Lista aktualności


2018-02-06 - Praca - pielęgniarka

5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie zatrudni na umowę o pracę w wymiarze pełnego
etatu pielęgniarkę na Oddziale Ginekologii z doświadczeniem w pracy na
w/w Oddziale lub innym zabiegowym.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa 
chirurgicznego.

Kontakt: 12 6308 082.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetworzenie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 5 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie z siedzibą w Kraków (30-901) 
ul. Wrocławska 1-3,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowychLista aktualności