Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

Lokalizacja

Budynek nr 8, parter

Rejestracja i informacja
tel. 12 63 08 273

Sekretariat
tel. 12 63 08 272
fax 12 63 26 367

Pracownia Immunologi Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
tel/fax 12 630 82 91
bankkrwi@5wszk.com.pl

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie działa jako samodzielny zakład, realizuje zadania z zakresu analityki medycznej i posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 0054.

Zakład świadczy usługi na rzecz pacjentów Szpitala oraz nieodpłatnie dla osób posiadających skierowanie wydane przez lekarza do tego uprawnionego (oddziały lecznicze szpitala, gabinety POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie jednostek wojskowych).

Zakład wykonuje również komercyjnie badania na rzecz osób fizycznych i prawnych. Każdy z Państwa może wykonać u Nas badania laboratoryjne odpłatnie. Lista oraz ceny wykonywanych badań zawarte są w zakładce “Oferta badań” – proponujemy Państwu szereg badań, które można wykonać w celu profilaktyki własnego zdrowia. Dla Państwa wygody lista badań została posegregowana alfabetycznie.

W ofercie posiadamy również pakiety badań laboratoryjnych dostępne bez skierowania, dostosowane dla osób w każdym wieku, płci oraz stanu zdrowia. Nasze pakiety są wynikiem analiz, doświadczenia oraz pracy zespołowej lekarzy specjalistów i diagnostów laboratoryjnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna daje olbrzymie możliwości monitorowania stanu zdrowia.

Badania wykonywane są przez fachowo przeszkolony personel, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu i odczynników renomowanych firm. Zdecydowana wiekszość badań  jest realizowana na miejscu, co przekłada się na wiarygodność wyniku.

Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej

mgr Karolina Biernot – Pamuła

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

e-mail: biernot.k@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Kierownik Zespołu Techników

st. technik analityki medycznej Marzenna Wawrzeń

e-mail: m.wawrzen@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Diagności laboratoryjni:

mgr Góra Agnieszka

mgr Janik Barbara – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Eliza Jędrzejewska – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Kozłowska Dominika – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Myk Zdzisława – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Niściór Danuta – Analityk kliniczny (specjalizacja I stopnia z analityki klinicznej)

mgr Nowak Dorota – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Odziewa-Krzyszakowska Dorota – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Pieczonka-Prochownik Justyna – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Polanowska Iwona – Specjalista mikrobiolog

mgr Studnicka Sylwia

mgr Szarek Liliana – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Szewczyk Magdalena – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Zmorowska Justyna – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Żmuda-Jańczak Magdalena

 

Zespół techników analityki medycznej:

Bystrowska Anna

Cora Anna

Hołuj Barbara

Miska Anna

Mitura Anna

Mrozek Grażyna

Nowak Henryka

Renata Pardała

Piskorowska Beata

Staroń Alicja

mgr Tarczoń Elżbieta – Menedżer Jakości

Inspektor:

Mazur Ewelina

Starsza rejestratorka medyczna:

Korbiel Jolanta

Punkt pobierania i przyjmowania materiału do badań:

  • Poliklinika, budynek nr 1, parter, gabinet nr 5 (wejście od ul. Wrocławskiej)

Poniedziałek – piątek:  7:00 – 11:00                                                                                               

  • Zakład Analityki Lekarskiej, parter, budynek nr 8 

Poniedziałek – piątek:  15:00 – 7:00

Sobota, niedziela oraz święta:całodobowo

Realizujemy badania:

  • nieodpłatnie – dla pacjentów ze skierowaniem 5WSZK 
  • odpłatnie

Odbiór wyników jest możliwy w formie:

  • elektronicznej w zakładceeLaborat
  • papierowej (wyłącznie dla pacjentów realizujących badania odpłatnie) w Zakładzie Analityki Lekarskiej (Laboratorium) parter, budynek nr 8 w godzinach 14:00 – 15:00

Wszelkie informacje na temat wykonywanych badań można otrzymać pod numerem telefonu 12 63 08 273.


 

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

Większość błędów i niezgodności powstających podczas całego procesu diagnostycznego generowana jest w fazie przedanalitycznej. Ważne jest zatem właściwe przygotowanie zarówno pacjenta, jak też pobranej od niego próbki oraz zrozumienie mechanizmów wpływających na efekt końcowy, czyli wynik badania laboratoryjnego.

Przygotowanie do badania – KAŁ

Przygotowanie do badania – KREW

Przygotowanie do badania – MOCZ

 

Lp Nazwa badania Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania (w dniach)
1 Alfa – 1 antytrypsyna    na bieżąco
2 AFP (Alfa – 1 fetoproteina) 3 dni
3 Albumina w moczu na bieżąco
4 Albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
5 Albumina w surowicy na bieżąco
6 Alkohol etylowy w surowicy krwi na bieżąco
7 ALT – Aminotransferaza alaninowa  na bieżąco
8 Amylaza trzustkowa na bieżąco
9 Amylaza w moczu na bieżąco
10 Amylaza w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
11 Amylaza w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
12 Amylaza w surowicy na bieżąco
13 Antygen HBe 3 dni
14 Antygen HBs na bieżąco
15 Antygen HBs test potwierdzenia 3 dni
16 Antytrombina III ( AT3 ) na bieżąco
17 APTT – Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy) na bieżąco
18 AST – Aminotransferaza asparaginianowa  na bieżąco
19 Awidność przeciwciał IgG przeciwko CMV (Cytomegalia) 3 dni
20 Awidność przeciwciał IgG przeciwko Toksoplasma gondii 3 dni
21 Beta 2 mikroglobulina na bieżąco
22 Badanie płynu z torbieli trzustki na bieżąco
23 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu na bieżąco
24 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na bieżąco
25 Badanie płynu z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) na bieżąco
26 Badanie płynu z jam ciała, przetok, różny na bieżąco
27 Badanie płynu ze stawu kolanowego na bieżąco
28 Badanie w kierunku kiły  na bieżąco
29 Białko całkowite w surowicy na bieżąco
30 Białko monoklonalne w surowicy 7 dni
31 Białko monoklonalne w moczu 7 dni
32 Białko w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
33 Białko w moczu na bieżąco
34 Bilirubina bezpośrednia na bieżąco
35 Bilirubina całkowita na bieżąco
36 Bilirubina i urobilinogen w moczu na bieżąco
37 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgA – test potwier. 7 dni
38 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgG – test potwier. 7 dni
39 Ca 125 – Antygen Ca 125 3 dni
40 Ca 15-3-Antygen Ca15-3 3 dni
41 Ca 19-9 – Antygen Ca 19-9 3 dni
42 CEA – Antygen karcynoembrionalny 3 dni
43 Chlorki w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
44 Chlorki w moczu na bieżąco
45 Chlorki w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
46 Chlorki w surowicy na bieżąco
47 Cholesterol całkowity w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
48 Cholesterol całkowity w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
49 Cholesterol całkowity w surowicy na bieżąco
50 Cholesterol HDL – metoda bezpośrednia na bieżąco
51 Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia na bieżąco
52 Ciała ketonowe i glukoza w moczu na bieżąco
53 CK – Kinaza fosfokreatynowa  na bieżąco
54 CKMB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym  na bieżąco
55 CRP – Białko C – reaktywne  – oznaczenie ilościowe na bieżąco
56 D.Dimer – oznaczenia ilościowe na bieżąco
57 Digoksyna na bieżąco
58 Dopełniacz, składowa C3 3 dni
59 Dopełniacz, składowa C4 3 dni
60 Erytrocyty w płynie z jamy ciała 3 dni
61 Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza) na bieżąco
62 Estradiol 3 dni
63 Ferrytyna 3 dni
64 Fibrynogen (FIBR)  na bieżąco
65 Fosfataza alkaliczna na bieżąco
66 Fosforan nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
67 Fosforan nieorganiczny w moczu na bieżąco
68 Fosforan nieorganiczny w surowicy na bieżąco
69 FSH – Hormon folikulotropowy  3 dni
70 FT3 – Trijodotyronina wolna  na bieżąco
71 FT4 – Tyroksyna wolna  na bieżąco
72 GGTP – Gamma glutamylotranspeptydaza  na bieżąco
73 Glukoza w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
74 Glukoza w moczu na bieżąco
75 Glukoza w płynie stawowym na bieżąco
76 Glukoza w płynie z jam ciała na bieżąco
77 Glukoza w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
78 Glukoza w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
79 Glukoza w surowicy na bieżąco
80 Haptoglobina na bieżąco
81 HCG – Gonadotropina kosmówkowa w surowicy na bieżąco
82 Hemoglobina glikowana ( HbA1c ) 3 dni
83 Przeciwciała przeciwko Helicobakter pylori w klasie IgA test potwierdzenia 7 dni
84 Przeciwciała przeciwko Helicobakter pylori w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
85 IgA – Immunoglobuliny A  3 dni
86 IgE – Immunoglobuliny E całkowite  3 dni
87 IgE – Immunoglobuliny E swoiste  – pojedynczy alergen 7 dni
88 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-Ex71(E70,E85,E86,E89) – mix pierza EX 7 dni
89 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) – mix traw 7 dni
90 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-TX5 (T2,T4,T8,T12,T14) – mix drzew 7 dni
91 IgE-Immunoglobuliny E swoiste – WX3(W6,W9,W10,W12,W20) – mix chwastów 7 dni
92 IgG – Immunoglobuliny G  w dobowej zbiórce moczu 3 dni
93 IgG – Immunoglobuliny G  w płynie mózgowo-rdzeniowym 3 dni
94 IgG – Immunoglobuliny G  w surowicy 3 dni
95 IgM – Immunoglobuliny M  3 dni
96 Kał – antygen lamblii metodą Elisa na bieżąco
97 Kał – krew utajona  na bieżąco
98 Kał – pasożyty, jaja pasożytów w kale (1 oznaczenie) 3 dni
99 Kał – resztki pokarmowe w kale 3 dni
100 Klirens kreatyniny na bieżąco
101 Kortyzol w surowicy 3 dni
102 Kreatynina w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
103 Kreatynina w moczu na bieżąco
104 Kreatynina w surowicy na bieżąco
105 Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
106 Kwas moczowy w płynie stawowym na bieżąco
107 Kwas moczowy w surowicy na bieżąco
108 Kwasy zółciowe na bieżąco
109 Leukocyty w płynie z jamy ciała 3 dni
110 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie stawowym na bieżąco
111 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jam ciała na bieżąco
112 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
113 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
114 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w surowicy na bieżąco
115 LH – Hormon luteinizujący  3 dni
116 Lipaza na bieżąco
117 Lipidogram (Cholesterol całkowity, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Triglicerydy) na bieżąco
118 Lit (Li) na bieżąco
119 Magnez całkowity 2 (Mg) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
120 Magnez całkowity 2 (Mg) w moczu na bieżąco
121 Magnez całkowity 2+(Mg) w surowicy na bieżąco
122 Mikroalbuminuria na bieżąco
123 Mocznik w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
124 Mocznik w moczu na bieżąco
125 Mocznik w surowicy na bieżąco
126 Morfologia krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacji  na bieżąco
127 Narkotyki w moczu – test jakościowy – 5 parametrów  na bieżąco
128 Narkotyki i leki w moczu – test jakościowy – 10 parametrów na bieżąco
129 NT proBNP na bieżąco
130 OB – Odczyn opadania krwinek czerwonych  na bieżąco
131 Orozomukoid na bieżąco
132 Panel Pneumonia wyk. techniką Multiplex PCR (dolne drogi oddechowe) 7 dni
133 Parathormon (PTH) 7 dni
134 Płytki krwi  – metodą komorową na bieżąco
135 Płytki krwi – wykluczenie małopłytkowości EDTA – zależnej (TromboExact) na bieżąco
136 Potas w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
137 Potas w moczu na bieżąco
138 Potas w surowicy na bieżąco
139 Prążki oligoklonalne – płyn mózgowo-rdzeniowy 7 dni
140 Prążki oligoklonalne – surowica 7 dni
141 Preparat z płynu mózgowo-rdzeniowego procentowy odsetek komórek jedno i wielojądrzastych na bieżąco
142 Preparat z płynu z jam ciała procentowy odsetek komórek jedno i wielojądrzastych na bieżąco
143 Progesteron 3 dni
144 Prokalcytonina  na bieżąco
145 Prolaktyna 3 dni
146 Przeciwciała ASCA w kl. IgG (choroba Leśniowskiego – Crohna) 7 dni
147 Przeciwciała ASCA w kl. IgA (choroba Leśniowskiego – Crohna) 7 dni
148 Przeciwciała anty – HBc IgM  3 dni
149 Przeciwciała anty – HBc Total 3 dni
150 Przeciwciała anty   HBe 3 dni
151 Przeciwciała anty – HBs (ilościowo) na bieżąco
152 Przeciwciała anty   HCV na bieżąco
153 Przeciwciała anty   HIV na bieżąco
154 Przeciwciała CMV IgM (Cytomegalia) 3 dni
155 Przeciwciała CMV IgG (Cytomegalia) 3 dni
156 Przeciwciała przeciwjądrowe – test przesiewowy ANA (U1RNP, Ro, La, CENP, Scl-70, Jo-1, Sm) 7 dni
157 Przeciwciała przeciwjądrowe przeciw dwuniciowemu DNA  (dsDNA) 7 dni
158 Przeciwciała przeciwko Centromerowi B: CENP 7 dni
159 Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie (pANCA) 7 dni
160 Przeciwciała RNP 70 7 dni
161 Przeciwciała Ro 7 dni
162 Przeciwciała Scl-70 7 dni
163 Przeciwciała Sm 7 dni
164 Przeciwciała J o-1 7 dni
165 Przeciwciała La 7 dni
166 Przeciwciała U1RNP 7 dni
167 Przeciwciała PR3 (cANCA) 7 dni
168 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgA (TGT) 7 dni
169 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgG (TGT) 7 dni
170 Przeciwciała przeciw dekarboksylazie glutaminianu kl.IgG (anty-GAD) 7 dni
171 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgA 7 dni
172 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgG  7 dni
173 Przeciwciała przeciw cytrulinowe kl. IgG (anty CCP) 7 dni
174 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w surowicy 7 dni
175 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w płynie mózgowo-rdzeniowym 7 dni
176 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgM (HSV) w surowicy 7 dni
177 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgM  7 dni
178 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgG 7 dni
179 Przeciwciała przeciw swoistym antygenom wątroby kl.IgG (profil wątrobowy) 7 dni
180 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgM   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
181 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgG   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
182 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej  anty TPO 3 dni
183 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie   antyTG 3 dni
184 Przeciwciała TOXO IgM (Toksoplazmoza) 3 dni
185 Przeciwciała TOXO IgG (Toksoplazmoza) 3 dni
186 Przeciwciała przeciwko receptorom TSH  7 dni
187 Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka w kl. IgG  7 dni
188 Przeciwciała przeciwko Parvowirusowi B19 w kl. IgM 7 dni
189 Przeciwciała przeciwko Parvowirusowi B19 w kl. IgG  7 dni
190 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgA 7 dni
191 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgM 7 dni
192 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgG 7 dni
193 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgA 7 dni
194 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgM 7 dni
195 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgG 7 dni
196 PSA T  – Antygen swoisty dla stercza  całkowite 3 dni
197 PSA F  – Antygen swoisty dla stercza  3 dni
198 PT – Czas protrombiny  na bieżąco
199 Retikulocyty 3 dni
200 RF – Czynnik reumatoidalny – oznaczenie ilościowe 3 dni
201 RKZ – Równowaga kwasowo zasadowa (gazometria) na bieżąco
202 Rozmaz krwi obwodowej 3 dni
203 Sód w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
204 Sód w moczu na bieżąco
205 Sód w surowicy na bieżąco
206 Test ciążowy na bieżąco
207 Przeciwciała IgM w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
208 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
209 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym  (LYME) 7 dni
210 Przeciwciała przeciw EBV w kl. IgM (mononukleoza zakaźna) 3 dni
211 Przeciwciała przeciw EBV/VCEA w kl. IgG (mononukleoza zakaźna) 3 dni
212 Przeciwciała przeciw EBV/EBNA w kl.IgG (mononukleoza zakaźna)  3 dni
213 Test obciążenia glukozą – 2 punktowy po uzgodnieniu
214 Test obciążenia glukozą – 3 punktowy po uzgodnieniu
215 Testosteron 3 dni
216 Transferyna 3 dni
217 Triglicerydy w płynie z jam otrzewnej na bieżąco
218 Triglicerydy w płynie z jamy ciała na bieżąco
219 Triglicerydy w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
220 Triglicerydy w surowicy na bieżąco
221 Troponina I na bieżąco
222 TSH – Hormon tyreotropowy  na bieżąco
223 Wapń całkowity (Ca) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
224 Wapń całkowity (Ca) w moczu na bieżąco
225 Wapń całkowity (Ca) w surowicy na bieżąco
226 Wapń zjonizowany (Ca 2 +) na bieżąco
227 Wykonanie badań naukowych (bez odczynnika) – pojedyncze oznaczenie na bieżąco
228 Wymaz w kierunku Trichomonas vaginalis na bieżąco
229 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) na bieżąco
230 Żelazo (Fe) na bieżąco
231 Badanie ilościowe moczu z oznaczeniem czynnika hamującego wzrost bakterii 5 dni roboczych
232 Badanie bakteriologiczne i mykologiczne materiału z dróg oddechowych (gardło, nos, plwocina, BAL) 5 dni roboczych
233 BAL – posiew ilościowy 5 dni roboczych
234 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz  mykologiczne materiału z oka 5 dni roboczych
235 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne materiału z ucha 5 dni roboczych
236 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z pochwy 5 dni roboczych
237 Badanie bakteriologiczne na obecność Streptococcus agalactiae 4 dni roboczych
238 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z cewki moczowej 5 dni roboczych
239 Badanie bakteriologiczne  oraz mykologiczne nasienia 5 dni roboczych
240 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne wydzieliny z gruczołu prostaty 5 dni roboczych
241 Badanie na nosicielstwo MRSA 2 dni roboczych
242 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych (materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zato 5 dni roboczych
243 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych ( materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zatok, materiał z  7 dni roboczych
244 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz mykologiczne krwi 10 dni roboczych
245 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego 5 dni roboczych
246 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych płynu mózgowo-rdzeniowego 7 dni roboczych
247 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne kału 5 dni
248 Badanie kału w kierunku Campylobacter coli/jejuni do 48 godzin
249 Badanie kału w kierunku norovirusa do 48 godzin
250 Badanie kału w kierunku Rotavirusów i Adenowirusów (test lateksowy) do 48 godzin
251 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i mykologiczne żółci A, B i C. 5 dni roboczych
252 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych żółci A,B i C. 5 dni roboczych
253 Badanie Sporalu A i S na jałowość 7 dni roboczych
254 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne powierzchni szpitalnych, urządzeń, powietrza itd. 7 dni roboczych
255 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz  preparatów farmaceutycznych 7 dni roboczych
256 Ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego na bieżąco
257 Przeciwciała przeciwkoYersinia Enterocolitica w klasie IgA – test potwierdzenia 7 dni
258 Przeciwciała przeciwko Yersinia Enterocolitica w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
259 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgA 7 dni
260 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgM 7 dni
261 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgG 7 dni
262 UIBC na bieżąco
263 Witamina B12 7 dni
264 Insulina 3 dni
265 Peptyd C 7 dni
266 DHEAS 7 dni
267 ASO – oznaczenie ilościowe 3 dni
268 P/ciała anty b-2 glikoproteina 1 kl. IgM 7 dni
269 P/ciała anty b-2-glikoproteina 1 kl. IgG 7 dni
270 P/ciała AMA-M2-3E kl. IgG 7 dni
271 Borrelia Trace 7 dni
272 P/ciała w zespołach neurologicznych 7 dni
273 P/ciała w sklerodermii kl. IgG 7 dni
274 P/ciała ANA 3 7 dni
275 P/ciała anty – MPO i anty PR3 kl. IgG (test ANCA) 7 dni
276 Całkowite białko TAU w PMR 7 dni
277 b-amyloid (1-40) w PMR 7 dni
278 b-amyloid (1-42) w PMR 7 dni
279 Enterowirus EV w PMR metodą RT-PCR 7 dni
280 Grypa A,B, H1N1 metodą RT-PCR na bieżąco
281 Grypa RSV metodą RT-PCR na bieżąco
282 HCV-RNA metodą RT-PCR ilościowo i jakościowo 7 dni
283 HIV – 1 RNA metodą RT-PCR 7 dni
284 HPV metodą RT-PCR 7 dni
285 Wykrywanie toksyny Clostridium Difficile metodą RT-PCR 7 dni
286 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae 7 dni
287 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR 7 dni
288 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgG 7 dni
289 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgM 7 dni
290 P/ciała przeciwko różyczce test potwierdzenia Western Blott 7 dni
291 Kalprotektyna w kale ilościowo 7 dni
292 Witamina D 25-OH 7 dni
293 Amoniak na bieżąco
294 L-mleczan (krew tętnicza) na bieżąco
295 Ca 2+ Wapń zjonizowany (krew tętnicza) na bieżąco
296 Clostridium difficile A/B toksyna + GDH do 48 godzin
297 Borelioza test potw. Western Blott w płynie M-R 7 dni
298 Borelioza IgM w płynie M-R 7 dni
299 Borelioza IgG w płynie M-R 7 dni
300 Proteinogram 7 dni
301 Panel krwi 7 dni
302 Panel oddechowy 7 dni
303 Panel PMR 7 dni
304 Panel pokarmowy 7 dni
305 Wankomycyna 3 dni
306 Kwas foliowy 3 dni
307 Kwas walproinowy 3 dni
308 Różyczka awidność 7 dni
309 Karbamazepina 7 dni
310 Grupa krwi układu ABO i Rh (dla dzieci poniżej 2 lat) na bieżąco
311 Grupa krwi układu ABO i Rh oraz p/ciała (dla dorosłych) na bieżąco
312 Oznaczenie antygenu Cw z układu Rh na bieżąco
313 Pośredni test antyglobulinowy LISS (PTA) na bieżąco
314 Próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą met. kolumnową (z jednym dawcą) na bieżąco
315 BTA – bezpośredni test antyglobulinowy na bieżąco
316 Oznaczenie antygenu K z układu Kell na bieżąco
317 Oznaczenie fenotypu układu Rh na bieżąco
318 Przygotowanie osocza FFP dla biorcy (każda jednostka) na bieżąco
319 Kwalifikacja immunoglobuliny anty-D na bieżąco
320 Test korekcji dla APTT i PT na bieżąco
321 Anty HAV Total 3 dni
322 HAV IgM 3 dni
323 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgM 7 dni
324 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgG 7 dni
325 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) Awidność 7 dni
326 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgM 7 dni
327 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgG 7 dni
328 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV Awidność 7 dni
329 Alergologiczny profil pediatryczny (27 alergenów: gx-mieszanina traw(tymotka łąkowa, żyto); t3-brzoza; w6-bylica; d1-Dermatoph.pt.(roztocza); d2-Dermatoph.far.(roztocza); e1-kot; e2-pies; e3-koń; m2-Cladosporium her.; m3-Aspergillus fumigatus; m6-Altermaria alternata; f1-białko jaja; f75-żółtko jaja; f2-mleko krowie; f3-dorsz; f76-α-Laktoalbumina; f77-β-Laktoglobulina; f78-kazeina; e204-BSA; f4-mąka pszenna; f9-ryż; f14-soja; f13-orzech ziemny; f17-orzech laskowy; f31-marchew; f35-ziemniak; f49-jabłko) 7 dni
330 Alergologiczny profil pokarmowy (20 alergenów: f1-białko jaja; f75-żóltko jaja; f2-mleko krowie; f45-drożdże piekarskie; f4- mąka pszenna; f5-maka żytnia; f9-ryż; f14-soja; f13- orzeszki ziemne; f17-orzech laskowy; f20-migdał; f49-jabłko; f84-kiwi; f237-morela; f25-pomidor; f31-marchew; f35-ziemniak; f85-seler; f3-dorsz; f23-krab) 7 dni
331 Alergologiczny profil pediatryczny wziewny (20 alergenów: g6-tymotka łąkowa; g12-żyto; t2-olcha; t3-brzoza; t4-leszczyna; w6-bylica; w8-mniszek lekarski; w9-babka lancetowata; d1-Dermatoph pt (roztocza); d2-Dermatoph far. (roztocza); e1-kot; e2-pies; e3-koń; e6-świnka morska; e82-królik; e84-chomik; m1-Penicillum notatum; m2-Cladosporium herbarum; m3-Aspergillus fumigatus; m6-Altermaria alternata) 7 dni
332 Oznaczenie antygenu Helicobacter pyroli w kale HpSA HD 3 dni
333 Standardowa procedura oznaczenia grupy krwi do wpisu na kartę (dwa oznaczenia grupy + karta) na bieżąco
334 Drugie oznaczenie grupy krwi + karta (Jeśli pacjent posiada jedno oznaczenie grupy krwi potwierdzone wynikiem) na bieżąco
335 Androstendion * 5 dni
336 17-OH progesteron * 7 dni
337 Metoksykatecholaminy w DZM* 14 dni
338 Badanie mykologiczne w grzybicach * 28 dni
339 SHBG * 2 dni
340 Badanie ilościowe poziomu HBS-antygen * 10 dni
341 Test potwierdzenia met. Western-Blot u pacjentów z HIV * 7 dni
342 Coxackie B * 7 dni
343 ACTH (Adrenokortykotropina) * 1 dzień
344 Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny * 30 dni
345 Aldosteron * 14 dni
346 Chromogranina typu A (CgA) * 14 dni
347 Insulinopodobny czynnik wzrostowy IGF1 * 7 dni
348 Homocysteina * 2 dni
349 Opryszczka typu 6 * 7 dni
350 hs CRP * 1 dzień
351 Mioglobina * 2 dni
352 Katecholaminy w DZM * 14 dni
353 Bad.mat.diag.(wymaz, materiał z BAL) w kier. Pneuocystitis carini met.immunoflu * 3 dni robocze
354 Bad. w kier. zespołu antyfosfolipidowego: antykoagulant toczniowy SLE półilośc * 14 dni
355 Acetylocholinoesteraza * 14 dni
356 Kwas hydroksyindolooctowy w DZM * 7 dni
357 Gastryna * 7 dni
358 Hormon wzrostu * 1 dzień
359 Kalcytonina * 1 dzień
360 Badanie poziomu przeciwciał w kierunku Pneumocystis carini * 13 dni
361 Rec. ACHR (przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholiny)* 15 dni roboczych
362 Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle’a * 10 dni
363 DHEA (hydroandosteron) * 7 dni
364 PBG (dezaminaza porfobilinogenu) w moczu * 11 dni
365 Wydalanie miedzi z moczem (DZM)* 7 dni
366 Podklasy IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) * 14 dni
367 Alveolitis allergica panel dla dorosłych* 14 dni
368 CMV – badanie wirusologiczne PMR – IgM * 14 dni
369 Miedź (Krew) * 7 dni
370 Miedź (Mocz) * 7 dni
371 Ceruloplazmina w surowicy * 10 dni
372 5-HIAA – kwas 5 hydroksyindolooctowy (w moczu) * 14 dni
373 ALA-kwas delta-aminolewulinowy (w moczu) * 7 dni
374 Oznaczenie HLA-B27 * 8 dni
375 Oznaczenie BTP * 1 dzień
376 Alkohol metylowy (Krew) * na bieżąco
377 Glikol etylowy (Krew) * na bieżąco
378 Glikol etylowy (Mocz) * na bieżąco
379 Salicylany * na bieżąco
380 Benzodiazepiny krew półilościowo * na bieżąco
381 Benzodiazepiny mocz półilościowo * na bieżąco
382 Barbiturany mocz półilościowo* na bieżąco
383 Fenobarbital we krwi ilościowo* na bieżąco
384 Fenotiazyny w moczu * na bieżąco
385 Trójcykliczne przeciwdepresyjne we krwi * na bieżąco
386 Karbamazepina (krew) * na bieżąco
387 Opiaty półilościowo w moczu * na bieżąco
388 THC półilościowo w moczu  * na bieżąco
389 Amfetamina półilościowo w moczu * na bieżąco
390 Paracetamol (Acetominophen)* do 4 godzin
391 Badanie bakteriologiczne w kierunku  Aspergillus fumigatus * 2 dni
392 Badanie obecności galaktomannanu Aspergillus fumigatus * 2 dni
393 Badanie DNA HBV jakościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/ml) * 14 dni
394 Badanie DNA HBV Ilościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/ml)* 14 dni
395 Badanie genotypu HCV (met. PCR) * 14 dni
396 Badanie Polimorfizmu Interleukiny IL-28  * 14 dni
397 Badanie RNA HCV metodą PCR jakościowo * 14 dni
398 Badanie RNA HIV metodą PCR jakościowo * 14 dni
399 Badanie RNA HIV metodą PCR ilościowo * 14 dni
400 Badanie mat. diagn.Pneumocystis carini met. PCR (jakościowo i ilościowo)* 3 dni robocze
401 Ilościowe oznaczenie stężenia 6-tioguaniny oraz 6 metylmerkaptopuryny * 14 dni
402 Ilościowe oznaczenie stężenia leku infliksimab lub leku biopodobnego * 14 dni
403 Ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał anty-infliksimab lub leku biopodobnego* 14 dni
404 Ilościowe oznaczenie stężenia leku adalimumab lub leku biopodobnego * 14 dni
405 Ilościowe oznaczenie przeciwciał adalimumab lub leku biopodobnego * 14 dni
406 Agregacja płytek krwi * 2 dni
407 Oznaczenie mutacji czynnika V Leiden (metodą PCR)* 7 dni
408 Dabigatran – pomiar stężenia * do 2 godzin
409 Rywaroksaban – pomiar stężenia * do 2 godzin
410 Oznaczenie aktywności anty-Xa osocza * do 2 godzin
411 Białko S wolne (met. Turbidymetryczna) * 21 dni
412 Białko S (met. Koagulometryczna) * 21 dni
413 Białko C ( met. Koagulometryczna) * 21 dni
414 Wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy test T-SPOT TB * 2 dni
415 HBV – DNA metodą ilościową 7 dni
416 Czynnik II i V Leiden – wykrywanie mutacji genu metodą RT – PCR 7 dni

* Badanie wykonywane u podwykonawcy

Istnieje możliwość odbioru wyników badań laboratoryjnych online.

W tym celu przejdź do internetowej platformy prezentacji wyników:

Instrukcja:

Platforma eLABORAT służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którzy zgłosili chęć korzystania z tej usługi w Punkcie Pobrań. UWAGA!!! W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z platformy, należy skontaktować się z Laboratorium pod nr tel. 12 63 08 273.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI eLABORAT

Usługa eLaborat umożliwia udostępnianie wyników badań laboratoryjnych naszym Klientom/Pacjentom drogą elektroniczną. Elektroniczna usługa eLaborat dostępna jest dla każdego pacjenta posiadającego własny adres e-mail. Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i adresu e-mail w celu i w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji usługi eLaborat, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Potwierdzeniem zgody jest podpis Klienta/Pacjenta (lub Opiekuna) na formularzu wydrukowanym w trakcie rejestracji na badanie laboratoryjne. Dane osobowe naszych Klientów/Pacjentów korzystających z usługi eLaborat przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, a ich administratorem jest 5WSzKzP SP ZOZ we Krakowie, ul. Wrocławska 1-3. Aby uzyskać dostęp do usługi eLaborat należy postępować wg Instrukcji, którą można uzyskać w Punkcie Pobrań (Poliklinika bud. 1), Zakładzie Analityki Lekarskiej (Laboratorium bud. 8) lub na stronie www.5wszk.com.pl zakładka eLaborat / e-Laborat.

LOGOWANIE PACJENTA DO SERWISU eLABORAT

Aby zalogować się w serwisie eLABORAT należy:

a. otworzyć stronę internetową naszego szpitala: www.5wszk.com.pl i wybrać ikonę eLaborat

b. bezpośrednio wpisać w wyszukiwarkę internetową adres: https://kl088.elaborat.marcel.pl/

Pacjenci logujący się po raz pierwszy powinni

a. wybrać

b. wpisać adres e-mail zgodny z podanym w Laboratorium oraz PESEL

c. nowe hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail

Uwaga!!! Otrzymane hasło jest ważne przez 30 dni, ale w każdej chwili można pobrać nowe, również przed upływem tego okresu.

Pacjenci, posiadający już hasło dostępu, powinni wybrać w zakładce „eLaborat dla pacjentów” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

PRZEGLĄDANIE I/LUB WYDRUK WYNIKÓW

Po zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dni, w których wykonano badania.

W celu przejrzenia i/lub wydrukowania wyników badań należy:

a. wybrać ikonę <pokaż wyniki>,<pokaż>

b. następnie wybrać ikonę <pokaż dokument>,<pokaż>

c. dokument PDF otworzy się w oknie przeglądarki, pozwalając na jego wydrukowanie.

WYLOGOWYWANIE

Po zakończeniu pobierania/przeglądania wyników należy wylogować się z serwisu eLaborat, aby uniemożliwić dostęp do wyników osobom nieupoważnionym. W tym celu należy kliknąć polecenie umieszczone na pasku w górnej części ekranu.

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.06.2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7.1) “Wszystkie badania laboratoryjne muszą podlegać kontroli”.

Prowadzimy systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w naszym laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania: hematologiczne, biochemiczne, z zakresu analityki ogólnej, immunologiczne, koagulologiczne, mikrobiologiczne oraz serologiczne.

Bierzemy również udział w:

– Międzylaboratoryjnej krajowej kontroli jakości organizowanej przez: Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny w zakresie badań laboratoryjnych prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL), Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, StandLab IQS,

– Międzynarodowej kontroli jakości organizowanej przez: Randox International Quality Assessment Scheme w Anglii (RIQAS), Labquality.

Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.

   

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij