Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
WYNIKINUMER DOTYCZY
20/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik częściowy I
wynik częściowy II
wynik częściowy III
11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

wynik
7/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
8/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

wynik
52/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
53/ZKU/2017 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

wynik
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji

wynik
9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWA MARTERIAŁOW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
wynik II
Wynik III
8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

wynik
48/ZKU/KONT/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

wynik
41/ZKU/2017 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

wynik
45/ZKU/KONT/2017 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

wynik
6A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZKU/2017 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

wynik
5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 PROGRAM LEKOWY

Wynik
43/ZKU/KONT/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

wynik
06/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
40/ZKU/KONT/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

wynik
38/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
34/ZKU/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

wynik
35/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
36/ZKU/KONT/2017 Przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

WYNIK
37/ZKU/KONT/2017 sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
13/ZKU/2017 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

wynik
06/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
09/ZKU/2017 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

wynik
18/ZKU//2017 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

wynik
02B/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
02A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
07/ZKU/2017 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

wynik
14/ZKU/2017 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
15/ZKU/2017 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

wynik
16/ZKU/2017 Sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
02/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
51/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawa odczynników do analizatora UNICAP 100 wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń alergologicznych i specjalistycznych przeciwciał jako Back-up

wynik
50/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy obłożeń operacyjnych

Wynik I
Wynik II
176/ZKU/2016 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
177/ZKU/2016 SPRZEDAŻ DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
170/ZKU/2016 DOSTAWA GRZEJNIKÓW ORAZ ZESTAWÓW DO ICH MONTAŻU

wynik
173/ZKU/2016 DOSTAWY ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

wynik
165/ZKU/2016 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

wynik
49/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Program lekowy

Wynik
164/ZKU/2016 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI

wynik
162/ZKU/2016 WYKONANIE PODEJŚĆ WODNO-KANALIZACYCJNYCH W PIWNICY BUDYNKU NR 32 ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PRZEDMIAREM

wynik
156/ZKU/2016 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

wynik
wynik II
161/ZKU/2016 DOSTAWY LEKÓW

wynik
150/ZKU/2016 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

wynik
157/ZKU/2016 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
151/ZKU/2016 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

wynik
48/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dzierżawa automatycznego systemu analizy moczu (analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizator osadu) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - zamówienie powtórzone

wynik
47/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWA LEKÓW

wynik
wynik II
sprostowanie wyniku II
wynik III
148/ZKU/2016 DOSTAWY LEKÓW

wynik
44/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dzierżawa automatycznego systemu analizy moczu (analizator parametrów fizyko-chemicznych moczu i analizator osadu) wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

wynik
41/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Modernizacja systemu parkingowego

wynik
42/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

wynik
143/ZKU/2016 DOSTAWA PRASY DO SUBLIMACJI

wynik
42/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

wynik
142/ZKU/2016 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA) WARTOŚCI SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO

wynik
144/ZKU/2016 DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW

wynik
139/ZKU/2016 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

wynik
141/ZKU/2016 PRZEBUDOWA W BUDYNKACH NR 2, 7 I 8 – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 PROGRAM LEKOWY

wynik
wynik II
140/ZKU/2016 DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
wynik II
26D/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
133/ZKU/2016 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA APARATU USG FIRMY ZONARE – 1 SZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
134/ZKU/2016 USŁUGA –MODERNIZACJA SYSTEMU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
137/ZKU/2016 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA MYJNI ENDOSKOPOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
43/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 REMONT I PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KANCELARII W BUDYNKU NR 32

wynik
132/ZKU/2016 DOSTAWA ZESTAWÓW DO WITREKTOMII

WYNIK POSTĘPOWANIA
25C/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
26C/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
125/ZKU/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ DRZWI ALUMINIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
39/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 PRZEBUDOWA W BUDYNKACH NR 2, 7 I 8 – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 91456

wynik
126/ZKU/2016 DOSTAWA 2 szt. KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH MOCY CHŁODNICZEJ 2,5 kW

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawa odczynników do posiadanego analizatora SYSMEX wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych aparatów do oznaczania morfologii z retikulocytami jako back-up

wynik
38/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW I ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

wynik
25B/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
131/ZKU/2016 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

wynik
129/ZKU/2016 DOSTAWA WODY MINERALNEJ

wynik
124/ZKU/2016 NAPRAWA OPTYKI ENDOSKOPOWEJ UROLOGICZNEJ FIRMY STORZ – 1 SZT

wynik
120/ZKU/2016 DOSTAWY CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

wynik
26B/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
112/ZKU/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

wynik
25A/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
26A/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
107/ZKU/2016 DOSTAWY NARZEDZI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
105/ZKU/2016 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
37/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

wynik
27/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń na pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
26/ZKU/KONT/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZKU/KONT/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
25/Konkurs/2016 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

wynik
104/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 Wykonanie ścianki działowej z płyty G-K wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w gabinecie psychologicznym zlokalizowanym na poddaszu budynku nr 9 oraz wykonanie nadbudowy istniejącej ścianki działowej w korytarzu Oddziału Neurochirurgii bud. nr. 6.

wynik
36/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY LEKÓW

wynik
101/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 Dostawa elektronarzędzi

WYNIK POSTĘPOWANIA
99/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

wynik
100/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 Wykonanie ścianki działowej z płyty G-K wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w gabinecie psychologicznym zlokalizowanym na poddaszu budynku nr 9 oraz wykonanie nadbudowy istniejącej ścianki działowej w korytarzu Oddziału Neurochirurgii bud. nr. 6

WYNIK POSTĘPOWANIA
98/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYNIK POSTĘPOWANIA
23/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zakresie dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w zakresie konsultacji pacjentów z nowotworami głowy i szyji

WYNIK POSTĘPOWANIA
96/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/201 REMONT POMIESZCZENIA DEKONTAMINACJI – SOR bud. 84

wynik
90/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA ORAZ DOSTAW KRZESEŁ, FOTELI, STOŁÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
89/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY SZTUCZNEJ OPONY MEDYCZNYCH ORAZ ZESTAWU DO ZAKŁADANIA SZWÓW

wynik
33/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32

wynik
74/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 NAPRAWA DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYPU VIO200D FIRMY ERBE – 1 KPL

wynik
80/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

wynik
32/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 2 I NR 4 WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NR ZADANIA: 91455

wynik
77/ZKU/2016 REMONT POMIESZCZENIA DEKONTAMINACJI – SOR bud. 84

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
29/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH

wynik
06/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH

wynik
82/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY LEKÓW

wynik
68/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY PREPARATU PRAXBIND

wynik
21/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dni powszednie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinicznym Oddziale Otolaryngologicznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
28/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 CZ. IV

wynik
18/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
19/Konkurs/2016 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
17/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
16/Konkurs/2016 Konkurs na pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
26/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 cz. III

wynik
58/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY OKULARÓW OCHRONNYCH MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
24/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY PROGRAMU LEKOWEGO

wynik
61/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
57/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO KARETKI TYPU S

wynik
23/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32 część II

wynik
56/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

wynik
50/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 USŁUGA DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI I DEZYNFEKCJI

wynik
52/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA OPTYKI DO NEFROSKOPU

wynik
55/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH SCENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW PRÓŻNIOWYCH ORAZ DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH SPRĘŻAREK ŁOPATKOWYCH

wynik
15/KONKURS/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wynik
18/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. III

wynik
19/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy protez ortopedycznych

wynik
14/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 PRZEBUDOWĘ POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH NR 10 i 32 – zadanie: 91453

wynik
9/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

wynik
44/ZKU/5WSZK z P SPZOZ/2016 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

wynik
14/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wynik
11/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. II

wynik
sprostowanie wyniku
wynik II
wynik III
33/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 POMIARY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO DLA 10 LASERÓW MEDYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM

wynik
33/LOG/2016 WYMIANA 4 WENTYLATORÓW W UPS SIEMENS B4 120

wynik
13/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wynik
34/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 Dostawa wraz z montażem dwóch scentralizowanych systemów próżniowych oraz dostawa wraz montażem dwóch sprężarek łopatkowych

wynik
32/LOG/2016 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : System informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL-7 z systemem OPTIMED

wynik
12/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wynik
30/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

wynik
28A/LOG/2016 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

wynik
28/LOG/2016 DOSTAWA ŻALUZJI WRAZ Z MONTAŻEM

wynik
27/LOG/2016 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

wynik
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy leków

wynik
11/KONKURS/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wynik
25/LOG/2016 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

wynik
10/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza operatora w Klinicznym Oddziale Okulistycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
09/KONKURS/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania w zakresie opieki pielęgniarskiej Gabinetu Konsultacyjnego SOR w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
08/KONKURS/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza zabezpieczających funkcje i zadania Zakładu Patomorfologii

Wynik konkursu
07/KONKURS/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wynik konkursu
24/LOG/2016 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

wynik
23/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I POWIELAJĄCYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
09/LOG/2016 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI, NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO oraz modernizacji lub wymiany bramki EKG do wykonania badań GSPECT z użyciem Gamma Kamery SPIRIT DH-

wynik
21/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik czesciowy I
06/KONK/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Specjalistycznej Poradni Stomatologicznej w zakresie Protetyki

Wynik konkursu
05/KONKURS/2016 Udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

Wynik konkursu
15/LOG/2016 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

wynik
16/LOG/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

wynik
13/LOG/2016 DOSTAWA ODZIEŻY BARIEROWEJ

wynik
06/LOG/2016 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 T

wynik
12LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
04/KONK/2016 Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego transportu sanitarnego

Wynik konkursu
11/LOG/2016 DOSTAWA WÓZKA SERWISOWEGO DO SPRZĄTANIA, RĘKAWIC GOSPODARCZYCH ORAZ POJEMNIKÓW

wynik
05/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

wynik
02/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki, tampony, włóknina

wynik postępowania - Pakiet nr 1
wynik postępowania - pakiet nr 2 i nr 3
3/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik
Wynik II
03/Konkurs/2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań.

Wynik konkursu
1/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWA PŁYNÓW I AKCESORIÓW OKULISTYCZNYCH

wynik
2/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

wynik
50/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ

wynik
51/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 Dostawy leków

wynik
Wynik II
48/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik
47/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 Dostawa programu lekowego

wynik
45/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 Dostawy leków

wynik
44/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARETMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
43/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 OCHRONĘ FIZYCZNĄ TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Wynik I
41/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 OCHRONĘ FIZYCZNĄ TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

wynik
32/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawa leków

wynik
wynik II
Wynik III
Wynik IV
31/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawa materiałów stomatologicznych

wynik
26/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5WSzKzP SP ZOZ cz. II

wynik
wynik II
46/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA AKCESORIÓW JEDNORAZOWYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

wynik postępowania
50/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik postępowania
43/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DLA ZAKŁADU ANALITYKI LEKARSKIEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik postępowania
45/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH I LARYNGOLOGICZNYCH

wynik
40/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 ROBOTY REMONTOWE

wynik postępowania
42/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wynik postępowania
41/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

wynik postępowania cz. I
wynik postępowania cz. II
wynik postępowania cz. III
44/5WSzKzP-SPZOZ/2014 Dostawa sprzętu medycznego

wynik postępowania
39/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 Dostawy opatrunków

wynik postępowania
wynik postępowania w zakresie pakietu nr 26
33/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

wynik
36/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik postępowania
25/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

wynik postępowania
wynik postępowania II
35/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW

WYNIK CZĘŚCIOWY
wynik częściowy II
37/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

wynik postępowania
29/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY SOCZEWEK

wynik postępowania
34/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWY NABIAŁU

wynik
38/5WSzKzP-SPZOZ/2014 Dostawa leków w ramach programów lekowych (interferon pegylowany, rybawiryna, boceprevirum,telaprevirum)

wynik postępowania
26/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 USŁUGI GROMADZENIA, TRANSPORTU I WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH

wynik postępowania
24/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
32/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 „Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. II”

wynik
31/5WSzKzP-SPZOZ/2014 Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego

wynik postępowania
27/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
28/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. I

wynik
23/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 dostawy materiałów stomatologicznych

wynik częściowy
wynik w zakresie pakietu nr 2
wynik w zakresie pakietu nr 1
09/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. I

WYNIK
22/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik postępowania
21/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWY LEKÓW

wynik postępowania
19/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA SOCZEWEK

wynik postępowania
18/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIPSOWNIC

wynik postępowania
13/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DZIERŻAWĄ METKOWNICY DO ETYKIET

wynik postępowania
15/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

wynik postępowania
14/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 BUDOWA SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM WIND OSOBOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH NR 1, 6, 7, 8, 12

wynik postępowania
16/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
17/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWY NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZNYCH

wynik postępowania
12/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKÓW

wynik postępowania
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA SYSTEMÓW IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

wynik postępowania
11/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 USŁUGI POLEGAJĄCE NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA

wynik postępowania
08/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

wynik postępowania
06/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

wynik postępowania
05/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 USŁUGI POLEGAJĄCE NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA

wynik postępowania
02/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 Dostawy płynów i akcesoriów okulistycznych

wynik postępowania
03/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

wynik
07/LOG/2016 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
110/ZKU/2016 DOSTAWA WIELORAZOWEGO ŚWIATŁOWODU DO LASERA LITHO

WYNIK POSTĘPOWANIA
49/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWY PAPIEROWYCH ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

WYNIK
52/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy leków

Wynik I
Wynik II
Wynik III
Wynik IV
Wynik V
46/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy obłożeń operacyjnych

wynik I
Wynik II
153/ZKU/2016 DOSTAWA FILTRÓW DO KLIMATYZATORÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
88/ZKU/2016 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY DePuy Synthes

WYNIK POSTĘPOWANIA
17/LOG/2016 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
31/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy Protez Ortopedycznych

wynik
75/ZKU/2016 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW FIRMY OLYMPUS

WYNIK POSTĘPOWANIA
76/ZKU/2016 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA ZMOTORYZOWANYCH APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH FIRMY ARTROMOT

WYNIK POSTĘPOWANIA
42/LOG/2016 Remont sali pooperacyjnej wraz z salami chorych nr 5,6,7 i 8

WYNIK POSTĘPOWANIA
34/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik I
Wynik II
106/ZKU/2016 NAPRAWĘ GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK I
WYNIK II
Sprostowanie
122/ZKU/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
19/LOG/2016 Wykonanie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych

WYNIK POSTĘPOWANIA
25/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy leków

wynik
wynik II
34/5WSzKzP – SP ZOZ/2014 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH/ żarówki, świetlówki, baterie/

wynik
24/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
115/ZKU/2016 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy soczewek

wynik
wynik II
53/ZKU/2016 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
59/ZKU/2016 DOSTAWA MEBLI / WERSALKI, FOTELE

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDY – KARETKI TRANSPORTOWEJ.

wynik
24/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego cz. II

Wynik I
Wynik II
168/ZKU/2016 DOSTAWA PRASY DO SUBLIMACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
111/ZKU/2016 DZIERŻAWA ZESTAWU DO POMIARU ICP, DRENAŻU KONTROLOWANEGO ZEWNĘTRZNEGO I TESTU INFUZYJNEGO Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
145/ZKU/2016 DOSTAWA I WYMIANA SIŁOWNIKA TYPU 7425 24 V WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ZAWOREM NA INSTALACJI POWROTNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
72/ZKU/2016 Wykonanie analizy możliwości dalszej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami linowymi

WYNIK POSTĘPOWANIA
20/LOG/2016 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
7/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWA SYSTEMÓW IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

wynik
wynik II
wynik III
23/ZKU/2017 DZIERŻAWĘ APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy leków

wynik
wynik II
Wynik III
108/ZKU/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
34/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 4

WYNIK
Wynik II
WYNIK III
05/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWA LEKÓW

Wynik I
Wynik II
Wynik III
Wynik IV
119/ZKU/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH

WYNIK
71/ZKU/2016 DOSTAWY I WYMIANA 8 SZT. WYMIENNIKÓW CIEPŁA JAD 6.50 Z PRZYŁĄCZAMI KRYZOWYMI :

WYNIK POSTĘPOWANIA
69/ZKU/2016 USŁUGA – PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORÓW FIRMY GE – 5szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
79/ZKU/2016 Nadzór serwisowy systemu AGFA CR (obejmuje urządzenia oraz oprogramowanie systemu radiografii pośredniej) zainstalowanego w Zakładzie Radiologii

WYNIK POSTĘPOWANIA
19/ZKU/2017 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/ZKU/2017 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
64/ZKU/2016 DOSTAWA AKCESORIÓW LAPAROSKOPOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
10/LOG/2016 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT.

WYNIK POSTĘPOWANIA
54/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

WYNIK
17/ZKU/2017 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/LOG/2016 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
18/LOG/2016 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ TESTÓW DO OZNACZEŃ KASETKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
14/LOG/2016 DOSTAWY OKULARÓW OCHRONNYCH MEDYCZNYCH, PRZYŁBIC OCHRONNYCH MEDYCZNYCH ORAZ MASEK OCHRONNYCH W PODZIALE NA PAKIETY

WYNIK POSTEPOWANIA
04/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKACH NR 8, 17, 38 – nr zadania 91433

Wynik
47/LOG/2016 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
53/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH

WYNIK
Sprostowanie wyniku
65/ZKU/2016 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

WYNIK POSTĘPOWANIA
121/ZKU/2016 PRZEGLĄD TECHNICZNY ZESTAWU DO LAPAROSKOPII ORAZ ARTROSKOPII FIRMY STRYKER

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/LOG/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA II
33/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA MATERIAŁÓW LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIPSOWNIC

wynik
35/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. III

wynik
20/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 1

wynik
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DOSTAWY RADIOFARMACEUTYKÓW I ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IZOTOPOWYCH

Wynik
135/ZKU/2016 NAPRAWA ŁÓŻKA SZPITALNEGO ELEKTRYCZNEGO TYPU LATERA ACUTE 1LA FIRMY LINET – 1 SZT

WYNIK POSTĘPOWANIA
12/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWY LEKÓW

Wynik I
Wynik II
60/ZKU/2016 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
94/ZKU/2016 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
138/ZKU/2016 DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
146/ZKU/2016 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

WYNIK POSTĘPOWANIA
136/ZKU/2016 Sukcesywny zakup określonych paliw płynnych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart na stacjach paliw na terenie Polski

WYNIK POSTĘPOWANIA
12/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
116/ZKU/2016 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY EMED

WYNIK POSTĘPOWANIA
118/ZKU/2016 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 Firmy Schaerer

WYNIK POSTĘPOWANIA
23/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 2

wynik
wynik II
wynik III
117/ZKU/2016 NAPRAWA WIERTARKI CHIRURGICZNEJ – 2 SZT

WYNIK POSTĘPOWANIA
109/ZKU/2016 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWĘ MYJNI ENDOSKOPOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
113/ZKU/2016 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

WYNIK POSTĘPOWANIA
128/ZKU/2016 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH DO RÓWNOCZESNEGO WYKRYWANIA TOKSYN A/B CLOSTRIDIUM DIFFICILE ORAZ DEHYDROGENAZY GLUTAMINOWEJ CLOSTRIDIUM DIFFICILE W PRÓBKACH KAŁU

WYNIK POSTĘPOWANIA
15/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY SYSTEMU IMPLANTÓW SŁUCHOWYCH

WYNIK
46/LOG/2016 POMIARY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO DLA 10 LASERÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
1/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 Dostawy płynów i akcesoriów okulistycznych

Wynik I
Wynik II
Wynik III
114/ZKU/2016 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

WYNIK
149/ZKU/2016 USŁUGA – PRZEGLĄD, KONSERWACJA RESPIRATORA TYPU MONSOON PLUS FIRMY ACUTRONIC

ZAPYTANIE OFERTOWE
31/LOG/2016 DOSTAWĘ OSŁONKI STRZYKAWKI DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
91/ZKU/2016 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu oraz kosztów naprawy lub wymiany systemu szlabanowego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawy preparatów do dezynfekcji

wynik
130/ZKU/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD/CZAJNIKI/

WYNIK POSTĘPOWANIA
127/ZKU/2016 DOSTAWY I MONTAŻ REJESTRATORÓW DO POMIARU TEMPERATURY W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH Z PROGRAMEM KOMPUTOWERYM DO OBSŁUGI

WYNIK POSTĘPOWANIA
28/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawa zespoleń ortopedycznych

wynik
39/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych

wynik
38/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 ROBOTY REMONTOWE Cz. 2 – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BOKSU GARAŻOWEGO – bud. 57

wynik
152/ZKU/2016 DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY I DEZYNFEKCJI ŚCIEKÓW W 2017 WRAZ ZE STOSOWNYMI CERTYFIKATAMI I ATESTAMI

WYNIK POSTĘPOWANIA
158/ZKU/2016 WYKONANIE ROBÓT W BUDYNKU NR 32

WYNIK POSTĘPOWANIA
167/ZKU/2016 DOSTAWA WKŁADÓW FILTRÓW W SYSTEMIE OSUSZANIA POWIETRZA

WYNIK POSTĘPOWANIA
02/ZKU/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
08/ZKU/2017 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

WYNIK POSTĘPOWANIA
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
159/ZKU/2016 USŁUGĘ WYCENY (OSZACOWANIA) DŹWIGU OSOBOWO-TOWAROWEGO ZREMB ORAZ DŹWIGU TOWAROWEGO MAŁEGO SPRZĘTU K.D.O. WARSZAWA

WYNIK POSTĘPOWANIA
63/ZKU/2016 ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE DŹWIGU SZPITALNEGO W BUDYNKU NR 10

WYNIK POSTĘPOWANIA
42/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
147/ZKU/2016 DOSTAWA PODŁOŻY BAKTERIOLOGICZNYCH, SZCZEPÓW, KRĄŻKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego cz. III

wynik
Wynik II
05/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH

wynik
57/5WSzKzP–SP ZOZ/2014 Usługa żywienia pacjentów i pracowników

wynik
06/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH NR 2,7 i 8 – nr zadania 91456

wynik
87/ZKU/2016 NAPRAWĘ ZESTAWU WIERTARKI CHIRURGICZNEJ PRODUKCJI AESCULAP CHIFA – 2 SZT

WYNIK POSTĘPOWANIA
84/ZKU/2016 NAPRAWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU NR 32

wynik postępowania
85/ZKU/2016 DOSTAWA ZASŁON PRYSZNICOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZKU/2016 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE

Wynik I
86/ZKU/2016 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DRUK/SKAN/KOPIA WRAZ KOMPLETEM DODATKOWYCH TONERÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
73/ZKU/2016 WYMIANA ZAWORU KRYZOWEGO DN 200 NA POWROCIE WYSOKICH PARAMETRÓW SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 36

WYNIK POSTĘPOWANIA
78/ZKU/2016 DZIERŻAWA APARATU DO OZNACZEŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ I INNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH JAKO BACK-UP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
93/ZKU/2016 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Nihon Kohden 1 KPL

wynik postępowania
67/ZKU/2016 NAPRAWĘ GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

WYNIK POSTĘPOWANIA
66/ZKU/2016 DOSTAWA RUR, AKCESORIÓW CHROMOWANYCH I ZASŁON PRYSZNICOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
70/ZKU/2016 NAPRAWA PIŁY OSCYLUJĄCEJ CHIRURGICZNEJ ORAZ NASADKI DO WIERTARKI

WYNIK POSTĘPOWANIA
37/LOG/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/LOG/2016 USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA ) WARTOŚCI SPRZETU GASTRONOMICZNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
38/LOG/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

WYNIK POSTĘPOWANIA
37/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
36/LOG/2016 DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH/ żarówki, baterie/

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU - KARETKI TRANSPORTOWEJ

wynik
08/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO CZ. 1

wynik
49/LOG/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORÓW SYSMEX

WYNIK POSTĘPOWANIA
54/ZKU/2016 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
13/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 32

wynik
03/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dzierżawa gammakamery

wynik
09/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DZIERŻAWA DWÓCH APARATÓW DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Wynik
151/ZKU/2016 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

wynik II
179/ZKU/2016 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
171/ZKU/2016 NAPRAWĘ APARATU RTG ramię C Typu Manta CardiX

WYNIK POSTĘPOWANIA
92/ZKU/2016 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU

WYNIK POSTĘPOWANIA
4/5WSzKzP–SP ZOZ/2014

62/ZKU/2016 Nadzór serwisowy systemu AGFA CR (obejmuje urządzenia oraz oprogramowanie systemu radiografii pośredniej) zainstalowanego w Zakładzie Radiologii

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy systemu implantów słuchowych

wynik
25/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 Dostawy gazów medycznych

wynik
14/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DZIERŻAWA GAMMAKAMERY

wynik
01/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
06/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK 1
Wynik 1 - dot. cz. 3 i 4
Wynik 2 - dot. cz. 3 i 4
Wynik 3 - dot. cz. 3 i 4
Wynik 4 - dot. cz. 3 i 4
Wynik 5 - dot. cz. 6
Wynik 6 - dot. cz. 6
20/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY AKCESORIÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

WYNIK
48/ZKU/2016 DOSTAWĘ MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH, TERMOMETRÓW I CIŚNIENIOMIERZY ORAZ CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
163/ZKU/2016 WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO W POMIESZCZENIACH KANCELARII BUDYNKU NR 32 ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PRZEDMIAREM

WYNIK POSTĘPOWANIA
154/ZKU/2016 PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z SILNIKIEM VOLVO PEENTA TWD 1643GE STAMI

WYNIK POSTĘPOWANIA
17/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ cz. I

wynik
Wynik II
Wynik III
102/ZKU/2016 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu oraz kosztów naprawy lub wymiany systemu szlabanowego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
174/ZKU/2016 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
166/ZKU/2016 DOSTAWĘ PANELI LED

WYNIK POSTĘPOWANIA
17/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 DOSTAWY PROGRAMU LEKOWEGO

WYNIK
43/LOG/2016 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA
16/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE SPRAWA NR 16/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Wynik
41/LOG/2016 Wykonanie zewnętrznych schodów wraz z podestem w systemie blokowym w Budynku nr 32(Komenda)

WYNIK POSTĘPOWANIA
16/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowanie nadzoru autorskiego cz. I

wynik
26/LOG/5WSZK z P SPZOZ/2016 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
169/ZKU/2016 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA PLATFORMY POSTUROGRAFICZNEJ SPS FIRMY SYNAPSYS

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 Dostaw leków

Wynik I
Wynik II
13/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
Wynik II
wynik III
wynik IV
Wynik V
39/LOG/2016 DOSTAWA WODY NATURALNEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
123/ZKU/2016 DOSTAWA ETYKIET Z KODEM KRESKOWYM DO ZNAKOWANIA MATERIAŁU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
15/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOGOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
03/ZKU/2017 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
160/ZKU/2016 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX oraz urządzeń towarzyszących

WYNIK POSTĘPOWANIA
05/5WSzKzP–SP ZOZ/2016 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NR 2 i 7

WYNIK
45/LOG/2016 DOSTAWĘ WODY NATURALNEJ,

WYNIK POSTĘPOWANIA
36/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI WRAZ Z DZIERŻAWĄ METKOWNICY DO ETYKIET

wynik
wynik II
wynik III
18/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 ROBOTY REMONTOWE Cz. 1

wynik
10/ZKU/2017 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

WYNIK POSTĘPOWANIA
175/ZKU/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU.

WYNIK POSTĘPOWANIA
172/ZKU/2016 DOSTAWA WKŁADÓW FILTRÓW W SYSTEMIE OSUSZANIA POWIETRZA

WYNIK POSTĘPOWANIA
95/ZKU/2016 USŁUGA –MODERNIZACJA SYSTEMU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH FIRMY OXFORD

WYNIK POSTĘPOWANIA
25/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
32/ZKU/2017 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
08/5WSzKzP – SP ZOZ/2015 DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOGOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Wynik
81/ZKU/2016 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
12/5WSzKzP – SP ZOZ/2016 Dostawy leków

wynik
40/LOG/2016 USŁUGA – „PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION

WYNIK POSTĘPOWANIA
103/ZKU/2016 NAPRAWA MATERACA SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA ALPHA FIRMY INDITHERM

WYNIK POSTĘPOWANIA
155/ZKU/2016 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
19/5WSzKzP–SP ZOZ/2015 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

wynik
05/ZKU/2017 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
04/ZKU/2017 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX oraz urządzeń towarzyszących

WYNIK POSTĘPOWANIA
26/ZKU/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

WYNIK POSTĘPOWANIA
DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

WYNIK POSTĘPOWANIA
39/ZKU/2017 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
46/ZKU/2017 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
33/ZKU/2017 DOSTAWĘ AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
50/ZKU/2017 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

wynik II
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
47/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
55/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
56/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
31/ZKU/2017 DOSTAWĘ WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYNIK POSTĘPOWANIA
Wstecz