Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

Lokalizacja

Budynek nr 7, piętro 1

Sekretariat

Tel: 12 63 08 183

Kom: 518 809 146
lub 797 058 802*

* (numery telefonów komórkowych dostępne są w godzinach 9:00 – 12:00)

 

Historia
Oddział otolaryngologiczny powstał na początku funkcjonowania szpitala w ramach systemu Wojskowej Służby Zdrowia Sił Zbrojnych II RP w 1919 roku. Organizowaniem oddziału zajmował się doktor Antoni Pachoński – wychowanek profesora Otokara Pieniążka, pierwszego laryngologa na ziemiach polskich. Kolejnymi ordynatorami byli: płk dr W. Popek, J. Keller, J. Pleszyński, Henryk Bąbski, płk dr Emil Pietrucha, płk lek. Stefan Małuch, ppłk. dr Jan Kochanowicz i ppłk dr Andrzej Kozok. Od 2014 roku oddziałem kieruje płk dr n. med. Paweł Dobosz. W 2019 roku Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny uzyskał rangę Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi.

Baza podstawowa
W oddziale rozwiniętych jest 28 łóżek oraz sala pooperacyjna z monitoringiem funkcji życiowych. Oddział posiada własny blok operacyjny z trzema salami. Opieka pooperacyjna i kwalifikacje do leczenia operacyjnego odbywają się w poradni laryngologicznej polikliniki (budynek nr 12, gabinety 208-211).

Lekarze
W oddziale i poradni pracuje 16 lekarzy (w tym 1 z tytułem profesora ndzw. doktora habilitowanego medycyny, 5 ze stopniem naukowym doktora), 17 pielęgniarek (z tytułem licencjata lub magistra). W oddziale oprócz laryngologów pracuje też chirurg szczękowo-twarzowy. Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne (i staże kierunkowe) w dziedzinie otorynolaryngologii. Od 1970 roku specjalizację z otolaryngologii uzyskało na bazie oddziału kilkudziesięciu lekarzy. Obecne oddział akredytowany jest do szkolenia jednocześnie 9 lekarzy.

Wyposażenie w zakresie chirurgii głowy i szyi

 • System endoskopowy do badań w wąskim paśmie światła (NBI – Narrow band imaging).
 • Laser dwutlenkowęglowy Lumenis ze skanerem mikroskopowym.
 • Aparatura do monitoringu śródoperacyjnego funkcji nerwów, między innymi nerwu twarzowego, przy operacjach ślinianek.
 • Sprzęt do badań wideoendoskopowych nosa, gardła i krtani z torem stroboskopowym.
 • Najnowocześniejszy zestaw do chirurgii endoskopowej rejonu zatok przynosowych i podstawy czaszki o rozdzielczości 4K firmy Karl Storz.
 • Zestawy do endoskopowych operacji zatok przynosowych (FESS) z torami wizyjnymi wysokiej rozdzielczości (HD) i shaverem.
 • Systemy nawigacji śródoperacyjnej do wykorzystania w szczególnie trudnych zabiegach rejonu zatok przynosowych i podstawy czaszki. (System optyczny i magnetyczny).
 • Zestaw do przezustnej chirurgii ultradźwiękowej do operacji rejonu gardła i krtani.
 •  Zestawy do koagulacji radiofalowej (RF) Celon, Sutter Curis (do leczenia niedrożności nosa, chrapania).
 • Mikroskopy operacyjne do zabiegów rekonstrukcyjnych ucha środkowego a także do mikrochirurgii krtani.

Wyposażenie w zakresie audiologii i foniatrii

 • Pracownia wideoendoskopowa wyposażona w fiberoskopy i optyki endokopowe do oceny nosa, gardła, uszu i krtani.
 • Aparatura do posturografii i wideonystagmografii służąca do diagnostyki zawrotów głowy.
 • Aparatura do diagnostyki narządu słuchu: audiometry progowe, nadprogowe, impedancyjne, w tym urządzenie do tympanometrii szerokopasmowej.
 • Sprzęt do pomiarów otoemisji akustycznych oraz do badania słuchowych i przedsionkowych potencjałów wywołanych (BERA, ABR, VEMP).

Działalność

 • W oddziale wykonywany jest pełen zakres chirurgicznych zabiegów laryngologicznych w zakresie ślinianek, nosa, zatok przynosowych, uszu, gardła i krtani.
 • Lekarze wykonujący operacje w Klinice, przyjmują też chorych w naszej Poradni Laryngologicznej, zapewniając ciągłość kompleksowej opieki.
 • Poradnia laryngologiczna i oddział zajmuje się też orzecznictwem wojskowo-lekarskie dla potrzeb Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

Specjalizacja:

 • chirurgia onkologiczna rejonu nosa, gardła i krtani (leczenie operacyjne także z wykorzystaniem nowoczesnego lasera CO2 i systemu endoskopowego obrazowania w wąskim paśmie światła – NBI),
 • chirurgia ślinianek z monitorowaniem funkcji nerwu twarzowego,
 • leczenie endoskopowe schorzeń nosa i zatok przynosowych,
 • operacje rejonu gardła i krtani,
 • leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z niedosłuchem.

Osiągnięcia:

 • Oddział jest jednym z wiodących w kraju ośrodków wykonujących operacje ślinianek przyusznych.
 • Wspólnie ze specjalistami neurochirurgii naszego szpitala zespół laryngologiczny uczestniczy w operacjach endoskopowych, przeznosowych rejonu podstawy czaszki.
 • Zespół lekarzy czynnie uczestniczy w krajowych i światowych zjazdach i konferencjach otolaryngologicznych oraz pokrewnych specjalności, publikuje w piśmiennictwie medycznym (Otolaryngologia Polska, Polski Merkuriusz Lekarski, Przegląd Lekarski, Otorynolaryngologia, Onkologia Kliniczna, Postępy w Dermatologii i Alergologii, International Journal of Nanomedicine, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Clinical Otolaryngology, Facial Plastic Surgery.
 • Współpracujemy w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnej aparatury medycznej z Politechniką Warszawską (Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii Katedry Chirurgii Głowy i Szyi). Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Wibroakustyki) w zakresie innowacyjnych metod analizy akustycznej głosu w schorzeniach onkologicznych głowy i szyi. Współpracujemy z Katedrą Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w zakresie nowoczesnych metod obrazowania. Współpracujemy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.
 • Oddział dwukrotnie został wyróżniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej za osiągnięcia dokonane w 2007 i 2008 roku.
 • W 2018 roku sprostaliśmy trudnym wymaganiom stawianym placówkom rankingowanym przez wiele już lat przez tygodnik „Wprost”. Znaleźliśmy się na drugim miejscu tej klasyfikacji (“Wprost” nr 22/2018). Ranking ten prowadzony jest wspólnie przez tygodnik „Wprost”, wydawnictwo Termedia oraz “Menedżera Zdrowia” http://www.termedia.pl/Najlepsi-z-najlepszych,12,33157,1,0.html.

Kierownik Kliniki
płk dr n. med. Paweł Dobosz
tel. 12 63 08 179

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek. med. Paweł Cenda
tel. 12 63 08 180

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Masłowska
tel. 12 63 08 154

Sekretariat
Edyta Wawerska
Magdalena Szpak
tel. 12 63 08 183, 797 058 802* lub 518 809 146*
e-mail: laryngologia@5wszk.com.pl

*(numery telefonów komórkowych dostępne są w godzinach 9:00 – 12:00)

prof. ndzw. dr hab. Maciej Modrzejewski – konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi
dr n. med. Krzysztof Kuchta – konsultant, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
dr n. med. Katarzyna Malec – specjalista otolaryngolog, w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej
dr n. med. Elżbieta Nazim-Zygadło – adiunkt, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii
dr n. med. Aleksandra Sobolewska – specjalista otolaryngolog
lek. med. Sergii Derevianko – specjalista otolaryngolog
lek. med. Mateusz Gasiński – specjalista otolaryngolog
lek. med. Maciej Sokoła – specjalista otolaryngolog
lek. med. Marta Zielińska – specjalista otolaryngolog
lek. med. Robert Bieda – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
por. lek. med. Wojciech Burdzik – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. med. Joanna Cieślik – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
ppor. lek. med. Magdalena Gawłowska-Baran – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. med. Monika Kozok-Paździor – lekarz w trakcie specjalizacji
kpt. lek. med. Marek Krokowski – lekarz w trakcie specjalizacji
por. lek. med. Roksana Półtorak – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. med. Olga Surma – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. med. lek. dent. Łukasz Ścibik – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. med. Michał Tylek – lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)

Dyżurka pielęgniarska tel.: 12 63 08 181
Dyżurka lekarska tel. 12 63 08 180

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

 KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GŁOWY I SZYI

Celem zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi należy zgłosić się do poradni laryngologicznej (budynek nr 12, gabinet 208) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia Godziny kwalifikacji
Poniedziałek 11:00 – 13:00
Wtorek 11:00 – 13:00
Środa 11:00 – 13:00
Czwartek 11:00 – 13:00
Piątek _______________

Do poradni należy zgłosić się po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (12) 63 08 324 lub w okienku rejestracji na parterze budynku nr 12 lub budynku nr 1 lub drogą elektroniczną: rejestracja@5wszk.com.pl. Przy rejestracji  telefonicznej należy poinformować rejestratorkę jeżeli skierowanie ma status “pilne“.

Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą dowód osobisty, skierowanie do Oddziału Otolaryngologicznego oraz stosowną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji.

W przypadku schorzeń zatok przynosowych oprócz „skierowania do szpitala” niezbędna do kwalifikacji do operacji jest płyta CD z badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Informacje dla Pacjenta

Jeżeli został Pan(i) zakwalifikowany(a) do operacji w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi 5WSzK w Krakowie, proszę zapoznać się z informacjami poniżej:

 • Schorzenie laryngologiczne często nie jest jedynym Państwa problemem zdrowotnym. Proszę zwrócić uwagę na zażywane leki, zwłaszcza, czy nie stosujecie Państwo leków zmniejszających krzepliwość krwi, takich jak:

-Abrea, Acard, Acesan, Anacard, Aspifox, Aspicont, Aspirin cardio, Cardiopirin, Duoplavin, Encopirin, Hascopiryn, Lecardi, Polocard, Proficar.

-Acenokumarol, Aclotin, Apo-clodin, Bewim, Brillique, Cillostazol, Cilostop, Cilozek, Decilosal, Efient, Eliquis, Lixiana, Ifapidin, Integrillin, Noclaud, Sintrom, Stepcil, Sulovas, Pradaxa, Warfin, Xarelto.

-Agregex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel, Grepid, Iclopid, Pegorel, Plavix, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt.

Wszystkie wyżej wymienione leki nie powinny być stosowane przed planowanymi operacjami. W porozumieniu z lekarzem rodzinnym proszę czasowo odstawić te leki, bądź wprowadzić leczenie alternatywne.

 • 7 dni przed planowanym zabiegiem nie powinno się stosować także leków p/ bólowych i p/zapalnych takich jak np.:
  – Aspirin, Maxipirin, Polopiryna, Etopiryna, Alka-setzer, Alka-prim, Pyramidon fast

– Ibalgin, Ibufen, Ibum, Ibuprofen, Nurofen, Ibumax, Ibupar, Iburapid, Ifenin, MIG

– Ketonal, Refastin, Ketoprofen, Profenid, Dexak, Ketesse

– Aulin, Minesulin, Nimesil

– Arthrotec, Cetaflam, Diclac, Dicloabak, Dicloberl, DicloDuo, Diclofenac, Dicloratio, Dicloreum, Dicuno, Majamil, Naklofen, Olfen, Voltaren

a także spożywać dużych ilości cebuli i czosnku (mogą upośledzać krzepnięcie krwi).

 • Jeżeli z powodu cukrzycy lub innych schorzeń stosujecie Państwo preparaty metforminy (tj. Avamina, Etform, Formetcin, Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metformin, Metifor, Siofor, Symformin, Xigduo, Synjardy, Komboglyze, Janumet, Ristfor, Eucreas) prosimy o zaprzestanie stosowania leku na 24 h przed planowanym przyjęciem do szpitala. W tym czasie proszę ściśle przestrzegać wytycznych diety przeciwcukrzycowej (w razie wątpliwości proszę zasięgnąć rady lekarza rodzinnego).
 • Jeżeli zażywają państwo stale inne leki, proszę zabrać ich zapas do szpitala (leki w oryginalnych opakowaniach). Ogromna różnorodność stosowanych leków nie pozwala nam często zabezpieczyć ich dla Państwa w czasie krótkiego pobytu w szpitalu.
 • Jeżeli cierpią Państwo na poważne schorzenia serca, nadciśnienie, schorzenia endokrynologiczne (cukrzyca, choroby tarczycy), poważne schorzenia płuc, prosimy zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie od leczącego lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym). W przypadku schorzeń tarczycy ważne jest posiadanie aktualnych (do 2 tygodni) wyników badań hormonalnych (TSH, fT3, fT4).
 • Przed planowanym zabiegiem konieczne jest kompleksowe leczenie stomatologiczne. W przypadku zaawansowanych zmian próchniczych uzębienia, operacja laryngologiczna nie będzie wykonana!
 • Przed operacją należy zmyć lakier z paznokci (i odkleić ewentualne sztuczne paznokcie). Jest to konieczne do prawidłowego działania stosowanej przez nas aparatury medycznej.
 • Przed planowym zabiegiem należy wykonać szczepienia przeciwko WZW B – wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (żółtaczce typu B). Potrzebny poziom odporności uzyskamy już po wzięciu drugiej dawki szczepionki. Sposób szczepienia (szybki lub standardowy) doradzi i będzie nadzorował lekarz rodzinny. Jeżeli nie pamiętacie Państwo czy – i kiedy byliście szczepieni, można wykonać badanie Anty-HBs, w którym określany jest poziom odporności na tego typu żółtaczkę.
 • Prosimy zabrać ze sobą (jeśli były wykonane) wyniki (opisy) badań dodatkowych takich jak: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania rentgenowskiego klatki piersiowej (jeżeli nie jest starsze niż rok). Do operacji endoskopowych zatok niezbędna jest płyta CD z badaniem.
 • W wyznaczonym dniu należy zgłosić się na czczo ok. godz. 8:00 do Sekretariatu Kliniki Otolaryngologii (w przypadku przyjęć w niedzielę należy zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy).
 • Typowo do szpitala należy zabrać ze sobą: piżamę, pantofle, szlafrok, ręczniki, przybory toaletowe. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie zabierać rzeczy wartościowych i dużych sum pieniędzy.
 • Jeżeli z różnych przyczyn zrezygnujecie Państwo z zaplanowanego terminu leczenia – proszę o poinformowanie nas o tym pod nr tel. sekretariatu: 12 63 08 183, 518 809 146, 797 058 802 lub na adres e-mail : laryngologia@5wszk.com.pl
  Pozostałe informacje dotyczące operacji dostępne na stronie internetowej Szpitala https://5wszk.com.pl/kliniczny-oddzial-otolaryngologiczny

Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi


TYPOWE OPERACJE LARYNGOLOGICZNE
1. FESS – endoskopowa operacja zatok przynosowych
2. Plastyka przegrody nosowej (Septoplastyka)
3. Wycięcie migdałków podniebiennych, inaczej tonsillectomia
4. Mikrochirurgia krtani, laserowa operacja krtani, endoskopowa biopsja krtani
5. Plastyka małżowin nosowych dolnych (termoablacja małżowin nosowych dolnych)
6. Plastyka języczka , plastyka podniebienia miękkiego
7. Operacje ślinianek


1. FESS – endoskopowa operacja zatok przynosowych
Jest to zabieg operacyjny polegający na chirurgicznym usunięciu zmian patologicznych z obrębu jamy nosowej i zatok przynosowych pod kontrolą endoskopu operacyjnego za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi mikrochirurgicznych.
Ze względu na bardzo duże możliwości wizualizacyjne oraz relatywnie niewielkie i dostosowane do kształtu miejsca operowanego formy narzędzi – zabieg ten daje, w porównaniu z zabiegami klasycznymi, możliwość dotarcia i operowania praktycznie wszystkich miejsc w obrębie jamy nosowej i zatok przynosowych.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, które ustalane jest przy kwalifikacji do zabiegu.
Po operacji należy: Prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać wysiłku fizycznego (basen, siłownia) minimum przez 14 dni. Dodatkowo unikać wydmuchiwania nosa oraz kichania przez co najmniej 7 dni. Po zabiegu nie powinno się latać samolotem, nurkować przez około miesiąc. Zalecana dieta lekkostrawna (bez pikantnych przypraw, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów)

W czasie operacji pobierany jest materiał do badań histopatologicznych służących do postawienia ostatecznej diagnozy. (Czas oczekiwaniana wynik: ok. 3-4 tygodnie jeśli preparat wysyłany jest w trybie planowym, oraz ok. 7 dni jeśli preparat został wysłany w trybie pilnym)

W okresie pooperacyjnym mogą występować: upośledzonie drożności nosa, bóle głowy, złe samopoczucie, zaczerwienienie spojówek, krwiście podbarwiona wydzielina/katar oraz niekiedy krwawienia z nosa (zazwyczaj łagodne, ustępujące samoistnie).
Należy stosować leczenie farmakologiczne oraz zalecenia wg karty informacyjnej otrzymywanej podczas wypisu ze szpitala.

Czas pobytu w oddziale: ok. 2-3 dni
Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zabiegu: ok. 14 dni, zależnie od zakresu operacji i wykonywanej pracy

Konieczne jest odbycie co najmniej 2 kontrolnych wizyt po operacji w naszej poradni, celem oceny gojenia. Wynik badania histopatologicznego odbierany jest obowiązkowo na kontrolnej wizycie w naszej poradni.
↑ powrót do menu


2. Plastyka przegrody nosowej (Septoplastyka)
Jest to zabieg operacyjny polegający chirurgicznej korekcji skrzywionych elementów chrzęstnych i kostnych przegrody nosa (możliwe jest częściowe usuwanie skrzywionych elementów). Celem tej procedury jest uzyskanie prawidłowej drożności przewodów nosowych a tym samym poprawa drożności dróg oddechowych. W przypadku współwystępowania zespołu bezdechów podczas snu – poprawa drożności nosa sprzyja zmniejszeniu ich częstości.
Celem zabiegu nie jest poprawa kształtu nosa zewnętrznego lecz poprawa jego drożności.

Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym

Po operacji należy: prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać wysiłku fizycznego (basen, siłownia) minimum przez 14 dni. Dodatkowo unikać wydmuchiwania nosa, kichania oraz poruszania nosem przez co najmniej 7 dni. Zalecana dieta lekkostrawna (bez pikantnych przypraw, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów). Po zabiegu nie należy latać samolotem ani nurkować przez okres około 4 tygodni.

Czas pobytu w oddziale: ok. 2-3 dni
Zalecany okres zwolnienia lekarskiego: ok. 14 dni (zależnie od zakresu operacji i wykonywanej pracy)

W okresie pooperacyjnym mogą występować: upośledzenie drożności nosa, bóle głowy, złe samopoczucie, zaczerwienienie spojówek, krwiście podbarwiona wydzielina/katar oraz niekiedy krwawienia z nosa (zazwyczaj łagodne, ustępujące samoistnie).
Należy stosować leczenie farmakologiczne oraz zalecenia wg karty informacyjnej otrzymywanej podczas wypisu ze szpitala.

Konieczne jest odbycie co najmniej 2 kontrolnych wizyt po operacji w naszej poradni, celem oceny gojenia, oczyszczenia nosa oraz usunięcia szwów założonych podczas zabiegu operacyjnego.
↑ powrót do menu


3. Wycięcie migdałków podniebiennych, inaczej tonsillectomia
Jest to zabieg operacyjny polegający na usunięciu znajdujących się w cieśni gardła migdałków podniebiennych. Celem tej procedury jest wyeliminowanie nawracających stanów zapalnych gardła, usunięcie ognisk stanu zapalnego zlokalizowanych w obrębie migdałków podniebiennych – nie poddających się leczeniu zachowawczemu, zapobieżenie powikłaniom reumatologicznym, kardiologicznym, okulistycznym, dermatologicznym. W przypadku znacznego przerostu migdałków podniebiennych efektem zabiegu jest również poprawa drożności dróg oddechowych, zmniejszenie częstości bezdechów podczas snu.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, które ustalane jest przy kwalifikacji do zabiegu.
Po operacji należy prowadzić oszczędzający tryb życia. Zakaz wysiłków fizycznych (basen, siłownia, podnoszenie ciężkich przedmiotów) minimum przez 21 dni. Zalecana jest dieta lekkostrawna, półpłynna, posiłki nieco ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów oraz stosowanie leczenia farmakologicznego dokładnie wg zaleceń umieszczonych w karcie informacyjnej.

Czas pobytu w oddziale: 3-4 dni

Usunięte w czasie operacji migdałki poddawane są badaniom histopatologicznym, służącym do postawienia ostatecznej diagnozy. (Standardowy czas oczekiwania na ten wynik to ok. 2- 3 tygodnie)

Po zabiegu, zwykle do 2 tygodni, występują spore dolegliwości bólowe gardła, wymagające regularnego stosowania leków przeciwbólowych. Dodatkowo, najczęściej 7-10 dni od zabiegu występuje ryzyko (u około 5% operowanych osób) wystąpienia krwawienia pooperacyjnego. Jeśli zaobserwujemy krew w ślinie, odpluwanie krwi lub uczucie spływania krwi po tylnej ścianie gardła należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza (jeśli to możliwe ,najlepiej do naszego ośrodka). W niektórych przypadkach należy nawet liczyć się z ponownym, kilkudniowym pobytem w szpitalu.

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego: ok. 2-3 tygodnie (zależnie od wykonywanej pracy)

Konieczne jest odbycie po operacji co najmniej 2 kontrolnych wizyt w naszej poradni, celem oceny gojenia oraz ewentualnego usunięcia szwów założonych podczas zabiegu operacyjnego.

Wynik badania histopatologicznego odbierany jest obowiązkowo na kontrolnej wizycie w naszej poradni.
↑ powrót do menu


4. Mikrochirurgia krtani, laserowa operacja krtani, endoskopowa biopsja krtani
Jest to procedura służąca szczegółowemu badaniu krtani za pomocą różnego rodzaju wzierników i narzędzi mikrochirurgicznych, której celem jest: ocena budowy poszczególnych elementów krtani, gardła, pobranie wycinków tkankowych do badania mikroskopowego – w przypadku zmian budzących podejrzenie rozwoju nowotworu (guzy, owrzodzenia), usunięcie zmian patologicznych (polipów, guzków, ziarnianiaków itp.) ze struktur krtani.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.
Po operacji może dojść do (zwykle przejściowego) pogorszenia jakości głosu, którego okres zależny jest od rejonu operacji oraz rodzaju schorzenia.
W czasie operacji pobierany jest materiał do badań histopatologicznych służących do postawienia ostatecznej diagnozy.

Czas pobytu w oddziale: 2-3 dni

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zabiegu: ok. 10 dni (zależnie od rozległości zabiegu i wykonywanej pracy)

Po operacji należy: Prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać wysiłku fizycznego i głosowego minimum przez 14 dni. Zalecana jest dieta lekkostrawna (bez pikantnych przypraw, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów)

Konieczne są co najmniej 2 kontrolne wizyty w naszej poradni, celem oceny gojenia.

Wynik badania histopatologicznego odbierany jest obowiązkowo na kontrolnej wizycie w naszej poradni. Od tego wyniku uzależnione jest dalsze postępowanie medyczne.
↑ powrót do menu


5. Plastyka małżowin nosowych dolnych (termoablacja małżowin nosowych dolnych)
Plastyka małżowin nosowych dolnych lub inaczej – konchoplastyka to zabieg chirurgiczny polegający na zmniejszeniu rozmiarów małżowin nosowych. Małżowina nosowa dolna, to parzysta struktura znajdująca się na bocznej ścianie jamie nosowej. Jej przerost może doprowadzić do znacznego utrudnienia oddychania przez nos, nawracających infekcji, przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, utraty powonienia jedno- lub obustronnej.
Zabieg polega na bocznym przesunięciu małżowiny oraz na termiczno-elektrycznym zmniejszeniu masy jej błony śluzowej. Powoduje to zwiększenie przepływu powietrza przez nos, poprawę jakości oddychania, zmniejszenie dolegliwości zapalnych. Może wpływać na ograniczenie chrapania oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie bezdechów sennych.
Przejściowo po zabiegu występuje spory obrzęk ograniczający drożność nosa. Obserwowalna poprawa występuje zwykle około 2 tygodnie po zabiegu. Czas ostatecznego gojenia małżowin nosowych dolnych sięga nawet 2 miesięcy.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Po operacji należy: prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać wysiłku fizycznego (basen, siłownia) minimum przez 14 dni. Zalecana dieta lekkostrawna (bez pikantnych przypraw, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów)

W okresie pooperacyjnym mogą występować: upośledzenie drożności nosa, bóle głowy, złe samopoczucie, zaczerwienienie spojówek, krwiście podbarwiona wydzielina/katar oraz niekiedy krwawienia z nosa (zazwyczaj łagodne, ustępujące samoistnie).
Po zabiegu należy stosować zalecone leki donosowe.
Zabieg wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym w naszej poradni.

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zabiegu: ok. 14 dni.

Konieczna jest co najmniej 1 wizyta kontrolna w naszej poradni.
↑ powrót do menu


6. Plastyka języczka , plastyka podniebienia miękkiego
Pallatoplastyka – plastyka podniebienia miękkiego lub uvulopallatoplastyka – plastyka podniebienia miękkiego i języczka podniebiennego.

Plastyka podniebienia miękkiego jest zabiegiem wykonywanym w przypadku przerostu tkanek miękkich podniebienia i zbyt długiego języczka. Przerost może prowadzić do chrapania lub bezdechów sennych. Zabieg polega na usunięciu części tkanek podniebienia miękkiego w taki sposób aby wytworzone blizny doprowadziły do jego częściowego usztywnienia, powodując poprawę oddychania, zmniejszenie chrapania oraz spadek lub wyeliminowanie tzw. bezdechów sennych. Czas ostatecznego gojenia (z wytworzeniem wspomnianych blizn) po przeprowadzonej plastyce podniebienia miękkiego może sięgać 2 do 3 miesięcy.

Zabieg wykonywany jest zwykle w znieczuleniu miejscowym w naszej poradni.

Po operacji należy: prowadzić oszczędzający tryb życia – unikanie wysiłku fizycznego (basen, siłownia, podnoszenie ciężkich przedmiotów) minimum przez 14 dni. Zalecana jest dieta lekkostrawna, półpłynna, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów oraz stosowanie leczenia farmakologicznego dokładnie wg zaleceń. W szczególności dotyczy to leczenia przeciwbólowego.

W okresie pooperacyjnym mogą występować: ból gardła, osłabienie głosu, złe samopoczucie, utrudnione połykanie, uczucie przeszkody w gardle, katar.
Należy stosować leczenie farmakologiczne ściśle według udzielonych wskazówek.

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zabiegu: ok. 14 dni.

Konieczne jest wykonanie co najmniej 2 kontrolnych wizyty w naszej poradni.
↑ powrót do menu


7. Operacje ślinianek
Usunięcie guza ślinianki przyusznej
Jest to zabieg operacyjny polegający na częściowym usunięciu miąższu ślinianki przyusznej wraz z guzem, po wcześniejszej dokładnej lokalizacji gałęzi nerwu twarzowego przebiegających w tym rejonie. Operacja jest też wykonywana w przypadku stwierdzenia przewlekłych zmian zapalnych miąższu ślinianki, jak też zmian nowotworowych (guzy o charakterze zarówno złośliwym jak i łagodnym). W przypadku zmian o charakterze złośliwym zabieg może być poszerzony o resekcję tkanek przyległych oraz usunięcie węzłów chłonnych szyi. Cięcie do operacji zwykle wykonywane jest pod płatkiem ucha i wzdłuż zmarszczki, skośnie na szyi.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Usunięcie ślinianki podżuchwowej
Jest to zabieg operacyjny polegający na całkowitym usunięciu ślinianki podżuchwowej. Jest wykonywany w przypadku stwierdzenia przewlekłych zmian zapalnych miąższu ślinianki (np. w wyniku długotrwałego przebiegu kamicy) jak też zmian nowotworowych (guzy). W przypadku zmian o charakterze złośliwym zabieg może być poszerzony o resekcję tkanek przyległych oraz usunięcie węzłów chłonnych szyi. Cięcie o długości kilku centymetrów wykonywane jest poprzecznie na szyi (w rejonie zmarszczki)

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Po operacji należy prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać wysiłku fizycznego minimum przez 14 dni. Dodatkowo należy stosować codzienną toaletę rany i zmianę opatrunków. Zalecana jest dieta lekkostrawna (bez pikantnych przypraw, posiłki ostudzone, picie dużej ilości chłodnych płynów)

W czasie operacji pobierany jest materiał do badań histopatologicznych służących do postawienia ostatecznej diagnozy.
W czasie operacji stosowana jest specjalistyczna aparatura monitorująca funkcjonowanie nerwu twarzowego i pomagająca minimalizować ryzyko jego uszkodzenia.

W okresie pooperacyjnym może występować ból w operowanej okolicy, osłabienie czucia w rejonie cięcia operacyjnego lub małżowiny usznej, drętwienie skóry głowy. Może występować, zwykle przejściowo, pogorszenie ruchomości mięśni mimicznych twarzy.
Należy stosować leczenie farmakologiczne oraz zalecenia wg karty informacyjnej otrzymywanej podczas wypisu ze szpitala.

Czas pobytu w oddziale: około 3-4 dni

Zalecany okres zwolnienia lekarskiego po zabiegu: ok. 14 dni, zależnie od zakresu operacji i wykonywanej pracy

Konieczne jest odbycie po operacji co najmniej 2 kontrolnych wizyt w naszej poradni, celem oceny gojenia oraz usunięcia szwów założonych na ranę.

Wynik badania histopatologicznego odbierany jest obowiązkowo na kontrolnej wizycie w naszej poradni.
↑ powrót do menu

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij