Ordynator

kmdr por. lek. Piotr CHANIECKI

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Violetta RUTKOWSKA

 

Telefony

 

Ordynator

(12) 6308-175

Pielęgniarka oddziałowa

(12) 6308-128

Dyżurka pielęgniarek

(12) 6308-177

Telefon dla pacjentów

(12) 6308-100

 

 

Informacje dla Pacjenta

 

Oddział mieści się na I piętrze budynku nr 6 i posiada 20 łóżek.

Ilość lekarzy: 9 w tym 5 lekarzy z II stopniem specjalizacji i 4 lekarzy w trakcie specjalizacji II stopnia w zakresie okulistyki

 1. Ilość pielęgniarek: 10

 

Działalność oddziału:

 • nowoczesna chirurgia zaćmy z zastosowaniem małego cięcia

- emulsyfikacja utradźwiękowa i płynowa

- wszczepy wewnątrzgałkowych soczewek zwijalnych sferycznych i asferycznych z filtrem niebieskim

 • wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych w oczach afakijnych

 • leczenie zaćmy wtórnej ( Nd:YAG laser kapsulotomia )

 • diagnostyka i leczenie jaskry:

- laseroterapia ( Nd:YAG laser)

- leczenie operacyjne

 • chirurgia plastyczna powiek : odwinięcie, podwinięcie, guzki

 • inne drobne zabiegi okulistyczne : skrzydlik, gradówka

 • diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki:

- angiografia fluoresceinowa

- laseroterapia ( laser argonowy)

 • ultrasonografia gałki ocznej ( wizualizacja 3D)

 

Inne

 • Personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez czynne i bierne uczestnictwo w najważniejszych konferencjach okulistycznych zarówno w kraju jak i za granicą. W dorobku są publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach okulistycznych.

 • Pracownicy Oddziału Okulistyki biorą udział w kursach specjalistycznych a także są słuchaczami studiów podyplomowych i licencjackich.

 • Oddział posiada akredytacje do prowadzenia staży lekarzy specjalizujących się w okulistyce i medycynie rodzinnej .

 • Prowadzona jest praktyka dla słuchaczy Wydziału Ortoptystów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.