Lista aktualności


2018-05-16 - Odszedł płk. lek. Piotr Gicala

 

„Nie wszystek umrę”
Horacy

 

  Jak trudno żegnać na zawszę kogoś kto jeszcze mógł być z nami. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci płk. lek. Piotra GICALI Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie w latach 2009-2016, naszego przełożonego, współpracownika i kolegi.
   Płk Piotr GICALA zmarł nagle w dniu 15 maja 2018 r. w wieku 52 lat.
Po ukończeniu Wojskowej Akademii Medycznej służbę wojskową pełnił w jednostkach wojskowych, w komisjach wojskowo-lekarskich, a następnie w Szpitalu Wojskowym na stanowiskach zastępcy komendanta szpitala i komendanta szpitala.
Był oficerem o wybitnym poczuciu odpowiedzialności i wysokich walorach etyczno-moralnych. Dał się poznać jako oficer – lekarz wymagający od siebie i podwładnych, dbał o podległy personel medyczny. Predyspozycje kierownicze i zdolności organizacyjne z powodzeniem wykorzystywał w czasie kierowania Szpitalem. Posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe: specjalista II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, menadżer w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.
Był członkiem Wojskowej Izby Lekarskiej.
  Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej nie zaprzestał swojego powołania niesienia pomocy potrzebującym.

  Pogrążeni w smutku pragniemy złożyć najszczersze kondolencje Rodzinie
i Bliskim Piotra.

 

płk lek. Artur RYDZYK – Komendant Szpitala
żołnierze i pracownicy SzpitalaLista aktualności