Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna
w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ

Gabinety Lekarzy POZ gwarantują bezpłatną opiekę lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych oraz położnych środowiskowych

w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ZESPÓŁ MEDYCZNY

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

•  lek. Anna Paczkowska
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

•  lek. Bożena Mszal
specjalista chorób wewnętrznych

•  ppłk lek. Marian Król
specjalista medycyny rodzinnej

•  lek. Józef Nowak
specjalista chorób wewnętrznych

•  lek. Wojciech Olczyk
specjalista medycyny rodzinnej

•  lek. Maria Kapała
specjalista chorób dzieci
specjalista alergolog

•  dr n. med. Beata Dolik
specjalista chorób dzieci
specjalista alergolog

Położna środowiskowa:
Agnieszka Gruszka

        Pielęgniarka  środowiskowa:

Szanowni Pacjenci, od dnia 1 stycznia 2022 roku wszystkie osoby zdeklarowane do pielęgniarki środowiskowej POZ w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie mogą korzystać z ww. świadczeń opieki zdrowotnej Zakładzie Opieki Pielęgniarsko-Położniczej „TROSKA” bez konieczności składania deklaracji lub u innego świadczeniodawcy po wcześniejszym złożeniu deklaracji.

Aby korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystarczy złożyć osobno deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. Pacjent, który zdecyduje się zmienić placówkę nie ma obowiązku wypisywać się z poprzedniego miejsca, w którym korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne, jeśli odbywa się nie częściej niż dwa razy w roku.

Jak można złożyć deklaracje?

a) osobiście w rejestracji Polikliniki zgłaszając się z dowodem osobistym
b) poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)* w portalu pacjent.gov.pl bez konieczności przyjścia do Polikliniki
c) druk deklaracji można pobrać ze strony – należy go wypełnić, podpisać a następnie dostarczyć osobiście do rejestracji Polikliniki

           Pobierz deklarację: lekarz POZ/pediatra, położna       

*Więcej o IKP można przeczytać na: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi oraz https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=9ich87utU9k

REJESTRACJA

a) osobiście w godzinach pracy poradni 7:00 – 18:00
b) telefonicznie w godzinach pracy poradni pod numerami:
– POZ dla dorosłych 12 63 08 324
– Pediatra 12 63 08 315
c) drogą mailową: rejestracja@5wszk.com.pl

Godziny pracy Gabinetów Lekarzy POZ
poniedziałek – piątek
8:00 – 18:00

Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (placówki udzielające w tym zakresie świadczeń – link do strony NFZ).

Do Gabinetów Lekarzy POZ rejestrujemy pacjentów na wyznaczone godziny.

UWAGA! Wyznaczona godzina wizyty jest przybliżonym terminem przyjęcia pacjenta z przyczyn niezależnych od nas może ulec przesunięciu.  Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
Prosimy o punktualność oraz poinformowanie nas o rezygnacji z wizyty. Na pierwszą wizytę w Poradni Lekarza Rodzinnego prosimy zgłosić się 10-15 minut wcześniej celem dopełnienia wszystkich formalności.


Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w formie teleporady. Wizyta w takiej formie udzielana jest pacjentom z objawami infekcyjnymi (w pierwszej kolejności), ale również w innych przypadkach – na wniosek pacjenta.

Termin teleporady jest możliwy do ustalenia w godzinach pracy Rejestracji, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00, drogą:
– telefoniczną: 12 63 08 324 dorośli / 12 63 08 315 dzieci
– mailową rejestracja@5wszk.com.pl
– osobiście lub poprzez osoby trzecie w Rejestracji Polikliniki

Pacjent otrzymuje informację o terminie i przedziale czasowym, w którym lekarz podejmie próbę kontaktu telefonicznego. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej na numer telefonu wskazany przez pacjenta*

Lekarz POZ podejmuje trzykrotna próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem teleporady. Informacja zostaje odnotowana w kartotece pacjenta.

* Lekarz udzielający teleporady, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie informacji uzyskanych drogą telefoniczną.


Pacjenci naszego POZ mogą uzyskać e-receptę na leki stosowane przewlekle, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub zlecenie badań dodatkowych (laboratoryjnych lub obrazowych) poprzez zgłoszenie takiej potrzeby.

Aby uzyskać ww. należy skontaktować się z rejestracją (drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub przez osoby trzecie) w celu umówienia terminu teleporady.
Pacjent może uzyskać e-receptę na leki stosowane przewlekle oraz e-zlecenie na wyroby medyczne również poprzez wrzucenie formularza z prośbą do skrzynki znajdującej się w Rejestracji (budynek nr 1). W formularzu proszę podać:
– imię i nazwisko pacjenta
– PESEL
– telefon kontaktowy lub adres e-mail
– nazwę leku
– informację czy posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta (IKP)*

Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. Numer zlecenia na wyroby medyczne uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.
Uzyskanie kodu e-skierowania jest możliwe drogą
– telefoniczną
– mailową
– osobiście lub poprzez uprawnione osoby trzecie w Rejestracji Polikliniki

Odbiór zlecenia na badania dodatkowe (laboratoryjne lub obrazowe) jest możliwy wyłącznie w Rejestracji Polikliniki – osobiście lub poprzez upoważnione osoby trzecie.
Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

*Jeśli posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czterocyfrowy kod zostanie automatycznie wysłany sms-em po wystawieniu recepty przez lekarza. Jeśli nie posiada Pani/Pan IKP, personel naszej rejestracji skontaktuje się telefonicznie lub prześle czterocyfrowy kod recepty sms-em na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.


WIZYTY DOMOWE

Termin wizyty domowej jest ustalany w dniu wizyty w godzinach od 7:00 do 10:00
– osobiście w rejestracji
– telefonicznie 12 63 08 324

Najczęściej zadawane pytania:
Studiuję w Krakowie ale pochodzę z innego miasta, gdzie mam złożoną deklarację do przychodni medycyny rodzinnej – czy mogę zostać pacjentem Poradni POZ w Szpitalu Wojskowym?

Tak – zapraszamy wszystkich studentów do zapisania się do naszej przychodni. Staniesz się wówczas pacjentem przychodni w naszym Szpitalu, a w dotychczasowej przychodni będzie można uzyskać pomoc doraźną na zasadzie konsultacji pacjentów spoza gminy i gmin sąsiadujących. W przypadku, gdy z różnych powodów zapisanie się na stałe do naszej przychodni nie jest możliwe zapraszamy studentów do korzystania z naszych bezpłatnych konsultacji w przypadku nagłych zachorowań.

A studenci zameldowani i mieszkający w Krakowie?

Zapraszamy studentki i studentów zameldowanych w Krakowie do złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w  Poradni POZ.

Jaka jest procedura w przypadku studenta ubezpieczonego w kraju innym niż Polska na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i mieszkający w Krakowie?

Student/studentka ubezpieczony w kraju innym niż Polska może korzystać z naszej pomocy w nagłych zachorowaniach lub w przypadku uzyskaniu zaświadczenia NFZ o prawie do stałej opieki medycznej w Polsce i złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w Poradni POZ.

Harmonogram pracy lekarzy POZ 

Poniedziałek
Gabinet LekarzGodziny pracyWizyty domowe
POZlek. Anna Paczkowska08:00 – 14:00
POZlek. Bożena Mszal12:00 – 18:00
POZppłk lek. Marian Król10:00 – 13:0013:00 – 15:00
POZlek. Wojciech Olczyk08:00 – 10:0010:00 – 12:00
POZ dziecidr n. med. Beata Dolik11:00 – 15:00
POZ dziecilek. Maria Kapała12:30 – 14:00 oraz 16:00 – 18:00
Wtorek
GabinetLekarzGodziny pracyWizyty domowe
POZlek. Anna Paczkowska08:00 – 14:00
POZlek. Bożena Mszal08:00 – 12:0012:00 – 14:50
POZppłk lek. Marian Król12:00 – 15:00
POZlek. Wojciech Olczyk14:00 – 18:00
POZ dziecidr n. med. Beata Dolik11:30 – 14:00 oraz 16:30 – 18:00
POZ dziecilek. Maria Kapała08:00 – 11;00
Środa
GabinetLekarzGodziny pracyWizyty domowe
POZlek. Anna Paczkowska08:00 – 12:0012:00 – 15:00
POZlek. Bożena Mszal08:00 – 14:00
POZppłk lek. Marian Król14:00 – 18:00
POZlek. Wojciech Olczyk12:00 – 18:00
POZ dziecidr n. med. Beata Dolik10:00 – 13:0014:00 – 15:00
POZ dziecilek. Maria Kapała10:30 – 13:00
Czwartek
GabinetLekarzGodziny pracyWizyty domowe
POZlek. Anna Paczkowska13:00 – 18:0008:00 – 13:00
POZlek. Bożena Mszal08:00 – 14:00
POZppłk lek. Marian Król08:00 – 11:00
POZlek. Józef Nowak8:00 – 12:00
POZ lek. Wojciech Olczyk8:00 – 12:0012:00 – 14:00
POZ dziecidr n. med. Beata Dolik08:00 – 10:00
POZ dziecilek. Maria Kapała11:00 – 13:3013:30 – 15:00
Piątek
GabinetLekarzGodziny pracyWizyty domowe
POZlek. Anna Paczkowska08:00 – 12:10
POZlek. Bożena Mszal08:00 – 14:0012:00 -14.50
POZppłk lek. Marian Król11:00 – 16:00
POZ lek. Wojciech Olczyk12:00 – 18:00
POZ dziecilek. Maria Kapała08:00 – 09:00
POZ dziecidr n. med. Beata Dolik10:00 – 15:00

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij