Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja

Budynek 84

Sekretariat

tel.  12 63 08 068
fax. 12 63 04 884

Napisz do nas

 

O nas

Szpitalny Oddział Ratunkowy 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie jest miejscem zapewniającym 24-godzinną pomoc i leczenie chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Lokalizacja SOR w ścisłym centrum miasta powoduje, że jest to jeden z głównych ośrodków, do którego kierują się Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także pacjenci zgłaszający się osobiście.

Do leczenia w SOR kwalifikują się pacjenci w stanie nagłego zachorowania, kiedy zwłoka w udzielaniu świadczeń zdrowotnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Pacjenci zgłaszający się do SOR oraz przywożeni karetką Pogotowia Ratunkowego poddawani są segregacji medycznej (TRIAGE) wg ustalonych algorytmów i zostają przydzieleni do odpowiedniej kategorii pilności. Czas oczekiwania w SOR nie zależy od kolejności zgłoszenia się, ale właśnie od nadanego priorytetu (koloru) podczas segregacji medycznej.

W SOR nie udziela się świadczeń polegających na wystawieniu recepty, wydaniu skierowania, udzielenia zwolnienia lekarskiego – są to świadczenia, które pacjent uzyskuje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. SOR dysponuje dostępem do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, jednak o wskazaniach do wykonania określonych badań decyduje zespół lekarski postępując według aktualnej wiedzy i zaleceń dla stanów związanych z medycyną ratunkową. W przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji pacjenci są kierowani do oddziałów szpitalnych Szpitala Wojskowego, a także do szpitali ościennych zgodnie z wiodącym problemem zdrowotnym.

Działalność

Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pełnoprofilowych świadczeń medycznych w zakresie medycyny ratunkowej, a pacjenci zaopatrywani w SOR otrzymują codziennie pomoc także w zakresie chorób internistycznych, chirurgicznych, ortopedyczno-urazowych, laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, psychiatrycznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada stałą łączność z centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami HEMS, ZRM i koordynatorem ratownictwa medycznego.

Personel i kontakt

Lekarz kierujący SOR
dr n. med. Małgorzata Krakowska-Stasiak
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista medycyny ratunkowej

tel. 12 63 08 142

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Ewa Zabawa
tel. 12 63 08 139

Rejestracja
tel. 12 63 08 140

 

Ostatnia aktualizacja
05/03/2024
Data opublikowania
08/10/2022
Author
e-jankowska
Historia zmian

Source URL: https://5wszk.com.pl/strona/1092-szpitalny-oddzial-ratunkowy