Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

tel: 12 63 08 057

tel/fax: 12 63 08 059

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

tel: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2021-10-12 2021-10-20 60/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami


2021-10-06 2021-10-22 59/ZP/2021

roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami tym informacja o wizji lokalnej w dniu 12.10.2021 roku o godz. 10:00.


zał. nr 1 - przedmiary
zał. nr 1 - cześć nr 1
zał. nr 1 - czesc nr 2
zał. nr 1 - czesc nr 3
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 002
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 003
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 004
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 005
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 006
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 007
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 008
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 009
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 010
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 011
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 012
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 013
zał. nr 1 - czesc nr 6 projekt rozbiórek plik pdf
zał. nr 1 - czesc nr 4 i 5
2021-09-30 2021-10-18 58/ZP/2021

Dostawy obłożeń operacyjnych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2021-09-30 2021-11-05 56/ZP/2021

Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


2021-09-15 2021-10-05 57/ZP/2021

Dostawy leków

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-26 2021-09-03 55/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-26 2021-09-03 54/ZP/2021

Dostawy siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-24 2021-09-16 53/ZP/2021

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
uzupełnienie inf. z otwarcia ofert
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-24 2021-09-29 52/ZP/2021

Dostawy leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-13 2021-09-10 51/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego II

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu pakietu nr 10
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-11 2021-08-20 50/ZP/2021

Dostawy kaniuli dożylnych i siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-26 2021-08-17 49/ZP/2021

dostawa zestawu do sterylizacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-09 2021-07-19 47/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-07-01 2021-07-27 46/ZP/2021

Dostawy środków do dezynfekcji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogloszenie o zianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-01-26 0000-00-00

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.
Aktualizacja planu 1
Aktualizacja planu 2
Aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
aktualizacja planu 9
aktualizacja planu 10
aktualizacja planu 11
aktualizacja planu 12
aktualizacja planu 13
aktualizacja planu 14
aktualizacja planu 15
aktualizacja planu 16
aktualizacja planu 17
aktualizacja planu 18
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
165/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
157A/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
164/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA BALONU BARIATRYCZNEGO

WYNIK
160/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
159/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

WYNIK
163/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
157/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
161/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI Z DNIA 12.10.2021 ROKU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
149/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z KOLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
53/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

wynik
158/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
52/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
51/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
155/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
156/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

WYNIK
150/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), DO BUDYNKU NR 30 I 32 W 5 WSZKZP SPZOZ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJIWIDEODOMOFONOWEJ

WYNIK
wynik II i unieważnienie postępowania
154/zp-podprogowe/2021 Przegląd i konserwacja sprzętu Z W

WYNIK
152/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY DEKALINY I OLEJU SILIKONOWEGO

WYNIK
153/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

WYNIK
50/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
151/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

WYNIK
49/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik - odwołanie konkursu
46A/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

wynik
147/zp-podprogowe/2021 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

wynik
146/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

wynik
145/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

wynik
148/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

wynik uniewaznienie
140/zp-podprogowe/2021 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

WYNIK
141/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I WYNIKU
138a/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

wynik
136/zp-podprogowe/2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

WYNIK
138/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
142/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

wynik
46/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik unieważnienie
139/zp-podprogowe/2021 PROTEZA PRZEŁYKOWA

wynik
134/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA DRUKARKI MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM

WYNIK
45/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
129/zp-podprogowe/2021 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

WYNIK
137/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU KSERO

WYNIK
119/zp-podprogowe/2021 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

WYNIK
132/zp-podprogowe/2021 WZORCOWANIE PIPET

WYNIK
133/zp-podprogowe/2021 dostawy leków

WYNIK
51/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego II

wynik I uniewaznienie pakietu nr 10
wynik II
wynik III
130/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

WYNIK
123/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

WYNIK
131/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK
128/zp-podprogowe/2021 REMONT MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA RZECZY I MATERIAŁÓW ORAZ POPRAWA WARUNKÓW BHP W POMIESZCZENIU NR 18

WYNIK
124/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

WYNIK
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
55/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

wynik postępowania
54/ZP/2021 Dostawy siatek przepuklinowych

wynik postępowania
46/ZP/2021 Dostawy środków do dezynfekcji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
48/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
49/ZP/2021 dostawa zestawu do sterylizacji

wynik postępowania
53/ZP/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV
wynik postępowania V
52/ZP/2021 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2021-10-18 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-18 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-15 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-13 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-13 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowany SWKO
2021-10-08 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-07 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ Z ZAKRESU PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-07 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-06 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-10-05 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-10-04 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 DOSTAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-30 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-22 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II oraz informacja o terminie wizji lokalnej
odpowiedzi na pytania III
2021-09-20 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-09-17 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-09-17 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU ZW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-09-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-14 dostawy dekaliny i oleju silikonowego

Zapytanie Ofertowe
2021-09-14 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II


odpowiedzi na pytania


2021-09-13 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-09-13 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-10 wykonanie elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu (SKD), do budynku nr: 30 i 32 w 5 WSzKzP SPZOZ i rozbudowa istniejącej instalacji wideodomofonowej (w tym informacja o wizji lokalnej na dzień 16.09.2021 godz. 11:00)

Zapytanie Ofertowe
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2021
2021-09-07 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO (podzial na 2 pakiety)
zmodyfikowane SWKO


2021-09-06 zadanie pod nazwą : system przyzywowy pacjenta w Klinice Chorób Wewnętrznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe (w tym informacja o terminie wizji lokalnej)
zał. nr 3 - STWiOR
zał. nr 4 - protokół z odbycia wizji lokalnej


informacja o zmianie treści Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert do dnia 17.09.2021 r. do godz. 11:00
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zał. nr 5 - opis sygnalizacji przyzewowej


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert do dnia 20.09.2021 roku (do godz. 11:00)
odpowiedzi na pytania II
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania


2021-09-03 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

Zapytanie Ofertowe
2021-08-31 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-26 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-25 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-08-25 DOSTAWY LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-25 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-24 PROTEZA PRZEŁYKOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
2021-08-23 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofer nta dzień 1.09.2021 roku
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-19 dostawy papieru do drukarek i papieru ksero

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-17 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-17 DRUKARKA MEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-16 WZORCOWANIE PIPET

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-08-13 DOSTAWY LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2021-08-09 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-06 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-08-05 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II
2021-08-05 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-30 Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP w pomieszczeniu nr 18

Zapytanie ofertowe
załacznik przedmiar
załącznik STWIORB
2021-07-28 NAPRAWA GŁOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wizji lokalnej
Odpowiedzi na pytania
2021-07-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-07-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMA-TYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIATOR OSADU)

Zapytanie ofertowe
2021-07-14 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij