Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny

Lokalizacja

Budynek nr 7, piętro 1

Sekretariat

Tel.: (12) 63 08 183

Napisz do nas

Historia
Oddział otolaryngologiczny powstał na początku funkcjonowania szpitala w ramach systemu Wojskowej Służby Zdrowia Sił Zbrojnych II RP w 1919 roku. Organizowaniem oddziału zajmował się doktor Antoni Pachoński – wychowanek profesora Otokara Pieniążka, pierwszego laryngologa na ziemiach polskich. Kolejnymi ordynatorami byli: płk dr W. Popek, J. Keller, J. Pleszyński, Henryk Bąbski, płk dr Emil Pietrucha, płk lek. Stefan Małuch, ppłk. dr Jan Kochanowicz i ppłk dr Andrzej Kozok. Od 2014 roku oddziałem kieruje ppłk dr Paweł Dobosz

Baza podstawowa
W oddziale rozwiniętych jest 28 łóżek oraz sala pooperacyjna z monitoringiem funkcji życiowych.
Oddział posiada własny blok operacyjny z trzema salami.
Opieka pooperacyjna i kwalifikacje do leczenia operacyjnego odbywają się w poradni laryngologicznej polikliniki (budynek nr 12, gabinety 208-211)

Lekarze
W oddziale i poradni pracuje 16 lekarzy (w tym 1 z tytułem profesora ndzw. doktora habilitowanego medycyny, 5 ze stopniem naukowym doktora), 17 pielęgniarek (z tytułem licencjata lub magistra). W oddziale oprócz laryngologów pracuje też chirurg szczękowo-twarzowy. Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne (i staże kierunkowe) w dziedzinie otorynolaryngologii. Od 1970 roku specjalizację z otolaryngologii uzyskało na bazie oddziału kilkudziesięciu lekarzy. Obecnie kształci się dziewięciu lekarzy.

Wyposażenie w zakresie chirurgii głowy i szyi

• System endoskopowy do badań w wąskim paśmie światła (NBI – Narrow band imaging).
• Laser dwutlenkowęglowy Lumenis ze skanerem mikroskopowym.
• Aparatura do monitoringu śródoperacyjnego funkcji nerwów, między innymi nerwu twarzowego, przy operacjach ślinianek.
• Sprzęt do badań wideoendoskopowych nosa, gardła i krtani.
• Zestawy do endoskopowych operacji zatok przynosowych (FESS) z torami wizyjnymi wysokiej rozdzielczości (HD) i shaverem.
• System nawigacji śródoperacyjnej do wykorzystania w szczególnie trudnych zabiegach rejonu zatok przynosowych i podstawy czaszki.
• Zestaw do śródtkankowej koagulacji radiofalowej (RF) Celon do leczenia niedrożności nosa, chrapania.
• Mikroskopy operacyjne do zabiegów rekonstrukcyjnych ucha środkowego a także do mikrochirurgii krtani.
Wyposażenie w zakresie audiologii i foniatrii
• Pracownia wideoendoskopowa wyposażona w fiberoskopy i optyki endokopowe do oceny nosa, gardła, uszu i krtani.
• Aparatura do posturografii i wideonystagmografii służąca do diagnostyki zawrotów głowy.
• Aparatura do diagnostyki narządu słuchu: audiometry progowe, nadprogowe, impedancyjne.
• Sprzęt do pomiarów otoemisji akustycznych oraz do badania słuchowych i przedsionkowych potencjałów wywołanych (BERA, ABR, VEMP).

Działalność

• W oddziale wykonywany jest pełen zakres chirurgicznych zabiegów laryngologicznych w zakresie ślinianek, nosa, zatok przynosowych, uszu, gardła i krtani.
• Poradnia laryngologiczna i oddział zajmuje się też orzecznictwem wojskowo-lekarskie dla potrzeb Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

Specjalizacja:

• chirurgia onkologiczna rejonu nosa, gardła i krtani (leczenie operacyjne także z wykorzystaniem nowoczesnego lasera CO2 i systemu endoskopowego obrazowania w wąskim paśmie światła – NBI),
• chirurgia ślinianek z monitorowaniem funkcji nerwu twarzowego
• leczenie endoskopowe schorzeń nosa i zatok przynosowych,
• operacje rejonu gardła i krtani,
• leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z niedosłuchem.

Osiągnięcia:

• Oddział jest jednym z wiodących w kraju ośrodków wykonujących operacje ślinianek przyusznych
• Wspólnie ze specjalistami neurochirurgii naszego szpitala zespół laryngologiczny uczestniczy w operacjach endoskopowych, przeznosowych rejonu podstawy czaszki.
• Zespół lekarzy czynnie uczestniczy w krajowych i światowych zjazdach i konferencjach otolaryngologicznych oraz pokrewnych specjalności, publikuje w piśmiennictwie medycznym (Otolaryngologia Polska, Polski Merkuriusz Lekarski, Przegląd Lekarski, Otorynolaryngologia, Onkologia Kliniczna, Postępy w Dermatologii i Alergologii, International Journal of Nanomedicine, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Clinical Otolaryngology, Facial Plastic Surgery
• Współpracujemy w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnej aparatury medycznej z Politechniką Warszawską (Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii Katedry Chirurgii Głowy i Szyi). Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Wibroakustyki) w zakresie innowacyjnych metod analizy akustycznej głosu w schorzeniach onkologicznych głowy i szyi. Współpracujemy z Katedrą Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w zakresie nowoczesnych metod obrazowania. Współpracujemy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.
• Oddział dwukrotnie został wyróżniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej za osiągnięcia dokonane w 2007 i 2008 roku.
• W 2018 roku sprostaliśmy trudnym wymaganiom stawianym placówkom rankingowanym przez wiele już lat przez tygodnik „Wprost”. Znaleźliśmy się na drugim miejscu tej klasyfikacji (“Wprost” nr 22/2018). Ranking ten prowadzony jest wspólnie przez tygodnik „Wprost”, wydawnictwo Termedia i oraz “Menedżera Zdrowia” http://www.termedia.pl/Najlepsi-z-najlepszych,12,33157,1,0.html

Ordynator Oddziału
ppłk dr n. med. Paweł Dobosz
tel. 12 63 08 179

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek. med. Paweł Cenda
tel. 12 63 08 180

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Masłowska
tel. 12 63 08 154

Sekretariat
lic .Małgorzata Wronkowska
tel. 12 63 08 183
5wsk.laryngologia@ron.mil.pl

ppłk rez. dr n. med. Andrzej Kozok – konsultant, kierownik oddziału w latach 2004-2014
prof. ndzw. dr hab. Maciej Modrzejewski – konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi
dr n. med. Elżbieta Nazim-Zygadło – adiunkt, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii
dr n. med. Krzysztof Kuchta – konsultant, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
dr n. med. Katarzyna Malec – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. med. Mateusz Gasiński – specjalista otolaryngolog
lek. med. Maciej Sokoła – specjalista otolaryngolog
lek. med. Agnieszka Ryncarz-Łucka – specjalista otolaryngolog
lek. med. Monika Kozok-Paździor – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. med. Marta Zielińska – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
kpt. lek. med. Marek Piekarski – lekarz w trakcie specjalizacji
kpt. lek. med. Michał Nakiela – lekarz otolaryngolog, w trakcie specjalizacji
lek. med. lek. dent. Łukasz Ścibik – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. med. Michał Tylek – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. med. Joanna Cieślik – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)

Dyżurka pielęgniarska tel.: 12 63 08 181

Dyżurka lekarska tel. 12 63 08 180

Informacje dla pacjenta
• Ustalanie planowych przyjęć do oddziału odbywa się na podstawie „skierowania do szpitala”, wyłącznie we wtorki, środy i czwartki w poradni laryngologicznej (budynek 12, gabinet 208) w godzinach 13:00-14:00, po wcześniejszej rejestracji, tel. 126308324 lub 12 6308342 lub osobiście w okienku rejestracyjnym (na parterze budynku 12 lub budynku 1).
• W przypadku schorzeń zatok przynosowych oprócz „skierowania do szpitala” niezbędna do kwalifikacji do operacji jest płyta CD z badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego oraz opis tego badania.
Jeżeli został Pan(i) zakwalifikowany(a) do operacji w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii 5WSzK w Krakowie, proszę zapoznać się z informacjami poniżej:
• Schorzenie laryngologiczne często nie jest jedynym Państwa problemem zdrowotnym. Proszę zwrócić uwagę na zażywane leki, zwłaszcza, czy nie stosujecie Państwo tabletek typu: Acard, Polocard, Aspiryna, Encopirin, Proficar, Cardiopirin, Aspifox, Acesan lub Acenokumarol, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Plavix. Wpływają one na krzepliwość krwi i nie powinny być stosowane przed planowanymi operacjami. Pod kontrolą lekarza rodzinnego proszę czasowo odstawić te leki, bądź wprowadzić leczenie alternatywne.
• Jeżeli zażywają państwo stale inne leki, proszę zabrać ich zapas do szpitala. Ogromna różnorodność stosowanych leków nie pozwala nam często zabezpieczyć ich dla Państwa w czasie krótkiego pobytu w szpitalu
• Jeżeli cierpią państwo na poważne schorzenia serca, nadciśnienie, schorzenia endokrynologiczne (cukrzyca, tarczyca), poważne schorzenia płuc, prosimy zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie od leczącego lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego ( w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym). W przypadku schorzeń tarczycy ważne jest posiadanie aktualnych (do 2 tygodni) wyników badań hormonów tego gruczołu.
• Przed planowanym zabiegiem konieczne jest kompleksowe leczenie stomatologiczne. W przypadku zaawansowanych zmian próchniczych uzębienia, operacja laryngologiczna nie będzie wykonana!
• Przed operacją należy zmyć lakier z paznokci (i odkleić ewentualne sztuczne paznokcie). Jest to konieczne do prawidłowego działania stosowanej przez nas aparatury medycznej.
• Przed planowym zabiegiem wskazane jest wykonanie szczepienia przeciwko WZW B. – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (żółtaczce typu B). Potrzebny poziom odporności uzyskamy już po wzięciu drugiej dawki szczepionki. Sposób szczepienia (szybki lub standardowy) doradzi i będzie nadzorował lekarz rodzinny. Jeżeli nie pamiętacie Państwo czy – i kiedy byliście szczepieni, można wykonać badanie Anty-HBs, w którym określany jest poziom odporności na tego typu żółtaczkę.
• Prosimy zabrać ze sobą (jeśli były wykonane) wyniki (opisy) badań dodatkowych jak: tomografii komputerowej, badania rentgenowskiego klatki piersiowej (jeżeli nie jest starsze niż rok). Do operacji endoskopowych zatok niezbędna jest płyta CD z badaniem.
• Celem przyjęcia do Oddziału należy zgłosić się w godzinach 8:00-9:00, na czczo do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
• Typowo do szpitala należy zabrać ze sobą: piżamę, pantofle, szlafrok, ręczniki, przybory toaletowe. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie zabierać rzeczy wartościowych i dużych sum pieniędzy.
• Jeżeli z różnych przyczyn zrezygnujecie Państwo z zaplanowanego terminu leczenia – proszę o poinformowanie nas o tym pod nr tel. sekretariatu: 12 6308 183

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij