFERTOWE
2015-05-28 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu, zmiana opisu
2015-05-26 Ogłoszenie dotyczy wynajmu budynku nr 13 pod działalność gastronomiczną o powierzchni 170 m2. Oferty składać do dnia 16.06.2015 r. do godz. 14-tej. Otwarcie ofert 17.06.2015 r. o godz. 11-tej.

ogłoszenie
regulamin
formularz ofertowy
wzór umowy
2015-05-25 DOSTAWA ELEKTRONARZĘDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-25 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY APARATÓW USG FIRMY ZONARE – 2 SZT.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-25 Remont pompy obiegowej centralnego ogrzewania 125PJM 200 usytuowanej na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-22 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE


zmina terminu składania i otwarcia ofert


2015-05-20 ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW Z TERENU 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
zmina terminu składania i otwarcia ofert
2015-05-20 DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-19 DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY

WYMAGANIA OFERTOWE
odp.na pytania
2015-05-18 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-15 dostawa aparatu KTG

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-05-15 dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów poufnych i płyt CD

Zapytanie Ofertowe
2015-05-14 DOSTAWY MIĘSA ORAZ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH

Zapytanie Ofertowe
2015-05-14 Nadzór serwisowy systemu AGFA CR (obejmuje urządzenia oraz oprogramowanie systemu radiografii pośredniej) zainstalowanego w Zakładzie Radiologii

ZAPYTANIE OFERTOWE
2015-04-29 DOSTAWA ELEKTRONARZĘDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE


modyfikacja
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2015-04-29 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA Kadry-Płace z modułem umowy zlecenia, Automatyczna dekretacja księgowa, Obsługa banków i płatności, Moduł obliczania rezerw emerytalnych i jubileuszowych, dla 8-ciu stanowisk jednoczesnego dostępu do bazy danych

ZAPYTANIE OFERTOWE


modyfikacja Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowego


2015-04-28 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA (6 kpl).

ZAPYTANIE OFERTOWE


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2015-04-28 Ogłoszenie dotyczy wynajmu budynku nr 13 pod działalność gastronomiczną o powierzchni 170 m^2. Oferty składać do dnia 18.05.2015 r. do godz. 14-tej. Otwarcie ofert 19.05.2015 r. o godz. 11-tej.

ogłoszenie
regulamin
formularz ofertowy
wzór umowy
2015-04-28 DOSTAWA OPTYKI DO CYSTOSKOPU FIRMY STORZ

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
odpowiedź na pytania


2015-04-22 Naprawa, przegląd i konserwacja OCT typu HD-OCT CIRRUS nr ser.4000-6539 firmy Carl Zeiss(1 kpl)

ZAPYTANIE OFERTOWE


zmiana terminu skladania i otwarcia ofert


2015-04-22 Naprawa, przegląd i konserwacja OCT typu HD-OCT CIRRUS nr ser.4000-6539 firmy Carl Zeiss(1 kpl)

wynik
2015-04-17 Dzierżawa lampy RTG do tomografu komputerowego GE Brightspeed Elite

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania
2015-04-17 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZEŃ MORFOLOGII I RETIKULOCYTÓW PRACUJĄCEGO NA ODCZYNNIKACH FIRMY SYSMEX POLSKA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp.na pytania
2015-02-03 Ogłoszenie wynajmu części korytarzy w bud. nr 2,4,7,8,12,66 i 84 o łącznej powierzchni 8 m2 pod instalację dystrybutorów na zimne i gorące napoje oraz słodycze. Oferty składać do dnia 16.02.2015 r. do godz. 13-tej. Otwarcie ofert 17.02.2015 r. o godz. 11-tej.

Formularz na dystrybutory do goracych napojow i slodyczy
Ogloszenie na dystrybutory_do_goracych napojow oraz slodyczy
Regulamin
Wzór umowy
BRAK DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
BRAK DOSTAWA SZAF METALOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
BRAK DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

WYNIK POSTĘPOWANIA
Wstecz