Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2017-03-23 2017-03-31 16/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
2017-03-22 2017-03-30 14/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH

Ogłoszenie


Załącznik do SIWZ
SIWZ


odpowiedzi na pytania
2017-03-22 2017-03-31 17/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dostawy materiałów do sterylizacji - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
2017-03-20 2017-03-28 13/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-15 2017-03-23 15/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-10 2017-03-20 11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

Ogłoszenie


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ - założenia do zadania


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-03-08 2017-03-20 10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-07 2017-03-07

ZMIANA ADRESU E-MAIL

informacja o zmianie
2017-03-06 2017-03-14 9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-02 2017-03-10 8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-01 2017-03-10 6/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-02-17 2017-02-27 5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

PROGRAM LEKOWY

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-02-14 2017-03-23 4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
informacja z otwarcia
2017-01-24 2017-03-15 1/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ II


odpowiedzi na pytania
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania IV
Wyjaśnienia do SIWZ
informacja z otwarcia
sprostowanie informacji z otwarcia ofert
sprostowanie informacji z otwarcia ofert II
2017-01-24 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2017

Plan zamówień publicznych 2017
2017-01-24 2017-02-01 2/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dialog techniczny na Dostawę wielogłowicowej gamma kamery hybrydowej SPECT CT

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Zał. nr. 1 do ogłoszenia
Zał. nr 2 do ogłoszenia
2016-12-28 2017-01-05 51/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawa odczynników do analizatora UNICAP 100 wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń alergologicznych i specjalistycznych przeciwciał jako Back-up

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
2016-12-21 2017-01-11 50/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawy obłożeń operacyjnych

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert 2
Odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-12-01 2016-12-09 49/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PROGRAM LEKOWY

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-11-22 2016-11-30 48/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dzierżawa automatycznego systemu analizy moczu (analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizator osadu) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-11-16 2017-01-04 47/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane ogłoszenie o zmianie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert II
2016-11-09 0216-11-18 41/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

MODERNIZACJA SYSTEMU PARKINGOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zał. do SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja z otwarcia
2016-11-09 2016-11-17 44/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dzierżawa automatycznego systemu analizy moczu (analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizator osadu) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-11-08 2016-11-16 42/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2016-10-28 2016-11-14 46/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PROGRAM LEKOWY

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2016-10-07 2016-10-24 43/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

REMONT I PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KANCELARII W BUDYNKU NR 32

Ogłoszenie


SIWZ
Zał. nr 1-2 do SIWZ
zał. nr 3 do SIWZ
zmodyfikowane zał. nr 1-2 do SIWZ
zmodyfikowany zał. nr 3 do SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


dodatkowe wyjaśnienia do SIWZ
informacja z otwarcia
2016-09-30 2016-10-17 39/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PRZEBUDOWA W BUDYNKACH NR 2, 7 I 8 – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 91456

ogłoszenie


SIWZ
Zał 1-2 do SIWZ
Zał 3 do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ


dodatkowe wyjaśnienia do SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-09-29 2016-10-07 38/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW I ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowany załacznik nr 3 do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-09-29 2016-10-07 40/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawa odczynników do posiadanego analizatora SYSMEX wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych aparatów do oznaczania morfologii z retikulocytami jako back-up

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2016-08-31 2016-09-08 37/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ - 06.09.2016


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia ofert
2016-08-17 2016-08-25 35/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2016-08-10 2016-08-18 36/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacje z otwarcia ofert
2016-07-27 2016-09-06 34/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 4

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-06-29 2016-07-14 33/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32

Ogłoszenie


SIWZ
OPZ - załacznik nr 6 do SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-06-17 2016-07-04 32/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 2 I NR 4 WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NR ZADANIA: 91455

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załącznik do OPZ - 1
Załącznik do OPZ - 2
Załącznik do OPZ - 3
Załącznik do OPZ - 4
Załącznik do OPZ - 5
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-06-16 2016-06-24 29/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-06-15 2016-06-23 31/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-06-14 2016-06-22 30/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2016-06-03 2016-06-20 28/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 CZ. IV

Ogłoszenie


SIWZ
OPZ - załacznik nr 6 do SIWZ


2016-05-31 2016-06-08 27/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SYSTEMU IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

ogłoszenie


SIWZ


2016-05-23 2016-05-31 25/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2016-05-19 2016-06-03 26/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 cz. III

Ogłoszenie


SIWZ
załącznik nr 6 do SIWZ- OPZ


2016-05-12 2016-06-22 24/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PROGRAMU LEKOWEGO

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
2016-05-06 2016-05-23 23/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 część II

Ogłoszenie


SIWZ
zał. nr 6 do SIWZ


2016-05-05 2016-05-13 22/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU - KARETKI TRANSPORTOWEJ

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2016-04-15 2016-05-30 19/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawy protez ortopedycznych

Ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
2016-04-15 2016-05-04 14/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PRZEBUDOWĘ POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH NR 10 i 32 – zadanie: 91453

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
załączniki OPZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2016-04-15 2016-04-25 21/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU - KARETKI TRANSPORTOWEJ

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Informacja o zmianie SIWZ
Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2016-04-15 2016-04-25 20/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY AKCESORIÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2016-04-15 2016-05-30 18/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 3

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV


SIWZ
załącznik OPZ
zmodyfikowane OPZ dla pakietó 2, 3, 4
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany OPZ II dla pakietu 3


informacja o zmianie terminów
odpowiedzi na pytania
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Odpowiedzi na pytania II
2016-04-13 2016-04-21 9/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2016-04-08 2016-04-18 16/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2016-04-07 2016-04-15 17/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawy programu lekowego

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-04-06 2016-04-21 13/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32

Ogłoszenie


SIWZ
załączniki OPZ


2016-04-04 2016-04-12 15/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SYSTEMU IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


2016-03-30 2016-05-10 11/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 2

ogłoszenie I
ogłoszenie I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV


SIWZ
załączniki OPZ
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany OPZ dla pakietu 2


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania ofert
2016-03-22 2016-03-30 12/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawy leków

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
2016-03-07 2016-03-15 10/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Dostawy leków

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
2016-03-07 2016-04-18 8/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 1

Ogłoszenie
ogłoszenie II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


załącznik OPZ
SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany OPZ - pakiet 1


Odpowiedzi na pytania I
zał. do odp. na pytania I
sprostowanie odpowiedzi na pytania
2016-02-22 2016-03-08 4/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH NR 8, 17, 38

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
załącznik OZP 2
załącznik OZP 1
załącznik OPZ 3
załącznik OPZ 4
załącznik OPZ 5
załącznik OPZ 6


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zał. do odp. na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Zał. do odp. na pyt. II
2016-02-22 2016-03-08 5/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NR 2 i 7

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Załączniki do OPZ
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert II
odpowiedzi na pytania II
zał. do odp. na pytania II
2016-02-22 2016-03-08 6/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH NR 2,7 i 8

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV


SIWZ
Załączniki do OPZ
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania I
zał. do odp. na pytania I
Informacja o zmianie terminu składania ofert III
Informacja o zmianie terminu składania ofert IV
Odpowiedzi na pytania II
zał. do odp. na pytania II
2016-01-14 2016-01-25 3/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ


2016-01-08 2016-01-21 2/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ


2016-01-08 2016-01-21 1/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

DOSTAWY PŁYNÓW I AKCESORIÓW OKULISTYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
2015-12-23 2016-02-15 52/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2015-12-04 2015-12-14 50/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2015-12-03 2015-12-11 51/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2015-12-03 2015-12-11 49/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY PAPIEROWYCH ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
informacja o zmianie terminu składania ofert


Odpowiedzi na pytania I
2015-11-26 2016-01-04 48/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-10-27 2015-11-04 47/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawa programu lekowego

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-10-13 2015-11-26 46/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
2015-10-02 2015-10-14 45/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-10-02 2015-10-12 44/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARETMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Ogłoszenie


SIWZ


2015-10-01 2015-10-09 43/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

OCHRONĘ FIZYCZNĄ TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Zał. do SIWZ


2015-09-16 2015-09-24 42/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA PROGRAMU LEKOWEGO

Ogłoszenie


SIWZ


2015-09-10 2015-09-18 41/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

OCHRONĘ FIZYCZNĄ TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Zał. do SIWZ


2015-09-09 2015-09-17 39/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
zmodyfikowany siwz


odpowiedzi na pytania
2015-09-09 2015-09-24 38/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

ROBOTY REMONTOWE Cz. 2 – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BOKSU GARAŻOWEGO – bud. 57

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki 4-6 do SIWZ


2015-08-31 2015-09-08 37/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2015-08-28 2015-09-07 19/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Zał. do SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-08-18 2015-08-26 33/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIPSOWNIC

ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-08-12 2015-08-20 36/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DZIERŻAWĄ METKOWNICY DO ETYKIET

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
sprostowanie odpowiedzi na pytania
2015-07-16 2015-08-26 35/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. III

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
zał. do odp. na pytania
2015-07-15 2015-07-23 34/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2015-07-07 2015-07-15 32/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-07-03 2015-07-13 31/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy materiałów stomatologicznych

Ogłoszenie


SIWZ


2015-06-30 2015-07-09 30/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego cz. III

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


2015-06-25 2015-07-03 29/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-06-25 2015-07-03 26/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. II

Ogłoszenie


SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ


odp. na pytania I
2015-06-22 2015-06-30 27/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy soczewek

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-06-19 2015-06-29 28/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ


2015-06-09 2015-06-17 25/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie


SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-06-03 2015-06-12 24/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego cz. II

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do OPZ


2015-05-29 2015-07-09 23/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 2

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmod.zał. nr 1 dla pakietu 1


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2015-05-22 2015-07-02 22/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE

Ogłoszenie
Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV


SIWZ


pismo dot. załączników
Odpowiedzi na pytania I
załączniki do odp. na pyt. I
odpowiedzi na pytania II
zał. do odp. na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
zał. do odp. na pytania III
Informacja o zmianie terminu składania ofert
2015-05-20 2015-06-30 20/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 1

Ogłoszenie
ogłoszenie I


SIWZ
Załączniki do SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2015-05-19 2015-05-28 21/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-05-11 2015-05-26 18/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

ROBOTY REMONTOWE Cz. 1

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Załączniki do SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie SIWZ
2015-04-30 2015-05-12 16/5WSzKzP–SP ZOZ/2015

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowanie nadzoru autorskiego cz. I

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do OPZ


2015-04-22 2015-04-30 17/5WSzKzP–SP ZOZ/2015

Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. I

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do OPZ


2015-04-03 2015-04-13 15/5WSzKzP–SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOGOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Ogłoszenie


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-03-26 2015-04-06 14/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA GAMMAKAMERY

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


2015-03-25 2015-05-05 13/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


pytania i odpowiedzi I
Odpowiedzi na pytania II
sprostowanie
2015-03-18 2015-04-28 09/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA DWÓCH APARATÓW DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Ogłoszenie
Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-03-13 2015-03-20 01/2015/Dialog

dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Ogłoszenie
Zał.1 - Regulamin
Zał.2 - wzór wniosku
2015-03-13 2015-03-23 08/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOGOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-03-06 2015-03-16 12/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2015-02-25 2015-03-05 10/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IZOTOPOWYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia\


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
2015-02-24 2015-04-08 04/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-02-12 2015-02-20 7/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA SYSTEMÓW IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-02-12 2015-02-20 3/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DZIERŻAWA GAMMAKAMERY

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-02-05 2015-02-13 5/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

DOSTAWA LEKÓW

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania I
2015-01-27 2015-02-04 1/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

Dostawy płynów i akcesoriów okulistycznych

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
2014-12-16 2014-12-23 54/5WSzKzP – SP ZOZ/2014

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


2014-12-14 2014-12-30 53/5WSzKzP – SP ZOZ/2014

DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH

ogłoszenie o zamówieniu
zmiana ogłoszenia


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
2014-12-13 2015-01-23 52/5WSzKzP – SP ZOZ/2014

DOSTAWY IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
sprostowanie odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
2014-12-02 2015-01-15 51/5WSzKzP – SP ZOZ/2014

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ogłoszenie o zamówieniu
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie SIWZ
Zmiana ogłoszenia I
Zmiana ogłoszenia II
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie SIWZ II


SIWZ
Zmiana SIWZ


Wstecz