Ordynator

ppłk dr n. med. Paweł Dobosz, tel. 12 6308-179

 

Zastępca  ordynatora

lek. med. Paweł Cenda, tel. 12 6308-180

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Masłowska, tel. 12 6308-154

 

Sekretariat

Ewelina Mariantel. 12 6308-183

e-mail: 5wsk.laryngologia@wp.mil.pl


Gabinet lekarskitel. 12 6308-180

 

Dyżurka pielęgniarektel. 12 6308-181

 

 

Ustalanie planowych terminów przyjęć do szpitala odbywa się wyłącznie od wtorku do piątku w godzinach 13:00-14:00 w pracowni endoskopowej oddziału: - ppłk dr n. med. P. Dobosz, lek. med. P. Cenda. Niezbędne jest posiadanie "skierowania do szpitala". W przypadku schorzeń zatok przynosowych należy posiadać płytę CD z wykonanym badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

 

 

Konsultacje onkologiczne chorych zakwalifikowanych do operacji: wtorki i czwartki w godz. 8:00-10:00 - prof. Modrzejewski

 

 

Informacje o oddziale

 

 • Historia

 

Organizowaniem oddziału chorób nosa, uszu i krtani zajmował się doktor Antoni Pachoński (wychowanek profesora Otokara Pieniążka, pierwszego laryngologa na ziemiach polskich), tuż po uruchomieniu szpitala, tj. w 1918r. Chronologicznie, kolejnymi ordynatorami byli: W. Popek, J. Keller, J. Pleszyński, Henryk Bąbski, Emil Pietrucha, Stefan Małuch, Jan Kochanowicz i Andrzej Kozok.

 

 

 • Wyposażenie w zakresie chirurgii głowy i szyi

 

System endoskopowy do badań w wąskim paśmie światła (NBI - Narrow band imaging). Laser dwutlenkowęglowy Lumenis ze skanerem mikroskopowym. Aparatura do monitoringu środoperacyjnego funkcji nerwów, między innymi nerwu twarzowego, przy operacjach ślinianek. Sprzęt do badań wideoendoskopowych nosa, gardła i krtani. Zestawy do funkcjonalnych endoskopowych operacji zatok przynosowych (FESS) z torami wizyjnymi wysokiej rozdzielczości (HD) i shaverem. System nawigacji śródoperacyjnej do wykorzystania w szczególnie trudnych zabiegach rejonu zatok przynosowych i podstawy czaszki. Zestaw do śródtkankowej koagulacji radiofalowej (RF) Celon do leczenia niedrożności nosa, chrapania. Mikroskopy operacyjne do zabiegów rekonstrukcyjnych ucha środkowego a także do mikrochirurgii krtani.

 

 • Wyposażenie w zakresie audiologii i foniatrii

 

Pracownia wideoendoskopowa.  Aparatura do posturografii i wideonystagmografii służąca do diagnostyki zawrotów głowy, aparatura do diagnostyki narządu słuchu: audiometry progowe, nadprogowe, impedancyjne. Sprzęt do pomiarów otoemisji akustycznych oraz do badania słuchowych i przedsionkowych potencjałów wywołanych (BERA, ABR, VEMP).

 

 

 • Baza podstawowa

 

28 łóżek i sala pooperacyjna z monitoringiem funkcji życiowych. Blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi.

 

 

 • Personel

 

14 lekarzy (w tym 1 z tytułem profesora ndzw. doktora habilitowanego medycyny, 5 ze stopniem naukowym doktora), 17 pielęgniarek (z tytułem licencjata lub magistra). Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne (i staże kierunkowe) w dziedzinie otorynolaryngologii. Obecnie pracują w oddziale:

 

 • ppłk dr n. med. Paweł Dobosz - ordynator
 • lek. med. Paweł Cenda - zastępca ordynatora
 • ppłk rez. dr n. med. Andrzej Kozok - konsultant, kierownik oddziału w latach 2004-2014
 • prof. ndzw. dr hab. Maciej Modrzejewski - konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi
 • dr n. med. Elżbieta Nazim-Zygadło - adiunkt, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Krzysztof Kuchta - konsultant, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
 • dr n. med. Katarzyna Malec - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • lek. med. Mateusz Gasiński - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Maciej Sokoła - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Agnieszka Ryncarz-Łucka - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Monika Kozok-Paździor - lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Marta Zielińska - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • kpt. lek. med. Marek Piekarski - lekarz w trakcie specjalizacji
 • kpt. lek. med. Michał Nakiela - lekarz otolaryngolog, w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Łukasz Ścibik
 • lek. med. Michał Tylek
 • lek. med. Joanna Cieślik

 

Działalność oddziału

 

 • Pełna diagnostyka schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani, w tym badania endoskopowe i obrazowe (tomografia komputerowa). Orzecznictwo wojskowo-lekarskie dla potrzeb Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej
 • Specjalizacja: schorzenia nosa i zatok przynosowych, diagnostyka i leczenie endoskopowe, plastyki przegrody nosa, operacje rejonu gardła i krtani, schorzenia onkologiczne głowy i szyi (leczenie operacyjne także z wykorzystaniem nowoczesnego lasera CO2 i systemu endoskopowego NBI), leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z niedosłuchem.
 • Osiągnięcia: protezowanie głosu po usunięciu krtani metodą Provox, wszczepianie słuchowych implantów kostnych typu BAHA, rekonstrukcje po rozległych urazach i zabiegach onkologicznych.

 

Oddział dwukrotnie został wyróżniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej za osiągnięcia dokonane w 2007 i 2008 roku. Zespół lekarzy czynnie uczestniczy w krajowych i światowych zjazdach i konferencjach otolaryngologicznych oraz pokrewnych specjalności, publikuje w piśmiennictwie medycznym (Otolaryngologia Polska, Polski Merkuriusz Lekarski, Otorynolaryngologia, Onkologia Kliniczna). Oddział współpracuje z Wydziałem Ratownictwa Medycznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W oddziale kształcą się studenci w zakresie stanów nagłych w schorzeniach głowy i szyi. Współpracujemy w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnej aparatury medycznej z Politechniką Warszawską (Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii Katedry Chirurgii Głowy i Szyi). Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Wibroakustyki) w zakresie innowacyjnych metod analizy akustycznej głosu w schorzeniach onkologicznych głowy i szyi. Współpracujemy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.

 

 

 

 

Informacje dla Pacjenta


 • Ustalanie terminów planowych przyjęć do oddziału odbywa się na podstawie "skierowania do szpitala", wyłącznie od wtorku do piątku w godzinach 13:00-14:00. W przypadku schorzeń zatok przynosowych niezbędna do kwalifikacji do operacji jest płyta CD z badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

 

Jeżeli został Pan(i) zakwalifikowany(a) do operacji w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii 5 WSzK w Krakowie, proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej:

 • Schorzenie laryngologiczne często nie jest jedynym Państwa problemem zdrowotnym. Proszę zwrócić uwagę na zażywane leki, zwłaszcza,  czy nie stosujecie Państwo tabletek typu: Acard, Polocard, Aspiryna, Encopirin, Proficar, Cardiopirin, Aspifox, Acesan lub Acenokumarol, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Plavix. Wpływają one na krzepliwość krwi i nie powinny być stosowane przed planowanymi operacjami. Pod kontrolą Lekarza Rodzinnego proszę czasowo odstawić te leki, bądź wprowadzić leczenie alternatywne.
 • Jeżeli zażywają państwo stale inne leki, proszę zabrać ich zapas do szpitala. Ogromna różnorodność stosowanych leków nie pozwala nam często zabezpieczyć ich dla Państwa w czasie krótkiego pobytu w szpitalu
 • Jeżeli cierpią państwo na poważne schorzenia serca, nadciśnienie, schorzenia endokrynologiczne (cukrzyca, tarczyca), poważne schorzenia płuc, prosimy zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie od leczącego lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego ( w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym). W przypadku schorzeń tarczycy ważne jest posiadanie aktualnych (do 2 tygodni) wyników badań hormonów tego gruczołu.
 • Przed planowanym zabiegiem konieczne jest kompleksowe leczenie stomatologiczne. W przypadku zaawansowanych zmian próchniczych uzębienia, operacja laryngologiczna nie będzie wykonana!
 • Przed operacją należy zmyć lakier z paznokci (i odkleić ewentualne sztuczne paznokcie). Jest to konieczne do prawidłowego działania stosowanej przez nas aparatury medycznej.
 • Przed planowym zabiegiem obowiązkowe jest wykonanie  szczepienia przeciwko WZW B. - wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (żółtaczce typu B). Potrzebny poziom odporności uzyskamy już po wzięciu drugiej dawki szczepionki. Sposób szczepienia (szybki lub standardowy) doradzi i będzie nadzorował lekarz rodzinny. Jeżeli nie pamiętacie Państwo czy -  i kiedy byliście szczepieni, można wykonać badanie Anty-HBs, w którym określany jest poziom odporności na tego typu żółtaczkę.
 • Prosimy zabrać ze sobą wyniki (opisy) badań dodatkowych jak: tomografii komputerowej, badania rentgenowskiego klatki piersiowej (jeżeli nie jest starsze niż rok). Do operacji endoskopowych zatok niezbędna jest płyta CD z badaniem.
 • Celem przyjęcia do Oddziału należy zgłosić się ok. godz. 7:00 - 8:00 na czczo do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • Typowo do szpitala należy zabrać ze sobą: piżamę, pantofle, szlafrok, ręczniki, przybory toaletowe. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie zabierać rzeczy wartościowych i dużych sum pieniędzy.
 • Jeżeli z różnych przyczyn zrezygnujecie Państwo z zaplanowanego terminu leczenia - proszę o poinformowanie nas o tym pod nr tel. sekretariatu: 12 6308 183

 

 


ostatnia aktualizacja: 21.09.2016 r.