5 Wojskowy Szpital Kliniczny Wykonuje badania diagnostyczne z zakresu:

Radiologii

Analityki Lekarskiej

Patomorfologii

Medycyny Nuklearnej


Badania diagnostyczne wykonywane są przez fachowy personel przy użyciu wysokiej klasy aparatury renomowanych firm i odczynników wysokiej jakości.Badania diagnostyczne wykonywane są dla Pacjentów Szpitala oraz odpłatnie dla osób spoza Szpitala.