Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI OGRANICZONE

Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofertDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
2015-02-25 2015-03-19 06/5WSzKzP–SP ZOZ/2015

Dostawy leków

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I


Informacja
załącznik do informacji


2015-01-02 2015-01-21 57/5WSzKzP–SP ZOZ/2014

Usługa żywienia pacjentów i pracowników

ogłoszenie
Informacja
2014-10-17 2014-11-17 49/5WSzKzP–SP ZOZ/2014

Umowa ramowa na dostawę produktów leczniczych

ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie II
zmiana terminu składania wniosków
Wstecz