Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2017-05-25 2017-06-01 26/ZP2017

Dostawy kaniul dożylnych

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


2017-05-25 2017-06-01 27/ZP/2017

Dostawy protez

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


2017-05-11 2017-06-19 18/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

OOgłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Informacja o zmienie terminu składania i otwarcia ofert
2017-05-11 2017-05-29 24/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

OOgłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublik.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik do modyfikacji
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV


Informacja o modyfikacji
Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2017-05-04 2017-05-04

ZMIANA TEL. I FAKS.

Informacja
2017-04-24 2017-05-10 22/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
infromacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowana umowa
Informacja z otwarcia ofert
2017-04-20 2017-04-28 12/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA AQT PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-04-10 2017-04-19 20/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 2 i 3
Załączniki do SIWZ NR 1 - OPZ cz. 1
Załączniki do SIWZ nr 1 - OPZ cz. 4 i 5
Zał nr i 2 do pakietu nr 2 i 3 (Wyburzenia bud. nr 22 i 54)


Załączniki do SIWZ NR 1 - OPZ cz. 2 i 3
informacja z otwarcia
2017-04-07 2017-04-28

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości w postaci pomieszczenia nr 214, 215, 216 usytuowanego na II piętrze budynku nr 12 o łącznej powierzchni 59 m2 położonej w kompleksie wojskowym K-3344 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 1-3. Nieruchomość zostanie oddana w najem pod działalność z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni protetycznej Pomieszczenie wyposażone jest w energię elektryczną , centralne ogrzewanie oraz gaz.

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2017-04-07 2017-04-28

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Krakowie obręb 45, jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej 1-3, składającej się z działki nr 184/11 obr. 45 w postaci terenu o powierzchni łącznej 1 m2. W/w część nieruchomości zostanie oddana w dzierżawę w celu przechowywania wózka na precle w porze nocnej

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2017-03-23 2017-03-31 16/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-22 2017-03-30 14/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH

Ogłoszenie


Załącznik do SIWZ
SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-22 2017-03-31 17/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dostawy materiałów do sterylizacji - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-20 2017-03-28 13/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-15 2017-03-23 15/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-10 2017-03-20 11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

Ogłoszenie


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ - założenia do zadania


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-03-08 2017-03-20 10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-07 2017-03-07

ZMIANA ADRESU E-MAIL

informacja o zmianie
2017-03-06 2017-03-14 9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-02 2017-03-10 8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-01 2017-03-10 6/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-02-17 2017-02-27 5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

PROGRAM LEKOWY

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-02-14 2017-03-23 4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
informacja z otwarcia
2017-01-24 2017-03-15 1/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ II


odpowiedzi na pytania
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania IV
Wyjaśnienia do SIWZ
informacja z otwarcia
sprostowanie informacji z otwarcia ofert
sprostowanie informacji z otwarcia ofert II
2017-01-24 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2017

Plan zamówień publicznych 2017
2017-01-24 2017-02-01 2/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dialog techniczny na Dostawę wielogłowicowej gamma kamery hybrydowej SPECT CT

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Zał. nr. 1 do ogłoszenia
Zał. nr 2 do ogłoszenia
Wstecz