Lista aktualności


2018-01-05 - Praca - technik farmacji

5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie zatrudni na umowę o pracę w wymiarze pełnego
etatu technika farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej.

Wymagania: Ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej
o
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika
farmaceutycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w
zawodzie technik farmaceutyczny.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Kierownikiem Apteki -
tel.:
12 630 80 62 lub z Działem Kadr - tel.: 12 630 80 24 lub 27.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetworzenie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 5 WSzKzP SPZOZ w
Krakowie z siedzibą ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych".Lista aktualności