Obturacyjny bezdech senny – diagnostyka i leczenie

Co to jest obturacyjny bezdech senny?

Obturacyjny bezdech senny czyli OBS, to powszechnie występująca choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego znacznego spłycenia (hipowentylacji).

Jaka jest przyczyna OBS?

Przyczyną choroby jest zamykanie się światła dróg oddechowych na poziomie gardła, co zatrzymuje przepływ powietrza, powodując przejściowe niedotlenienie.

Co stanowi czynnik ryzyka?

Główne czynniki ryzyka to otyłość, wiek, zaburzenia anatomiczne i czynnościowe górnych dróg oddechowych, przerost migdałków, skrzywienie przegrody nosa, czynniki genetyczne, niedoczynność tarczycy oraz spożywanie alkoholu i palenie papierosów.

Jakie są objawy OBS?

Chrapanie – często głośne i z przerwami, zmęczenie, poranne bóle głowy, senność dzienna, problemy z koncentracją, obniżony nastrój i spowolnienie, podwyższony poziom lęku i depresja, trudności w wykonywaniu pracy zawodowej, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia potencji.

Jak zdiagnozować OBS?

Rozpoznanie bezdechu sennego wymaga przeprowadzenia badania snu, objawy są bowiem nieswoiste i lekarz nie może na ich podstawie rozpoznać choroby.

Najdokładniejszym badaniem snu jest polisomnografia. Badanie trwa cała noc, a stan pacjenta monitoruje zestaw czujników, oceniających:

  • zawartość tlenu we krwi,
  • tętno (EKG),
  • przepływ powietrza przez nos i usta,
  • chrapanie,
  • elektroencefalogram (EEG),
  • i elektrookulogram (EOG).

Badanie pozwala na pewne rozpoznanie choroby oraz określenie stopnia jej zaawansowania. Ograniczeniem jest mała dostępność badania oraz jego koszt.

Dlatego opracowano prostsze badanie, tzw. poligrafię. Badanie obejmuje monitorowanie ww. parametrów z wyłączeniem badania EEG, i w typowych przypadkach wystarcza by rozpoznać chorobę i rozpocząć leczenie. Poligrafię można wykonać w domu chorego.

Do oceny choroby służą skala Epworth lub kwestionariusz berliński. Rozpoznanie choroby i ocena stopnia jej ciężkości wymaga określenia liczby bezdechów i epizodów hipowentylacji na godzinę snu, czyli tak zwanej AHI albo RDI, który obejmuje również liczbę nieuświadamianych przez chorego przebudzeń w nocy spowodowanych chorobą.

Na czym polega leczenie OBS?

W przypadku potwierdzonego rozpoznania bezdechu sennego konieczne jest leczenie. Właściwe postępowanie różni się w zależności od stopnia ciężkości choroby.

Najskuteczniejszą metodą leczenia jest wspomaganie oddychania stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą specjalnej maski.

Stosuje się również leczenie ortodontyczne, które polega na ogół na stosowaniu aparatu wysuwającego żuchwę, który zakłada się na noc albo operacyjne zalecane pacjentom, u których stwierdza się np. skrzywienie przegrody nosa.

Postępowanie zachowawcze obejmuje: dbanie o właściwą masę ciała, regularny wysiłek fizyczny,  regularny rytm snu i czuwania, niepalenie papierosów oraz unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych.


Rejestracja i informacja:

12 63 08 242

Cennik:

Poligrafia domowa 220 zł

Poligrafia domowa z konsultacją lekarską 300 zł

Konsultacja lekarska w zakresie zaburzeń oddychania w czasie snu 120 zł

Dobór maski oraz miareczkowanie autoCPAP w domu pacjenta przez 7 nocy 350 zł

Dobór maski oraz miareczkowanie autoCPAP w domu pacjenta przez 3 noce 230 zł

Długoterminowe monitorowanie terapii CPAP za pomocą systemu telemedycznego AirView (rocznie) 150 zł