Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

tel: 12 63 08 057

tel/fax: 12 63 08 059

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

tel: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2022-05-19 2022-05-27 34/ZP/2022

Dostawy materiałów kosciozastępczych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


2022-05-18 2022-05-26 33/ZP/2022

Dostawy radiofarmaceutyków i odczynników do ZMN

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wersja PDF
SWZ wersja word


2022-05-18 2022-05-26 35/ZP/2022

Dostawy materiałów do aparatów neurochirurgicznych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


2022-05-12 2022-05-20 32/ZP/2022

Dostawy materiałów do Artroskopii

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-11 2022-06-24 31/ZP/2022

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
Załącznik nr 1 do SWZ - link
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy


2022-05-06 2022-06-13 28/ZP/2022

DOSTAWA SERWERU DEDYKOWANEGO DO PLATFORMY WIRTUALIZACJI ORAZ UPS DLA SERWEROWNI

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


informacja o zmianie ogłoszenia
2022-05-06 2022-06-13 30/ZP/2022

dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ - wersja word
SIWZ - wersja PDF


informacja o zmianie ogłoszenia
2022-05-06 2022-05-16 29/ZP/2022

dostawa sprzętu komputerowego oraz Microsoft Office 365 Business Standard

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-26 2022-05-09 27/ZP/2022

Dostawa materiałów do konserwacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
Załącznik nr 1 do SWZ - wersja EXCEL
Załącznik nr 1 do SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-22 2022-05-02 26/ZP/2022

DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-20 2022-04-29 25/ZP/2022

dostawa 52 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w przeliczeniu na okres 24 miesięcy przy średnim miesięcznym wydruku przypadającym na: pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne – 1200 kopii (wartości orientacyjne w skali miesiąca) tj. 1 497 600 kopii (w skali 24 mcy), monitoringiem wydruków

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami - wersja word
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF
informacja o zmianie SWZ
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja word
informacja o zmianie SWZ II - wersja PDF
informacja o zmianie SWZ - wersja word
zmodyfikwoany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-14 2022-04-22 24/ZP/2022

Dostawa stelaży i koszy na odpady

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-12 2022-05-19 23/ZP/2022

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-12 2022-05-23 22/ZP/2022

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załacznikami wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ w wersji WORD
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedź na pytania w wersji PDF
odpowiedź na pytania w wersji WORD
zmodyfikowany SWZ w wersji PDF
informacja o zmianie SWZ i terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-05 2022-05-11 21/ZP/2022

DOSTAWY LEKÓW

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2022-04-01 2022-04-13 20/ZP/2022

Dostawy leków

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-24 2022-04-04 19/ZP/2022

Dostawy implantów piersi i igieł mamotomicznych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-23 2022-04-06 18/ZP/2022

Dostawy materiałów opatrunkowych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
sprostowanie inf. z otwarcia ofert
2022-03-22 2022-03-30 17/ZP/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy i remontu budynków na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami wersja word
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-15 2022-03-25 16/ZP/2022

Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-02-21 2022-03-29 12/ZP/2022

DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-01-24 2022-02-01 05/ZP/2022

usługa serwisowania i wpsarcia technicznego Zintegrowanego systemu Informatycznego typu HIS – Optimed NXT na okres 12 miesięcy - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki
SWZ - wersja PDF
SWZ - wersja word
2022-01-21 0000-00-00 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2022r.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2022r.
aktualizacja planu 1
aktualizacja planu 2
aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
2021-11-19 2021-12-27 65/ZP/2021

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SIWZ wraz załącznikami - wersja word
pozostałe załączniki do SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-10-06 2021-10-27 59/ZP/2021

roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załacznikami tym informacja o wizji lokalnej w dniu 12.10.2021 roku o godz. 10:00.
zmodyfikowany SWZ I
zmoodyfikowany SWZ II


zał. nr 1 - przedmiary
zał. nr 1 - cześć nr 1
zał. nr 1 - czesc nr 2
zał. nr 1 - czesc nr 3
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 002
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 003
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 004
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 005
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 006
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 007
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 008
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 009
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 010
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 011
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 012
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 013
zał. nr 1 - czesc nr 6 projekt rozbiórek plik pdf
zał. nr 1 - czesc nr 4 i 5
odpowiediz na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 roku
odpowiedzi na pytania II i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.10.2021 roku w tym informacja o zmianie SWZ
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 1
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
80/ZP-podprogowe/2022 SUKCESYWNY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI

Informacja o odwołaniu postępowania
46/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Wewnętrznych

wynik
47/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

wynik
78/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
77/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY IGIEŁ BIOPSYJNYCH

wynik
79/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO

wynik
75/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO

wynik
76/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY DRENÓW DO POMP INFUZYJNYCH

wynik
56A/zp-podprogowe/2022 sprzedaż sprzętu medycznego

wynik
69A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

wynik
73/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

wynik
72/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
70/zp-podprogowe/2022 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 9 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

wynik
69/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

informacja o unieważnieniu postępowania
68/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

informacja o unieważnieniu postępowania
66/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY TESTÓW DO SCREENINGU NARKOTYKÓW W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA DO TESTÓW

wynik
63A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

wynik
65/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
45/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Okulistycznego

wynik
56/zp-podprogowe/2022 sprzedaż sprzętu medycznego

wynik
wynik II
64/zp-podprogowe/2022 Serwis i konserwacja systemu parkingowego marki KINGPARKING, wersja Barpark, produkcji firmy Villa Pro oraz współpracujących z tym systemem 3 szt. szlabanów marki FAAC 620-642

wynik
53A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ANALIZATORA DIAGNOSTYCZNEGO

wynik
62/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA OPTYK

wynik
44/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

wynik
61/zp-podprogowe/2022 ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

wynik
59/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS

Informacja o odwołaniu postępowania
43/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
63/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

informacja o unieważnieniu postępowania
42/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
60/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW NEUROMONITORINGU

wynik
58/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE

wynik
57/zp-podprogowe/2022 OSTRZENIE I REGENERACJA NARZĘDZI

wynik
55/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

wynik
54/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA SOND KRIOCHIRURGICZNYCH

wynik
41/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Poradni Alergologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
53/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
40/ZP/KONT/2022 zlecenie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
52/zp-podprogowe/2022 USŁUGA WDROŻENIA MODUŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ EDM W SYSTEMIE OPTIMED NXT

wynik
51/zp-podprogowe/2022 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW I TABLETÓW

wynik
39/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w tym wykonanie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
50/zp-podprogowe/2022 Wykonywanie usług związanych z prowadzeniem nadzoru nad doskonaleniem procesów klinicznych oraz operacyjnych (procedur / instrukcji) w ramach funkcjonującego sytemu zarządzania jakością w Szpitalu.

wynik
38/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

wynik
49/zp-podprogowe/2022 ZAKUP PROGRAMU DICOM(przeglądarka obrazów medycznych)

wynik
48/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW PCR

wynik
37/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

wynik
46/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

wynik
45/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

wynik
47/zp-podprogowe/2022 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI UPS

wynik
36/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Psychologicznego

wynik
33/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi

wynik
34/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

wynik
43/zp-podprogowe/2022 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 8 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, FREZOWANIEM PNI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

wynik
44/zp-podprogowe/2022 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZEDŁUŻENIU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE SYSTEMU ERP EGERIA NA OKRES 12 MIESIĘCY

wynik
41/zp-podprogowe/2022 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY

wynik
42/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH

wynik
32/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem Patomorfologii

wynik
40/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH

wynik
38/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

wynik
37/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
39/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
29/ZP/KONT/2022 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Ortodoncji

wynik
30/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

wynik
36/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

wynik
28/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA CZUJNIKA DO KAPNOGRAFU

wynik
31A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

wynik
34/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
26/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik
28A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

wynik
33/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY AESCULAP

wynik
20/zp-podprogowe/2022 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

wynik
informacja o unieważnieniu
29/zp-podprogowe/2022 Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego

wynik
31/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

wynik
30/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

wynik
21/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
22/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinecie Orzeczniczym Dermatologicznym

wynik
20/ZP/KONT/2022 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
25/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

wynik
23/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

wynik
25/zp-podprogowe/2022 ZAKUP ZAMIATARKI SPALINOWEJ

wynik
21A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
27/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS CoV-2)

wynik
28/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

Informacja o odwołaniu postępowania
26/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH

wynik
16A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

wynik
07A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

wynik
19A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

wynik
24/zp-podprogowe/2022 ZAKUP LUB ODNOWIENIE PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH DLA PRACOWNIKÓW NA OKRES 3 LAT,

wynik
23/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

wynik
19/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Laryngologicznej

wynik
wynik II
18/ZP/KONT/2022 świadczenie usług farmaceutycznych w tym pełnienie funkcji kierownika Apteki Zakładowej 5 WSZK

wynik
21/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
17/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
19/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

Informacja o odwołaniu postępowania
22/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SZCZEPIONEK

wynik
16/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii i Oddziału COVID utworzonego na bazie Kardiologii

wynik
15/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
14A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

wynik
17/zp-podprogowe/2022 ZAKUP AKTUALIZACJI FARMACEUTYCZNEJ BAZY LEKÓW-BAZYL (FBD BAZYL) NA OKRES 12 MIESIĘCY,

informacja o unieważnieniu
18/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

wynik
16/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z COVID

wynik
sprostowanie wyniku
informacja o unieważnieniu
14/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

wynik
15/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA WIELORAZOWYCH WŁÓKIEN LASEROWYCH

wynik
14/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
13/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS-CoV-2

wynik
informacja o unieważnieniu
12/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
11/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
13/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/zp-podprogowe/2022 Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego

wynik
10/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Gabinetu Orzeczniczego Psychiatrycznego

wynik
09/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną

wynik
08/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym

wynik
07/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych oraz Gabinetu Orzeczniczego Chorób Zakaźnych

wynik
11/zp-podprogowe/2021 Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osbowych

wynik
04/ZP/KONT/2022 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
05/ZP/KONT/2022 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń oraz Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Naczyniowej

wynik
06/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

wynik
10/zp-podprogowe/2022 Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego PAD 36, rok produkcji 1983

wynik
06/zp-podprogowe/2022 usługa wdrożenia modułu archiwizowania dokumentów wraz z licencją i konfiguracją oraz uruchomienie powiadomień w zakresie e-recept i e-skierowań dla pacjentów nie posiadających konta w IKP

wynik
07/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

wynik
informacja o unieważnieniu
08/zp-podprogowe/2022 Dostawy kompresów i żeli znieczulających

wynik
01/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
03/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ i Polikliniki

wynik
02/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
02/zp-podprogowe/2022 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

wynik
64A/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
198/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 40 KPL NA OKRES 12 MIESIĘCY

WYNIK
197/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH I WORKÓW NA ZWŁOKI Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

WYNIK
199/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MIKROSKOPÓW OKULISTYCZNYCH

wynik
70/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń

wynik
71/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Alergologicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Płuc

wynik
72/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

wynik
69/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

wynik
194/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW LASERA OPERACYJNEGO UROLOGICZNEGO LITHO

wynik
193/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

wynik
67/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ na potrzeby Szpitala

wynik
68/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Okulistycznej

wynik
186A/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MASEK

wynik
191/zp-podprogowe/2021 zakup i dostawa UNIWERSALNEGO UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z RĘKOJEŚCIĄ TYPU ,,T”

wynik
66/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego

wynik
65/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej

wynik
185A/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

wynik
190/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA FORMY NEUROCHIRURGICZNEJ

wynik
187/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH TOMOGRAFU 3D Z PANTOMOGRAFEM I CEFALOSTATEM HYPERION X9 CEPH 11X8

wynik
64/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
188/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

wynik
184/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

WYNIK
63/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego

wynik
186/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MASEK

wynik
185/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

wynik uniewaznienie
183/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

WYNIK
175/zp-podprogowe/2021 AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE WYKORZYSTYWANEGO DO ŚWIADCZENIA USŁUGI KLUCZOWEJ, ZWANEGO DALEJ AUDYTEM

WYNIK
62/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
180/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
182/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
61/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
177/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

WYNIK
178/zp-podprogowe/2021 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK
174/zp-podprogowe/2021 świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 poz. 1041), w skład których wchodzą usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru przesyłek.

WYNIK
181/zp-podprogowe/2021 dostawa obłożenień

WYNIK
60/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
179/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABORATORYJNEJ – 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI – 1 KPL

WYNIK
176/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAWMYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 440

WYNIK
59/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
58/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
65/ZP/2021 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala

wynik
wynik postępowania II
wynik III
wynik postępowania IV
57/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich (w tym wykonywanie w tym czasie zabiegów operacyjnych) zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
172/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
171/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WYPOSAŻENIE GABINETU DIETETYKA)

WYNIK
168/zp-podprogowe/2021 NADZÓR SERWISOWY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY MEDTRONIC

WYNIK
173/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
169/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ ARTROSKOPOWEGO PROD. STRYKER

WYNIK
56/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
170/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA PROTEZY ORTOPEDYCZNEJ

WYNIK
138b/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
167/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SZCZEPIONEK

WYNIK
54A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

wynik
166/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

WYNIK
62/ZP/2021 zakup i dostawa sprzętu medycznego – aparatu USG z opcją duplex

wynik
161a/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
55/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
54/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
162/zp-pdprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ W ZAKRESIE PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

WYNIK
165/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
157A/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
164/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA BALONU BARIATRYCZNEGO

WYNIK
160/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
159/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

WYNIK
163/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
157/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
161/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI Z DNIA 12.10.2021 ROKU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
46B/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
149/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z KOLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
53/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

wynik
158/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
52/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
51/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
155/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
56/ZP/2021 Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

wynik
156/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

WYNIK
150/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), DO BUDYNKU NR 30 I 32 W 5 WSZKZP SPZOZ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJIWIDEODOMOFONOWEJ

WYNIK
wynik II i unieważnienie postępowania
154/zp-podprogowe/2021 Przegląd i konserwacja sprzętu Z W

WYNIK
152/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY DEKALINY I OLEJU SILIKONOWEGO

WYNIK
153/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

WYNIK
50/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
151/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

WYNIK
49/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik - odwołanie konkursu
46A/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

wynik
147/zp-podprogowe/2021 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

wynik
146/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

wynik
145/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

wynik
148/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

wynik uniewaznienie
140/zp-podprogowe/2021 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

WYNIK
141/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I WYNIKU
138a/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

wynik
wynik II i unieważnienie postępowania
136/zp-podprogowe/2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

WYNIK
138/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
142/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

wynik
46/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik unieważnienie
139/zp-podprogowe/2021 PROTEZA PRZEŁYKOWA

wynik
134/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA DRUKARKI MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM

WYNIK
45/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
129/zp-podprogowe/2021 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

WYNIK
137/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU KSERO

WYNIK
119/zp-podprogowe/2021 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

WYNIK
132/zp-podprogowe/2021 WZORCOWANIE PIPET

WYNIK
133/zp-podprogowe/2021 dostawy leków

WYNIK
51/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego II

wynik I uniewaznienie pakietu nr 10
wynik II
wynik III
130/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

WYNIK
123/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

WYNIK
131/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK
128/zp-podprogowe/2021 REMONT MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA RZECZY I MATERIAŁÓW ORAZ POPRAWA WARUNKÓW BHP W POMIESZCZENIU NR 18

WYNIK
124/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

WYNIK
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
08/ZP/2022 Dostawy leków

wynik postępowania
10/ZP/2022 Dostawa odczynników do badań w kierunku SARS-CoV-2 do posiadanego analizatora Elite InGenius

wynik postępowania
11/ZP/2022 Dostawy materiałów chirurgicznych

wynik postępowania
25/ZP/2022 dostawa 52 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w przeliczeniu na okres 24 miesięcy przy średnim miesięcznym wydruku przypadającym na: pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne – 1200 kopii (wartości orientacyjne w skali miesiąca) tj. 1 497 600 kopii (w skali 24 mcy), monitoringiem wydruków

wynik postępowania
13/ZP/2022 Dostawa odczynników do szybkiej diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 met. RT-PCR

wynik postępowania
04/ZP/2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MET. RT-PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ GENETYCZNYCH

wynik postępowania
16/ZP/2022 Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

wynik postępowania I
wynik postępowania II
09/ZP/2022 Dostawy nici

wynik postępowania
19/ZP/2022 Dostawy implantów piersi i igieł mamotomicznych

wynik postępowania
17/ZP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy i remontu budynków na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

wynik postępowania
12/ZP/2022 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

wynik postępowania
18/ZP/2022 Dostawy materiałów opatrunkowych

wynik postępowania I
wynik postępowania II
20/ZP/2022 Dostawy leków

wynik postępowania
27/ZP/2022 Dostawa materiałów do konserwacji

wynik postępowania I
32/ZP/2022 Dostawy materiałów do Artroskopii

wynik postępowania
69/ZP/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Z OPIEKĄ LEKARSKĄ I TRANSPORTU KARETKĄ BARIATRYCZNĄ

wynik postępowania
66/ZP/2021 Dostawy rękawic

wynik postępowania
58/ZP/2021 Dostawy obłożeń operacyjnych

wynik postępowania
55/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

wynik postępowania
54/ZP/2021 Dostawy siatek przepuklinowych

wynik postępowania
59/ZP/2021 roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

wynik postępowania
15/ZP/2022 Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników

wynik postępowania
01/ZP/2022 Dostawa zestawu do Ecmo

wynik postępowania
72/ZP/2021 Dostawa worków foliowych na odpady

wynik postępowania
67/ZP/2021 DOSTAWY RĘKAWIC II

wynik postępowania
71/ZP/2021 DOSTAWY LEKÓW

wynik postępowania
24/ZP/2022 Dostawa stelaży i koszy na odpady

wynik postępowania
60/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

wynik postępowania
46/ZP/2021 Dostawy środków do dezynfekcji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
48/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
49/ZP/2021 dostawa zestawu do sterylizacji

wynik postępowania
57/ZP/2021 Dostawy leków

wynik postępowania
68/ZP/2021 usługa Asysty Technicznej Zintegrowanego Systemu Comarch ERP Egeria 6 firmy Comarch S.A

wynik postępowania
06/ZP/2022 Dostawy soczewek

wynik postępowania
07/ZP/2022 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania I
wynik postępowania II
61/ZP/2021 dostawy leków w ramach programów lekowych

wynik postępowania
63/ZP/2021 przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego prod. BBRAUN/AESCULAP

wynik postępowania
26/ZP/2022 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

wynik postępowania
53/ZP/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV
wynik postępowania V
52/ZP/2021 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
64/ZP/2021 Nadzór serwisowy nad urządzeniami prod. Olympus

wynik postępowania
196/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA MATERACA SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA ALPHA

wynik postępowania
194A/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY BIOPSJI MAMOTOMICZNEJ

WYNIK
70/ZP/2021 Dostawy leków

wynik postępowania
73/ZP/2021 usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do Zamawiającego

wynik postępowania
01/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik postępowania
03/zp-podprogowe/2022 Usługę migracji danych systemu RIS/PACS Allerad Chazon/Exhibeon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. (w zakresie : Migracja danych systemu radiologicznego, Migracja danych DICOM)

wynik postępowania
04/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik postępowania
05/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik postępowania
09/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2022 DOSTAWA ZESPOLENIA OBOJCZYKA

wynik postępowania
05/ZP/2022 usługa serwisowania i wpsarcia technicznego Zintegrowanego systemu Informatycznego typu HIS – Optimed NXT na okres 12 miesięcy - zamówienie z wolnej ręki

wynik postępowania
02/ZP/2022 Dostawa worków foliowych na odpady

wynik postępowania
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2022-05-20 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Neurochirurgii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-20 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-05-20 DOSTAWA POZYCJONERÓW RTG

Zapytanie Ofertowe
2022-05-18 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2022-05-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-16 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI.

Zapytanie Ofertowe
2022-05-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-13 DOSTAWY MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO

zapytanie ofertowe
2022-05-13 DOSTAWY IGIEŁ BIOPSYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-05-13 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-05-12 DOSTAWY DRENÓW DO POMP INFUZYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-05-12 DOSTAWA URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-05-09 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-05-06 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-05-06 sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie
2022-04-29 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

zapytanie ofertowe
2022-04-29 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

zapytanie ofertowe
2022-04-26 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 9 SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

Zapytanie Ofertowe
2022-04-25 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-22 DOSTAWY TESTÓW KASETKOWYCH DO SCREENINGU NARKOTYKÓW W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA DO TESTÓW

Zapytanie Ofertowe
2022-04-22 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-04-20 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-04-13 sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie
2022-04-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Okulistycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-12 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-12 Serwis i konserwacja systemu parkingowego marki KINGPARKING, wersja Barpark, produkcji firmy Villa Pro oraz współpracujących z tym systemem 3 szt. szlabanów marki FAAC 620-642

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-04-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ANALIZATORA DIAGNOSTYCZNEGO

zapytanie ofertowe
2022-04-11 DOSTAWA OPTYK

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-08 ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-04-07 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2022 roku
2022-04-07 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
sprostowanie odpowiedzi na pytania II z dn. 11.04.2022r
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2022-04-07 DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS WRAZ Z MONTAŻEM

Zapytanie Ofertowe
2022-04-06 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-05 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW NEUROMONITORINGU

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-04-04 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE

zapytanie ofertowe
2022-04-01 OSTRZENIE I REGENERACJA NARZĘDZI

zapytanie ofertowe
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-03-31 DOSTAWA SOND KRIOCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-03-31 DOSTAWY TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-03-30 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-03-30 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Poradni Alergologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-25 Usługa wdrożenia modułu elektronicznej dokumentacji medycznej EDM w systemie Optimed NXT

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-03-25 zlecenie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-24 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TABLETÓW

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-03-23 zlecenie udzielania świadczeń w tym wykonanie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-21 Wykonywanie usług związanych z prowadzeniem nadzoru nad doskonaleniem procesów klinicznych oraz operacyjnych (procedur / instrukcji) w ramach funkcjonującego sytemu zarządzania jakością w Szpitalu

zapytanie ofertowe
2022-03-18 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW PCR

zapytanie ofertowe
2022-03-18 ZAKUP PROGRAMU DICOM (przeglądarka obrazów medycznych)

zapytanie ofertowe
2022-03-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-17 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-03-17 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-03-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO i zmiana terminu składania i otwarcia konkursu na 25.03.2022 roku
zmodyfikwoane Ogłoszenie
zmodyfikowane SWKO
2022-03-16 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II i Zmiana terminu składania ofert
2022-03-16 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Psychologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-16 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-15 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 8 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-03-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2022 roku
2022-03-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2022 roku
2022-03-14 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-03-11 DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-10 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem Patomorfologii

Ogłoszenie
SWKO
2022-03-10 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2022-03-08 DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-07 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-03-07 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Ortodoncji

Ogłoszenie
SWKO
2022-03-07 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-07 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

zapytanie ofertowe
2022-03-03 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-03 DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-03-02 DOSTAWA CZUJNIKA DO KAPNOGRAFU

zapytanie ofertowe
2022-02-28 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania III
2022-02-28 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-24 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-24 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-23 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-02-23 DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY AESCULAP

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
2022-02-23 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

zapytanie ofertowe
2022-02-22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU

Zapytanie Ofertowe
2022-02-22 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-02-22 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinecie Orzeczniczym Dermatologicznym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 1.03.2022 roku
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-18 ZAKUP ZAMIATARKI SPALINOWEJ

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-17 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS-CoV-2

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-16 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-02-16 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

zapytanie ofertowe
2022-02-14 DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania III
2022-02-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-11 ZAKUP LUB ODNOWIENIE PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH NA OKRES 3 LAT

zapytanie ofertowe
2022-02-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
2022-02-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-02-08 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Laryngologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-08 świadczenie usług farmaceutycznych w tym pełnienie funkcji kierownika Apteki Zakładowej 5 WSZK

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-07 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
2022-02-04 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2022-02-04 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.02.2022 roku
2022-02-04 DOSTAWY SZCZEPIONEK

zapytanie ofertowe
2022-02-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-03 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii i Oddziału COVID utworzonego na bazie Kardiologii

Ogłoszenie
SWKO
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.02.2022 roku
2022-01-31 Zakup aktualizacji Farmaceutycznej Bazy Leków-Bazyl(FBD BAZYL)na okres 12 miesięcy

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-28 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-01-28 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-01-27 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-27 DOSTAWA WIELORAZOWYCH WŁÓKIEN LASEROWYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-26 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS CoV-2

zapytanie ofertowe
2022-01-25 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO
2022-01-25 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-25 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2022-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Gabinetu Orzeczniczego Psychiatrycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowane SWKO
zmodyfikowane Ogłoszenie
2022-01-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-20 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych oraz Gabinetu Orzeczniczego Chorób Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-20 ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2022-01-19 Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego PAD 36, rok produkcji 1983

Ogłoszenie
2022-01-19 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

Ogłoszenie
SWKO
2022-01-19 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń oraz Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-18 usługa wdrożenia modułu archiwizowania dokumentów wraz z licencją i konfiguracją (pakiet nr 1) oraz uruchomienie powiadomień w zakresie e-recept i e-skierowań dla pacjentów nie posiadających konta w IKP (pakiet nr 2) dotyczące systemu Comarch Optimed NXT

Zapytanie Ofertowe
2022-01-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ i Polikliniki

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
zmodyfikwoane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert na dzień 24.01.2022 roku
zmodyfikwoane Zapytanie Ofertowe II
odpowiedzi na pytania
2022-01-17 DOSTAWY KOMPRESÓW I ŻELI ZNIECZULAJĄCYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-01-17 DOSTAWA ZESPOLENIA OBOJCZYKA

Zapytanie Ofertowe
2022-01-12 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2022-01-12 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-01-05 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-05 Usługa migracji danych systemu RIS/PACS Allerad Chazon/Exhibeon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. (w zakresie : Migracja danych systemu radiologicznego, Migracja danych DICOM),

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-01-05 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
2022-01-03 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-12-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MIKROSKOPÓW OKUSLITYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-12-22 ZAKUP I DOSTAWA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 40 KPL NA OKRES 12 MIESIĘCY

Zapytanie Ofertowe
2021-12-22 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Alergologicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Płuc

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.12.2021 roku
2021-12-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dień 31.12.2021 roku
2021-12-20 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOSNIKÓW DANYCH I WORKÓW NA ZWŁOKI Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-17 DOSTAWY BIOPSJI MAMOTOMICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-17 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-17 NAPRAWA MATERACA SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA ALPHA

Zapytanie Ofertowe
2021-12-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW LASERA OPERACYJNEGO UROLOGICZNEGO LITHO

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Okulistycznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-15 DOSTAWY MASEK

Zapytanie Ofertowe
2021-12-13 DOSTAWA UNIWERSALNEGO UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z RĘKOJEŚCIĄ TYPU ,,T”

Zapytanie Ofertowe
2021-12-10 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej

Ogloszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-10 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie Ofertowe
2021-12-09 DOSTAWA FORMY NEUROCHIRURGICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH TOMOGRAFU 3D Z PANTOMOGRAFEM I CEFALOSTATEM HYPERION X9 CEPH 11X8

Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o zmianie terminu składania ofert II
informacja o modyfikacji
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2021-12-09 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
zał. nr 4 badania powierzenia
odpowiediz na pytania
zmodyfikwoane SWKO
odpowiediz na pytania II
zmodyfikowane SWKO II
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane SWKO III
2021-12-08 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 DOSTAWY MASEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-12-07 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 zabezpieczenie Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-06 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowane SWKO
2021-12-02 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-12-01 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-30 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2021 roku
załącznik do umowy RODO


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane SWKO
informacja o zmianie SWKO i zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2021 roku
zmodyfikowane SWKO II
2021-11-26 DOSTAWA ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-26 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-25 Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej Audytem.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-25 DOSTAWY OBŁOŻEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-23 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABOLATORYJNEJ- 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI -1 KPL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-22 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-11-22 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 40

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-18 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-03 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-25 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-20 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowany SWKO
2021-10-08 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 20.10.2021 roku
2021-10-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-05 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-10-04 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-13 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2021
2021-09-07 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO (podzial na 2 pakiety)
zmodyfikowane SWKO


2021-08-25 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofer nta dzień 1.09.2021 roku
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-09 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij