Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

tel: 12 63 08 057

tel/fax: 12 63 08 059

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

tel: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2021-07-26 2021-08-11 49/ZP/2021

dostawa zestawu do sterylizacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


2021-07-12 2021-07-23 48/ZP/2021

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
poprawiona informacja z otwarcia ofert
2021-07-09 2021-07-19 47/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-07-01 2021-07-27 46/ZP/2021

Dostawy środków do dezynfekcji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogloszenie o zianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-06-29 2021-07-07 45/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego - Abator

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-28 2021-07-14 44/ZP/2021

dostawa podsystemu baz medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II
zmodyfikowany SWZ III


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-21 2021-06-29 43/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH MET. RT-PCT MULTIPLEX WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-21 2021-07-05 41/ZP/2021

przeglądy techniczne i wykonywanie testów specjalistycznych oraz dokonywanie napraw Gamma Kamery Bright View XCT

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II
zmodyfikowany SWZ III


informacja o modyfikacji SWZ
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
sprostowanie inf. z otwarcia ofert
2021-06-17 2021-06-30 42/ZP/2021

Dostawy materiałów okulistycznych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-15 2021-06-23 40/ZP/2021

Dostawa leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-10 2021-06-24 38/ZP/2021

Dostawy materiałów do bronchoskopii

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-06-08 2021-06-29 39/ZP/2021

Dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-28 2021-06-14 37/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA RT-PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ KOMPATYBILNEGO APARATU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II
Zmodyfikowany SWZ III


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania II
informacja o modyfikacji SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-27 2021-06-10 36/ZP/2021

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-20 2021-05-28 34/ZP/2021

Dostawa leku w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-17 2021-05-25 33/ZP/2021

Dostawa podłoży, testów, krążków bakteriologicznych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-17 2021-06-22 35/ZP/2021

Dostawy leków, płynów infuzyjnych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o modyfikacji SWZ
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-13 2021-05-24 32/ZP/2021

Dostawa odzieży jednorazowej

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-10 2021-05-21 30/ZP/2021

dostawy zespoleń ortopedycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-05-10 2021-05-24 31/ZP/2021

DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-04-30 2021-06-07 28/ZP/2021

Dostawy rękawic

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o modyfikacji SWZ
informacja o modyfikacji SWZ II
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2021-04-26 2021-05-18 27/ZP/2021

Dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-04-26 2021-06-15 25/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
informacja o zmianie SWZ
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II
Zmodyfikowany SWZ III
Zmodyfikowany SWZ IV


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
wynik I - unieważnienie postępowanie w pakiecie nr 2!!!
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-04-16 2021-05-04 21/ZP/2021

dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu II


SWZ wraz załacznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
załącznik do odp. na pyt. II
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-04-14 2021-04-22 22/ZP/2021

Dostawa odczynników do badań w kierunku SARS-CoV-2 do posiadanego analizatora Elite InGenius

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-03-30 2021-05-05 18/ZP/2021

Dostawy leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-03-18 2021-03-31 14/ZP/2021

Dostawy materiałów opatrunkowych

SWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SWZ


ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
uzupełnienie inf. z otwarcia ofert
2021-01-26 0000-00-00

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.
Aktualizacja planu 1
Aktualizacja planu 2
Aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
aktualizacja planu 9
aktualizacja planu 10
aktualizacja planu 11
aktualizacja planu 12
aktualizacja planu 13
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
101/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) DO BUDYNKU NR 30 I NR 32

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
41/ZP/2021 zlecenie udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30, całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 w ramach dyżuru w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

wynik
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
37/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę na potrzeby Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym

wynik
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
47/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

wynik
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
108/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA AKCESORIÓW DO POMIARU SATURACJI ORAZ URZĄDZENIA DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
109/zp-podprogowe/2021 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZENIESIENIU 2 STERYLIZATORÓW GAZOWYCH TYPU 5XL I 4XL DO NOWEJ LOKALIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ ARMATURY

WYNIK
44/ZP/2021 dostawa podsystemu baz medycznych

wynik
36/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
107/zp-podprogowe/2021 ODBIÓR I TRANSPORT OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY (KOD ODPADU 15 01 01) ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

WYNIK
35/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ na potrzeby Szpitala

wynik
106/ZP-podprogowe/2021 Dostawy kontrastów

WYNIK
33/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Kliniką Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

wynik
34/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

wynik
105/ZP-podprogowe/2021 ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

WYNIK
31/ZP/KONT/2021 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
32/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
104/ZP-podprogowe/2021 Drobny Sprzęt Medyczny

WYNIK
103/zp-podprogowe/2021 Dostawa pozycjonerów, pasów unieruchamiających pacjenta oraz dermatoskopów

WYNIK
29/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 (24 godz.) w ramach dyżuru w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej (w tym SOR)

wynik
30/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 (24 godz.) w ramach dyżuru w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

wynik
102/ZP-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ENDOSKOPU WEWNĄTRZGAŁKOWEGO Z LASEREM URAM E2 ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW

WYNIK
97/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO YUNO

wynik
95/ZP-podprogowe/2021 świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
93/ZP-podprogowe/2021 dostawy osłon na endoskopy

wynik
94/ZP-podprogowe/2021 dostawy Odczynników do posiadanego analizatora parametrów krytycznych firmy Radiometer ABL 90 FLEX PLUS zalecane przez producenta

wynik
92/zp-podprogowe/2021 dostawa odzieży ochronnej

wynik
90/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKU PERSANTIN

Ogłoszenie
87/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
89/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY PORESEKCYJNEJ

wynik
86/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWY BILETÓW KARTONIKOWYCH DO SYSTEMU PARKINGOWEGO prod. Villa Pro Kingparking

wynik
85/ZP-podprogowe/2021 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

wynik
84/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWY ŚRODKÓW MYJĄCO-CZYSZCZĄCYCH

wynik I
wynik II
25/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego

wynik I unieważnienie w pakiecie nr 2
wynik II
wynik III unieważnienie w pakiecie nr 1
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
37/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA RT-PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ KOMPATYBILNEGO APARATU

wynik postępowania
40/ZP/2021 Dostawa leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
38/ZP/2021 Dostawy materiałów do bronchoskopii

wynik postępowania
43/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH MET. RT-PCT MULTIPLEX WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

wynik postępowania
41/ZP/2021 przeglądy techniczne i wykonywanie testów specjalistycznych oraz dokonywanie napraw Gamma Kamery Bright View XCT

wynik postępowania
42/ZP/2021 Dostawy materiałów okulistycznych

wynik postępowania
39/ZP/2021 Dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej

wynik postępowania
45/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Abator

wynik postępowania
28/ZP/2021 Dostawy rękawic

wynik postępowania
99/ZP-podprogowe/2021 DOSTAWY TUPFERÓW I SETONÓW

WYNIK
36/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
wynik postępowania II
wynik postępowania III
34/ZP/2021 Dostawa leku w ramach programu lekowego

wynik postępowania
27/ZP/2021 Dostawy materiałów do laparoskopii i chirurgii ogólnej

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV-dotyczy pakietu nr 6
33/ZP/2021 Dostawa podłoży, testów, krążków bakteriologicznych

wynik postępowania
32/ZP/2021 Dostawa odzieży jednorazowej

wynik postępowania
31/ZP/2021 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

wynik postępowania
100/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2021 dostawy Szczepionki przeciw grypie

WYNIK
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2021-07-30 Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP w pomieszczeniu nr 18

Zapytanie ofertowe
załacznik przedmiar
załącznik STWIORB
2021-07-28 wykonywanie prac ortodontycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

SWKO wraz z załącznikami
Ogłoszenie
2021-07-28 NAPRAWA GŁOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

Zapytanie ofertowe
2021-07-28 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-07-28 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Kliniki Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-07-27 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wizji lokalnej
Odpowiedzi na pytania
2021-07-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-23 zlecenie udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30, całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 w ramach dyżuru w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-07-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMA-TYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIATOR OSADU)

Zapytanie ofertowe
2021-07-14 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
2021-07-14 zlecenie udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę na potrzeby Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-07-14 udzielania świadczeń z zakresu radiologii zabiegowej w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Gabinecie Zabiegowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-07-14 WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2021-07-13 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-07-13 Wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu (SKD) do budynku nr 30 i nr 32

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania III


odpowiedzi na pytania + info o wizji lokalnej + info o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


2021-07-09 Dostawa wyposażenia oddziału rehabilitacji po covid-19

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-09 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

Zapytanie ofertowe
2021-07-08 Dostawa Materiałów medycznych

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-06 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Zapytanie ofertowe
2021-07-06 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-25 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZENIESIENIU 2 STERYLIZATORÓW GAZOWYCH TYPU 5XL I 4XL DO NOWEJ LOKALIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ ARMATURY

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-25 : WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

Zapytanie ofertowe
2021-06-25 usługa dostępu do Internetu wraz z zaporą sieciową klasy UTM

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-25 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-23 DOSTAWA AKCESORIÓW DO POMIARU SATURACJI ORAZ URZĄDZENIA DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

Zapytanie ofertowe
2021-06-23 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-22 zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-22 zlecenie udzielania świadczeń w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Kliniką Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-21 ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW: OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY (KOD ODPADU 15 01 01) ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapytanie ofertowe
2021-06-18 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie tresci SWKO
2021-06-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-16 DOSTAWY KONTRASTÓW

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-11 ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapytanie ofertowe
2021-06-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-06-11 zlecenie udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 (24 godz.) w ramach dyżuru w Klinice Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej (w tym SOR)

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-06-10 DROBNE SPRZĘTY MEDYCZNE

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania


odpowiedzi na pytania II i informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.06.2021 roku


zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-06-10 DOSTAWA POZYCJONERÓW, PASÓW UNIERUCHAMIAJĄCYCH PACJENTA ORAZ DERMOTOSKOPÓW

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ENDOSKOPU WEWNĄTRZGAŁKOWEGO Z LASEREM URAM E2 ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-06-02 DOSTAWY TUPFERÓW I SETONÓW

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-06-02 dostawy Szczepionki przeciw grypie

Zapytanie Ofertowe
2021-06-02 dostawa endoprotezy poresekcyjnej usztywnienia stawu kolanowego

Zapytanie Ofertowe
2021-05-31 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO YUNO

Zapytanie Ofertowe
2021-05-27 świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe
2021-05-26 dostawy Odczynników do posiadanego analizatora parametrów krytycznych firmy Radiometer ABL 90 FLEX PLUS zalecane przez producenta

Zapytanie Ofertowe
2021-05-26 dostawy osłon na endoskopy

Zapytanie Ofertowe
2021-05-24 dostawa odzieży ochronnej

Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2021-05-20 DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-05-17 DOSTAWY LEKU PERSANTIN

Zapytanie Ofertowe
2021-05-14 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
odpowiedź na pytania II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
odpowiedź na pytania III


2021-05-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania


Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij