Wstecz

OGŁOSZENIADATA DOTYCZY
2018-10-12 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

Zapytanie Ofertowe
2018-10-12 Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-10-09 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-10-09 Naprawa myjki endoskopowej firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert


2018-10-03 „Dostawa materaca chirurgicznego próżniowego”

Zapytanie Ofertowe
2018-10-01 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-28 „Wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”- zgodnie

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-28 "Dostawa lupy operacyjnej"

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO SATURN

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 USŁUGA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-25 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Dziennego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-19 NAPRAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH ELEKTRYCZNYCH TYPU ELEGANZA FIRMY LINET – 3 szt.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-18 DOSTAWA PANELI NADŁÓŻKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZAINSTALOWANIEM SPRZĘTU, SERWISOWANIEM I PRZEGLĄDAMI W OKRESIE GWARANCJI ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AESCULAP

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-13 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki i żele nawilżające

Wymagania ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedź na pytanie III


2018-09-13 Usługa nadzoru serwisowego wiertarki neurochirurgicznej firmy Medtronic

Zapytanie Ofertowe
2018-09-12 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-12 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-11 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-09-10 USŁUGA SERWISOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 4356 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 42 W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-10 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-07 wymiana okna w Oddziale Neurochirurgii oraz wymiana szyby w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-06 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-09-06 dostawa ssaków– 4 kpl z zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i i materiałami eksploatacyjnymi.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-06 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie ofertowe
2018-09-05 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-05 Naprawa piły oscylacyjnej oraz nasadek Acculan – 2 szt. firmy Aesculap

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-09-04 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-08-30 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń UPS

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-08-24 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-23 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-08-23 DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe II
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II oraz informacja o modyfikacji
Odpowiedzi na pytania III
2018-08-22 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-08-20 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania


2018-08-16 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG

Zapytanie Ofertowe
2018-08-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-10 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-10 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-08-08 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWA STYMULATORA REGENERACJI CHRZĄSTKI

Zapytanie Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-08-06 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-03 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW firmy Emtel

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-08-03 PRZEGLĄD APARATU DO HEMOFILTRACJI firmy Fresenius

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
wyjaśnienie SWKO
2018-08-02 DOSTAWA PIŁY OSCYLACYJNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-27 DOSTAWA SPRZĘTU AGD

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-07-27 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-07-26 Naprawa aparatu USG typu Sonix Tablet

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert


2018-07-26 sprzedaż Aparat RTG typu Multix Top z zawieszeniem sufitowym firmy Siemens

Ogłoszenie
2018-07-24 Naprawa i przegląd gastroskopu wideo GIF-H190 HDTV nr seryjny 2312291 firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-24 PRZEGLĄD I KONSERWACJA, NAPRAWA APARATU USG HI VISION PREIRUS oraz PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI APARATU USG ARIETTA V70

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
2018-07-24 DOSTAWA LEŻANKI DO MAGNETOTERAPII

Zapytanie Ofertowe
2018-07-20 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-07-19 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-07-19 pełnienie obowiązków Ordynatora w Klinicznym Oddziale Neurologicznego i Oddziału Udarowego wraz z Poradnią i świadczenie dyżurów lekarskich w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-12 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-07-09 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 DOSTAWA KLESZCZY BIOPSYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-05 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-07-02 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-29 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-29 DOSTAWA STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-25 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-25 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-06-22 Sprzedaż sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

ogłoszenie
2018-06-21 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana zapisów SWKO -treści Tabeli nr 1 do SWKO
2018-06-20 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-18 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
2018-06-15 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-13 DZIERŻAWA 6 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH CPV 66.1011.00.00-(4) usługi bankowe

Zapytanie Ofertowe
Informacja o zmianie terminu składania ofert
2018-06-12 USŁUGA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-06-11 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-08 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ANALIZATORA SYSMEX

Zapytanie ofertowe
2018-06-08 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu skadania i otwarcia ofert
zmiana termi nu składania i otwarcia ofert II
2018-06-08 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, GOSPODARCZEGO, WARSZTATOWEGO

Zapytanie ofertowe
2018-06-07 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe II


Odpowiedź na pytanie


Informacja o zmianie terminu składania ofert
2018-06-07 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania ofertowe
2018-06-07 Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zamówienia z dnia 01.06.2018 roku na wynajem budynku nr 13 na usługi gastronomiczne i zamieszcza zmodyfikowaną wersję zamówienia. Jednocześnie przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.06.2018 roku

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Regulamin
Wzór umowy
2018-06-06 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Wymagania ofertowe
2018-06-06 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia stropu w sali nr 7 (Gabinety RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2018-06-04 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania


2018-06-01 Wynajem budynku nr 13 z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne Termin składania ofert do 15.06.2018 roku do godz. 09:00

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2018-06-01 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmian terminu składania i otwarcia ofert
2018-05-30 1) Montaż klimatyzatorów inwerterowych BLYSS. 2) Wykonywanie przeglądu i konserwacji 6 klimatyzatorów. 3) Wykonywanie prac naprawczych w/w klimatyzatorów.

Wymagania ofertowe
Informacja o modyfikacji Wymagań ofertowych
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe


Zmiana terminu składania ofert


2018-05-30 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-30 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-30 zabezpieczenie potrzeb Poradni w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-29 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

Zapytanie ofertowe
2018-05-24 USŁUGA DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

Zapytanie ofertowe
2018-05-23 Sprzedaż Gamma kamera SPECT DWUGŁOWICOWA typu NUCLINE SPIRIT DH-V firmy Mediso 1kpl

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia II
Zmiana ogłoszenia III
Odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2018-05-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-21 pełnienie obowiązków kierownika Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana ogłoszenia
zmienione SWKO
2018-05-21 Naprawa Kardiomonitorów firmy Emtel

Zapytanie ofertowe
2018-05-18 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Wymagania ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2018-05-11 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

Zapytanie ofertowe
2018-05-10 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania


Odpowiedzi na pytania II
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie III


2018-05-09 dostawa kombinezonów kanalarza

Zapytanie Ofertowe
2018-05-04 Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643GE”

Zapytanie Ofertowe
2018-05-04 PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-04-30 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-27 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Zapytanie ofertowe
2018-04-26 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-23 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanej 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,, ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Wymagania Ofertowe
program inwestycji
wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż Wojskowe
2018-04-23 Kompleksowa obsługa wszystkich urządzeń drukujących w 5 Wojskowym Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką – SP ZOZ, obejmująca dostawy materiałów eksploatacyjnych (tj. m.in.: tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner) z wyłączeniem papieru, a także użyczenie urządzeń drukujących, polegająca na monitorowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń drukujących Szpitala

Wymagania Ofertowe
Zmiana terminu składania ofert
Kolejna zmiana terminu składania ofert
Lista urządzeń


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Kolejna zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania III
Zmdyfikowana lista drukarek
2018-04-23 DOSTAWA ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

Wymagania Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
informacja o poprawieniu terminu składania ofert i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania


Zmodyfikowane wymagania ofertowe II
Informacja o zmianie Zapytania Ofertowego
Informacja o zmianie Zapytania Ofertowego


Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
Informacja o modyfikacji Wymagań Ofertowych IV
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe IV
Odpowiedzi na pytania III
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe V
Odpowiedzi na pytania VI
2018-04-20 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-04-20 Dzierżawa zestawu do pomiaru ICP, drenażu kontrolowanego zewnętrznego i testu infuzyjnego z dostawą materiałów jednorazowych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Kardiologicznego, Otolaryngologicznego i Psychiatrycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytania ofertowe
2018-04-13 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-04-12 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : system informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL7 z systemem OPTIMED

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 NAPRAWA I PRZEGLĄD ORAZ KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY AIR LIQUIDE(TAEMA)

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-04-11 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-09 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-09 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-05 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA wraz z WDROŻENIEM PROGRAMU DO OCHRONY TYPU DLP

Zapytanie Ofertowe


informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-03-29 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN ANTY D

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


zmiana terminu składania ofert


odp na pytania
2018-03-27 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

Zapytanie Ofertowe
Zalacznik do Zapytania Ofertowego
2018-03-21 zabezpieczenie potrzeb Klinicznego Oddziału Okulistycznego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

2018-03-19 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-16 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS. 100A

Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-03-14 DOSTAWA KÓŁEK DO ŁOŻEK SZPITALNYCH ORAZ KÓŁEK OBROTOWYCH Z HAMULCEM DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

Zapytanie Ofertowe
2018-03-13 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-13 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-12 Sprostowanie do przetargu na stanowisko do sprzedaży obwarzanków.

formularz oferty
ogłoszenie
2018-03-12 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 DOSTAWY ŻYWNOŚCI i WODY

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

Zapytanie Ofertowe
zmian terminu składania ofert
2018-03-08 naprawa kompresora

Zapytanie Ofertowe
2018-03-06 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-03-06 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PHYSIO-CONTROL 8 SZT

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2018-03-06 DOSTAWA TESTÓW, OPASKÓW, CZUJNIKÓW, WŁÓKNINIA

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
2018-03-05 Dostawa części zamiennych do diatermii chirurgicznej firmy Emed

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-01 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG LABORATORYJNYCH I APTECZNYCH

Zapytanie Ofertorwe
odpowiedzi na pytanie II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2018-03-01 USŁUGA OSTRZENIA,REGENERACJA,NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-02-27 udzielanie świadczeń lekarskich w Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-23 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-02-22 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ DOSTAWA GAŚNICY PRZEWOŹNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-21 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-02-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
zmiana terminu składania ofert
2018-02-21 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
informacja o zmianie SWKO
zmieniony SWKO
2018-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-16 pełnienie funkcji konsultanta w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-15 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 Dzierżawa aparatu do biopsji wraz z dostawą oprzyrządowania

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-14 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
formularz
regulamin
wzór umowy
2018-02-13 DOSTAWA SZAFY TERMOSTATYCZNEJ DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-13 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
regulamin przetargu
wzór umowy
formularz ofertowy
2018-02-12 DOSTAWA TESTÓW, FILTRÓW, OZNACZNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania I
2018-02-09 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI
zmiana terminu składania ofert
2018-02-09 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-08 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania 1
odp na pytania II
odp na pyt III
2018-02-08 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-07 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytanie
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2018-02-06 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienie stropu w sali nr 6 (Gabinet RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
wynik
2018-02-06 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-06 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-05 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ
informacja o zmianie SWKO
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy
2018-02-02 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy III
2018-02-01 Wykonanie programów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
zał I
zał II
zał III
2018-01-29 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYMAGANIA OFERTOWE
2018-01-26 Dostawy odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja opisu
załącznik do modyfikacji
zmiana terminu składania ofert II
2018-01-25 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-24 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów(Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddział Wewnętrzny) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów (Kliniczny Oddział Okulistyczny oraz Klinika Chirurgii Ogólnej) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana ogłoszenia
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu
2018-01-19 Wykonanie programu inwestycyjnego dla zadania pt. budowa zintegrowanego bloku operacyjnego

Zapytanie Ofertowe
Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. nr 3


odpowiedź na pytanie
odpowiedź na pytanie II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-01-18 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2018-01-17 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

WYMAGANIA OFERTOWE
2018-01-16 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-01-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o zmianie Ogłoszenia
zmodyfikowane Ogłoszenie
zmodyfikowany SWK
2018-01-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-01-15 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I KART TELEMETRYCZNYCH ORAZ TABLETÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania
2018-01-15 DOSTAWY PROTEZ

Zapytanie Ofertowe
2018-01-11 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYMAGANIA OFERTOWE
Wynik - Unieważnienie
2018-01-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana treści SIWZ
2018-01-10 DOSTAWY PODŁOŻY I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania 1
2018-01-05 Montaż i dzierżawa generatora dwutlenku chloru w celu usunięcia bakterii z instalacji i zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-04 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH STIEGELMEYER – 10 szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-01-04 Naprawa i przegląd techniczny wiertarki neurochirurgicznej firmy DePuy Synthes – 1 szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
załącznik do modyfikacji
2018-01-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziałów Chorób Płuc i Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-20 DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
MODYFIKACJA
2017-12-20 DOSTAWY PROTEZ

Zapytanie ofertowe
odp. na pytanie 1
2017-12-18 PRZEGLĄD , KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO SULLA

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2017-12-15 dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytania 1
załącznik do odp.I
2017-12-15 USŁUGA NAPRAWY RESEKTOSKOPU z ciągłym przepływem GYRUS serii ELITE firmy Olympus

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o modyfikacji
zmodyfikowany - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziałów Chorób Płuc i Zakaźnych wraz z Poradniami w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o zmianie Warunków Konkursu oraz zmiana terminu składania ofert na 28.12.2017 roku
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-12-14 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ- szczegółowe Warunki Konkursu
2017-12-13 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH OKULISTYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2017-12-13 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz trepanów i pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących firmy Aesculap Chifa Braun

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
2017-12-13 Zakup, montaż i zaprogramowanie drukarki z podajnikiem biletów do bileterki systemu parkingowego produkcji Villa Pro Kingarking

Zapytanie Ofertowe
2017-12-13 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-12-13 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja opisu
załącznik do modyfikacji
2017-12-07 Świadczenie usług pocztowych

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
2017-12-07 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE ORAZ OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-12-07 zabezpieczenie potrzeb Poradni 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Medycyny Pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 wykonywanie konsultacji okulistycznych w Gabinecie Orzeczniczym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-07 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Gabinecie Orzeczniczym Psychiatrycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-12-05 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

Zapytanie Ofertowe
2017-12-04 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-12-04 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-12-04 USŁUGA NAPRAWY EKG FIRMY ASPEL

Zapytanie Ofertowe
2017-12-04 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZWEOG UŻYTKU DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe


odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 7
2017-11-29 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-27 Dostawy czujników przepływu do aparatu do znieczulenia ogólnego firmy Dameca

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-27 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz pomp infuzyjnych firmy Aesculap

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-11-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe I
2017-11-23 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-22 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
zmiana terminu składania ofert
2017-11-17 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania II
zał do odp II
2017-11-16 DOSTAWA WERSALEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-11-16 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-15 dostawa zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zapytanie Ofertowe
modyfikacja Zapytania ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
2017-11-15 DOSTAWA ROZDRABNIACZA Z POMPĄ DO WYPOMPOWYWANIA ŚCIEKÓW Z WC

Zapytanie Ofertowe
2017-11-14 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2017-11-14 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-11-13 dostawy leków w ramach programów lekowych

Zapytanie Ofertowe
2017-11-10 DOSTAWY IMPLANTÓW I PROCESORÓW DŹWIĘKU SŁUCHOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2017-11-10 dzierżawa systemu do rozdziału elektroforetycznego u białek surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz identyfikacji białka monoklonalnego w moczu wraz z dostawą odczynników oraz materiałów

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
odp na pytania II
załącznik do odp.II wzór umowy
odpowiedzi na pytania III
2017-11-09 Rozbudowa systemu Centrum o obsługę Pracowni Serologii oraz Banku Krwi (realizacja funkcjonalności z wykorzystaniem oprogramowania eKrew plus) wraz z zakupem dwóch zestawów komputerowych z czytnikami kodów kreskowych oraz jednej drukarki monochromatycznej

Zapytanie Ofertowe
odp na pytania I
zał do odp.modyfikacja
2017-11-08 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-11-02 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-11-02 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
odp na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2017-10-27 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-26 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-25 roboty remontowe w budynkach nr 8,9

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert II w zakresie Pakietu nr 2
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


przedmiar bud. nr 9
przedmiar budynek nr 8
informacja o modyfikacji Pakiet nr 2
zmodyfikwone Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowany przedmiar pakiet nr 2


2017-10-25 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-25 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-24 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-10-20 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-19 Przebudowa sanitariatów w budynku nr 2 wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawanych/pom. Nr 0.18; 0.19 oraz 0.20./ nr zadania 91455

Zapytanie Ofertowe
dok. formalna/techniczna
informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-10-18 Sprostowanie - przetarg na wynajem pom. nr 228 i 229 w budynku nr 1.

sprostowanie
2017-10-18 dostawa zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii (zestaw).

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2017-10-16 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-16 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-12 Przetarg na wynajem pom. nr 222 i 223 w budynku nr 1.

ogłoszenie
regulamin
formularz
wzór_umowy
2017-10-12 Przetarg na wynajem pom. nr 228 i 229 w budynku nr 1.

ogłoszenie
regulamin
formularz
wzór_umowy
2017-10-12 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-12 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-10-11 DOSTAWA LODÓWEK NA LEKI - 2 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-10 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

Zapytanie Ofertowe
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-03 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-10-03 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
2017-09-29 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-09-28 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-26 Dostawa części zamiennych do urządzeń rehabilitacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Alergologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-21 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Kierownika Kliniki

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-09-20 DOSTAWA WITRYNY CHŁODNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-09-19 Przegląd i konserwacja sprzętu magazynowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-18 DOSTAWA DEPOZYTORA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie
załącznik do odp.
2017-09-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań ultrasonograficznych i radiologicznych dla dzieci dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


zmiana terminu składania ofert
2017-09-11 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FabiusGS-2 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-09-11 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-09-07 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO
2017-09-07 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SWKO
2017-09-05 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
Odpowiedzi na pytania
2017-09-04 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-08-31 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja opisu
2017-08-30 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów, lekarzy z rozpoczętym szkoleniem specjalistycznym z zakresu neurochirurgii (nie więcej niż 8) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 (24 godz.) w ramach dyżuru, wezwania, lub w gotowości do udzielania świadczeń

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach 07:30 do 15:05 przez lekarzy w Oddziale Neurochirurgii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń w Poradni Neurochirurgicznej

Ogłoszenie
informacja o modyfikacji
zmodyfikowany SWK


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-30 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

ogłoszenie


SIWZ - sczegółowe warunki konkursu


2017-08-17 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2017-08-17 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w KrakowieZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik


2017-08-11 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji pn." Przebudowa stacji transformatorowej w budynku nr 42" - zadanie nr 91551

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytanie
2017-08-08 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania ofert
2017-08-07 Ogłoszenie o przetargu na automat vendingowy na SORze.

Treść ogłoszenia
Regulamin
Formularz
Wzór umowy
2017-08-07 Ogłoszenie o przetargu na sklep mundurowy.

Treść ogłoszenia
Regulamin
Formularz
Wzór umowy
2017-08-03 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEG

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zmodyfikowane zapytanie ofertowe


zmiana terminu składania ofert
2017-08-03 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-03 DOSTAWY CZUJNIKÓW TLENOWYCH DO RESPIRATORA EXTEND XT

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-02 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-28 Przegląd i konserwacja, naprawa aparatów RTG oraz wykonanie testów specjalistycznych

Zapytanie Ofertowe
2017-07-28 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA – 6 kpl

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-07-27 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
2017-07-27 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
2017-07-26 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe
Załączniki
zmiana terminu składania ofert
2017-07-21 pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Fizjoterapii i Poradni Rehabilitacyjnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2017-07-19 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU RTG TYPU ADORA RF PRODUKCJI FIRMY NRT – 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-18 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-17 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
informacja o dokonanje modyfikacji
Zmodyfikowany SIWZ
2017-07-17 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odpwoiedzi na pytania
2017-07-17 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-07-14 Usługa dostępu do Internetu

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-07-13 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik
2017-07-12 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
załącznik do modyfikacji
modyfikacja SIWZ
2017-07-12 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-07-11 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowany SIWZ
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2017-07-10 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-07-03 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-26 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-23 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-22 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH ORAZ UTYLIZACJA ZUŻYTYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-22 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO

Zapytanie Ofertowe
2017-06-21 USUNIĘCIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY BUDYNKU NR 8

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-19 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-19 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-06-19 przetarg na sprzedaż sprzętu kuchennego

ogłoszenie
załącznik do ogłoszenia
opinia
2017-06-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w salach operacyjnych : ortopedycznej, chirurgii ogólnej, urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, neurochirurgii, zabiegów endoskopowych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
Informacja o modyfikacji
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
2017-06-16 Naprawa Kardiomonitora firmy Emtel

Zapytanie Ofertowe
2017-06-16 DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zapytanie Ofertowe
2017-06-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-06-12 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-09 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-08 Naprawa, przegląd i konserwacja systemu monitorującego pacjenta firmy Mindray z dostawą materiałów eksploatacyjnych– 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-06-08 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-06-07 UZUPEŁNIENIE ASORTYMENTU DO SYSTEMU BREMER HALO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-06-06 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-06 DOSTAWA ELEKTRYCZNEJ PRASY PROMIENIOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-06 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
2017-06-05 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
2017-06-05 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-06-05 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-05 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ FIRMY STRYKER I AESCULAP

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-06-05 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
Informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Ogłoszenie
Zmodyfikowany SIWZ
2017-05-30 DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO ZIMOWEGO I LETNIEGO DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-30 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-29 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-26 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-25 DOSTAWA MATERACY

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-05-24 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-05-24 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-24 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie


SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu


2017-05-22 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-19 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH APARAT SŁUCHOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-19 DOSTAWA FOTELI GERIATRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2017-05-15 Dostawa materiałów do konserwacji

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
2017-05-12 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C CARDIX

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-12 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-05-10 PRZYSTOSOWANIE PARKINGOWEGO AUTOMATU PŁATNICZEGO DO PRACY Z URZĄDZENIEM FISKALNYM

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
modyfikacja SIWZ II
załącznik do modyfikacji
2017-05-10 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologicznego i Udarowego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-05-10 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-05-10 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
MODYFIKACJA II
załącznik do modyfikacji
2017-05-10 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-05-04 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY SPACELABS HEALTHCARE – 1 kpl.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-28 DOSTAWA MATERIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-28 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-27 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-26 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-04-24 sprostowanie - dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

ogloszenie
wyjasnienie
2017-04-24 sprostowanie - wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

ogloszenie
regulamin
wyjasnienie
2017-04-21 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-19 wyjaśnienie - wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

wyjaśnienie
ogłoszenie
formularz
2017-04-19 wyjaśnienie - dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

wyjaśnienie
formularz
ogłoszenie
regulamin
2017-04-14 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-14 DOSTAWY ODZIEŻY OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-04-14 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-13 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO MARS 2.03 firmy TRUMPF

ZAPYTANIE OFERTOWE
modyfikacja SIWZ
załącznik do modyfikacji
2017-04-13 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-13 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-12 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-12 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie.

WYMAGANIA OFERTOWE
odpwoiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie
2017-04-11 DOSTAWA TONERÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-04-11 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-04-10 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania II
odp. na pytanie 1
2017-04-07 dzierżawa terenu o powierzchni 1m2 na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej

ogłoszenie
formularz
umowa
regulamin
2017-04-07 wynajem pomieszczenia nr 214,215,216 w budynku nr 12

ogłoszenie
formularz
umowa
regulamin
2017-04-07 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 na wykonywanie świadczeń kardiologicznych na Oddziale Udarowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-04-07 Przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
Załącznik do Ogłoszenia
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2017-04-07 Przetarg na sprzedaż unitów stomatologicznych

Ogłosenie wraz załącznikami
2017-04-07 przetarg na sprzedaż sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
załącznik do ogłoszenia
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2017-04-03 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki,

WYMAGANIA OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
modyfikacja SIWZ
2017-03-31 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-31 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytanie i informacja o przesunieciu terminu składania ofert
2017-03-31 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-28 USŁUGA PRZEGLĄDU ANALIZATORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-23 konkurs na na zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-21 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-21 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. II

Zapytanie o cenę
załacznik nr 1
informacja o zmianie terminu składania wycen
Zapytanie o cenę po zmianie terminu
Załącznik nr 1 c.d. - zestaw do operacji chirrugicznych nawigowanych - głowa
2017-03-17 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-16 ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA WYCENY CENOWEJ na potrzeby zakupu sprzętu medycznego w ramach postępowania konkursowego dla działania 9.2 POIR cz. I

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
załącznik nr 1
2017-03-14 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
infoprmacja o modyfikacji
zmodyfikowane zapytanie
odpowiedź na pytania
2017-03-13 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-10 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

Ogłoszenie
SIWZ - Szczegółowe Warunki Konkursu
2017-03-09 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-08 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-03-08 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
2017-03-06 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-03-01 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, REGENERACJA SZPITALNEGO OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-03-01 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-02-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie 2
2017-02-27 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-24 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
odp. na pytanie 1
2017-02-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-02-22 DOSTAWY ODZIEŻY I OBUWIA

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odp. na pytanie III
odp. na pytanie IV
2017-02-22 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-20 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-17 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2017-02-15 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-13 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-02-10 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-02-09 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
2017-02-09 DOSTAWA OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-08 SPRZEDAŻ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Ogłoszenie
2017-02-08 przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO II

Ogłoszenie
wykaz przedmiotów
2017-02-08 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

Zapytanie Ofertowe
SOR_Nadbudowa_PFU
Nadbudowa_Koncepcja_Widoki
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Sytuacja
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut piętra
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Rzut parteru
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Przekrój
SOR_Nadbudowa_Koncepcja_Opis
SOR_Dok arch_rzut
SOR_Dok arch_Przekrój
informacja o dokonanej modyfikacji
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
poprawienie i wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie
2017-02-08 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Opis przedmiotów
2017-02-08 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-02-03 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
2017-01-31 PRZEGLĄD I KONSERWACJA DWÓCH SPRĘŻAREK ŁOPATKOWYCH ROL 15-8 MED ORAZ DWÓCH ZESTAWÓW PRÓŻNIOWYCH CPA DUPLEX ORAZ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-31 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYMAGANIA OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-31 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-30 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2017-01-28 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana opisu
odp. na pytanie 1
2017-01-27 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-27 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-26 Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej na potrzeby rozbudowy SOR w 5 WSzK poprzez roboty budowlane i zakup sprzętu w ramach postępowania konkursowego dla priorytetu IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIŚ)

Zaproszenie do złożenia wyceny cenowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2017-01-26 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp. na pytanie 1
2017-01-25 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYMAGANIA OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2017-01-25 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-24 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-19 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
zmiana terminu składania ofert
2017-01-19 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu
modyfikacja
załącznik do modyfikacji
2017-01-19 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
odpowiedź na pytania II
2017-01-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2017-01-18 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
załącznik do odp.
2017-01-16 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-13 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
2017-01-13 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-12 Sprzedaż unitów stomatologicznych

Ogłoszenie
2017-01-12 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

Ogłoszenie
załącznik do ogłosenia
2017-01-12 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

Ogłoszenie
Załącznik do Ogłoszenia
2017-01-12 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytanie 1
odp. na pytanie II
2017-01-12 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYMAGANIA OFERTOWE
2017-01-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
zmiana zapisów
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe
zmiana zapisów II
Zmodyfikowane Szczegółowe Warunki Konkursowe II
2017-01-02 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-01-02 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYMAGANIA OFERTOWE
2016-12-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wstecz