INFORMACJE OGÓLNE * PLAN DOJAZDU* HISTORIA SZPITALA

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

Kancelaria ogólna (dziennik podawczy)

 

Sekretariat Komendanta

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć


Informacja, Lecznictwo ambulatoryjne - Centralna Rejestracja


30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
e-mail: 5wsk@wp.mil.pl

 

 

tel.: (12) 63 08 031
fax: (12) 63 08 016

 

tel.: (12) 63 08 002
fax: (12) 63 08 003

 

 

tel.: (12) 63 08 138 lub (12) 63 08 140

 


tel.: (12) 63 08 324 lub (12) 63 08 342




Jan_Danek

KOMENDANT SZPITALA


CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI KOMENDANTA

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA
DS OBWODU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO


płk mgr Jan DANEK


Artur_Lipczyński

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA


CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI ZASTĘPCY KOMENDANTA

 

ORDYNATOR
ODDZIAŁU CHORÓB ZAKAŹNYCH


ppłk Artur LIPCZYŃSKI

SEKRETARIAT
KOMENDANTA SZPITALA KLINICZNEGO

tel. (12) 6308 002
fax: (12) 6308 003
e-mail:
5wsk@wp.mil.pl

 

KANCELARIA OGÓLNA

fax: (12) 6308 016

tel. (12) 6308 031


POLIKLINIKA

KIEROWNIK

tel. (12) 6308 103

REJESTRACJA

tel. (12) 6308 324
6308 342

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH tel. (12) 6308 347
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY tel. (12) 6308 319
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ tel. (12) 6308 327
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ tel. (12) 6308 348
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ tel. (12) 6308 327
PORADNIA CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII tel. (12) 6308 129
PORADNIA CHORÓB WĄTROBY tel. (12) 6308 249
PORADNIA DERMATOLOGICZNA tel. (12) 6308 343
PORADNIA DIABETOLOGICZNA tel. (12) 6308 331
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA tel. (12) 6308 331
PORADNIA GASTROLOGICZNA tel. (12) 6308 353
PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZNA tel. (12) 6308 358
PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY tel. (12) 6308 347
PORADNIA KARDIOLOGICZNA tel. (12) 6308 357
PORADNIA LOGOPEDYCZNA tel. (12) 6308 321
PORADNIA MEDYCYNY PRACY tel. (12) 6308 355
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA tel. (12) 6308 127
PORADNIA NEUROLOGICZNA tel. (12) 6308 346
PORADNIA OKULISTYCZNA tel. (12) 6308 335
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA tel. (12) 6308 361
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY tel. (12) 6308 361
PORADNIA PROKTOLOGICZNA tel. (12) 6308 327
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA tel. (12) 6308 345
PORADNIA REUMATOLOGICZNA tel. (12) 6308 330
PORADNIA UROLOGICZNA tel. (12) 6308 334
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO tel. (12) 6308 344


DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

tel. (12) 6308 007

RADCA PRAWNY

tel. (12) 6308 073
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI tel. (12) 6308 006
RACHUBA PŁAC tel. (12) 6308 008
SEKCJA ROZRACHUNKÓW I ROZLICZEŃ tel. (12) 6308 074
SEKCJA KOSZTÓW I ANALIZ tel. (12) 6308 009

LOGISTYKA
SZEF LOGISTYKI
tel. (12) 6308 005
DZIAŁ ZAOPATRZENIA tel. (12) 6308 050
6308 055
SEKCJA TRANSPORTU tel. (12) 6308 037
6308 038
6308 040
SEKCJA INFRASTRUKTURY tel. (12) 6308 051
6308 053
6308 054
KUCHNIA SZPITALNA tel. (12) 6308 046

SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
KIEROWNIK
tel. (12) 6308 066
SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ROZLICZEŃ tel. (12) 6308 036
MAGAZYN WIELOBRANŻOWY tel. (12) 6308 049

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

SZEF WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

tel. (12) 6308 012
DZIAŁ PERSONALNY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
tel. (12) 6308 013
PRACOWNIA KSERO-WYDAWNICZA tel. (12) 6308 025
KANCELARIA OGÓLNA

tel. 12 6308 031

fax: 12 6308 016

BIBLIOTEKA tel. (12) 6308 026
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


tel./fax 12 6308 099

 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ i MARKETINGU


tel.: 12 6308 057

tel. 12 6308 058

tel/fax: 12 6308 059

ARCHIWUM tel. (12) 6308 035

DZIAŁ KADR I SZKOLENIA

KIEROWNIK DZIAŁU

tel. 12 6308 027
DZIAŁ SPRAW PERSONALNYCH I ZATRUDNIENIA

tel. 12 6308 029

12 6308 024


STANOWISKA SAMODZIELNE

MŁODSZY OFICER - ASYSTENT KOMENDANTA DS. PIELĘGNIARSTWA

tel. (12) 6308 033

PIELĘGNIARKA NACZELNA - PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA DS. JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

tel. (12) 6308 082

PIELĘGNIARKA ds. EPIDEMIOLOGII

tel. (12) 6308 126

PRACOWNIK SOCJALNY

tel. (12) 6308 118

tel. 531 474 061

e-mail: 5wsk.prac.socjal@ron.mil.pl


DZIAŁ ANALIZ, ROZLICZEŃ I DOKUMENTACJI CHORYCH
KIEROWNIK DZIAŁU
tel. (12) 6308 077

e-mail: d.wiechczynska@wp.mil.pl

SEKCJA ROZLICZEŃ
tel. (12) 6308 075

e-mail: rozlicz@5wszk.com.pl

EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ (Szpital) tel. (12) 6308 069
EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ (POZ) tel. (12) 6308 326
EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ (AOS) tel. (12) 6308 325

OŚRODEK INFORMATYKI
KIEROWNIK
tel. (12) 6308 021
OŚRODEK INFORMATYKI tel. (12) 6308 022

PUNKT PLANOWYCH PRZYJ6ĘĆ DO SZPITALA
GABINET KWALIFIKACYJNY tel. (12) 6308 068
APTEKA
KIEROWNIK
tel. (12) 6308 062
APTEKA

tel. (12) 6308 063
6308 064

fax: (12) 6331 660

Numery telefoniczne umożliwiające połączenia z centrali wojskowej oraz miejskiej na numery szpitala:

261 138 xxx, np. 261 138 021 - numer wojskowy,

12 6308 xxx, np. 12 63 08 021 - numer cywilny.