Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

tel: 12 63 08 057

tel/fax: 12 63 08 059

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

tel: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2021-12-03 2021-12-14 69/ZP/2021

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Z OPIEKĄ LEKARSKĄ I TRANSPORTU KARETKĄ BARIATRYCZNĄ

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
2021-11-26 2022-01-05 67/ZP/2021

DOSTAWY RĘKAWIC II

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


2021-11-25 2021-12-14 68/ZP/2021

usługa Asysty Technicznej Zintegrowanego Systemu Comarch ERP Egeria 6 firmy Comarch S.A

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
2021-11-24 2021-12-03 66/ZP/2021

Dostawy rękawic

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2021-11-19 2021-12-27 65/ZP/2021

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SIWZ wraz załącznikami - wersja word
pozostałe załączniki do SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
2021-11-15 2021-12-21 64/ZP/2021

Nadzór serwisowy nad urządzeniami prod. Olympus

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
zał. nr 1 do SWZ - zestawie sprzętowe
zmodyfikowany zał. nr 1 do SWZ - zestawie sprzętowe
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
odpowiedzi na pytania
2021-10-28 2021-11-09 63/ZP/2021

przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego prod. BBRAUN/AESCULAP

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogloszenia II


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiediz na pytania
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-10-22 2021-11-08 62/ZP/2021

zakup i dostawa sprzętu medycznego – aparatu USG z opcją duplex

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II
zmodyfikowany SWZ z dnia 2.11.2021


informacja o zmianie SWZ
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-10-21 2021-10-29 61/ZP/2021

dostawy leków w ramach programów lekowych

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-10-12 2021-10-22 60/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-10-06 2021-10-27 59/ZP/2021

roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załacznikami tym informacja o wizji lokalnej w dniu 12.10.2021 roku o godz. 10:00.
zmodyfikowany SWZ I
zmoodyfikowany SWZ II


zał. nr 1 - przedmiary
zał. nr 1 - cześć nr 1
zał. nr 1 - czesc nr 2
zał. nr 1 - czesc nr 3
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 002
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 003
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 004
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 005
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 006
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 007
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 008
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 009
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 010
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 011
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 012
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 013
zał. nr 1 - czesc nr 6 projekt rozbiórek plik pdf
zał. nr 1 - czesc nr 4 i 5
odpowiediz na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 roku
odpowiedzi na pytania II i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.10.2021 roku w tym informacja o zmianie SWZ
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 1
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-09-30 2021-10-18 58/ZP/2021

Dostawy obłożeń operacyjnych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2021-09-30 2021-11-05 56/ZP/2021

Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-09-15 2021-10-05 57/ZP/2021

Dostawy leków

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-26 2021-09-03 55/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-26 2021-09-03 54/ZP/2021

Dostawy siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-24 2021-09-16 53/ZP/2021

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
uzupełnienie inf. z otwarcia ofert
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-24 2021-09-29 52/ZP/2021

Dostawy leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-13 2021-09-10 51/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego II

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu pakietu nr 10
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-11 2021-08-20 50/ZP/2021

Dostawy kaniuli dożylnych i siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-26 2021-08-17 49/ZP/2021

dostawa zestawu do sterylizacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-09 2021-07-19 47/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-07-01 2021-07-27 46/ZP/2021

Dostawy środków do dezynfekcji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogloszenie o zianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-01-26 0000-00-00

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.
Aktualizacja planu 1
Aktualizacja planu 2
Aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
aktualizacja planu 9
aktualizacja planu 10
aktualizacja planu 11
aktualizacja planu 12
aktualizacja planu 13
aktualizacja planu 14
aktualizacja planu 15
aktualizacja planu 16
aktualizacja planu 17
aktualizacja planu 18
aktualizacja planu 19
aktualizacja planu 20
aktualizacja planu 21
aktualizacja planu 22
aktualizacja planu 23
aktualizacja planu 24
aktualizacja planu 25
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
184/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

WYNIK
183/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

WYNIK
175/zp-podprogowe/2021 AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE WYKORZYSTYWANEGO DO ŚWIADCZENIA USŁUGI KLUCZOWEJ, ZWANEGO DALEJ AUDYTEM

WYNIK
180/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
182/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
177/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

WYNIK
178/zp-podprogowe/2021 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK
174/zp-podprogowe/2021 świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 poz. 1041), w skład których wchodzą usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru przesyłek.

WYNIK
181/zp-podprogowe/2021 dostawa obłożenień

WYNIK
60/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
179/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABORATORYJNEJ – 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI – 1 KPL

WYNIK
176/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAWMYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 440

WYNIK
59/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
58/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
57/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich (w tym wykonywanie w tym czasie zabiegów operacyjnych) zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
172/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
171/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WYPOSAŻENIE GABINETU DIETETYKA)

WYNIK
168/zp-podprogowe/2021 NADZÓR SERWISOWY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY MEDTRONIC

WYNIK
173/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
169/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ ARTROSKOPOWEGO PROD. STRYKER

WYNIK
56/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
170/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA PROTEZY ORTOPEDYCZNEJ

WYNIK
138b/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
167/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SZCZEPIONEK

WYNIK
54A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

wynik
166/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

WYNIK
62/ZP/2021 zakup i dostawa sprzętu medycznego – aparatu USG z opcją duplex

wynik
161a/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
55/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
54/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
162/zp-pdprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ W ZAKRESIE PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

WYNIK
165/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
157A/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
164/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA BALONU BARIATRYCZNEGO

WYNIK
160/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
159/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

WYNIK
163/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
157/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
161/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI Z DNIA 12.10.2021 ROKU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
46B/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
149/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z KOLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
53/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

wynik
158/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
52/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
51/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
155/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
56/ZP/2021 Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

wynik
156/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

WYNIK
150/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), DO BUDYNKU NR 30 I 32 W 5 WSZKZP SPZOZ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJIWIDEODOMOFONOWEJ

WYNIK
wynik II i unieważnienie postępowania
154/zp-podprogowe/2021 Przegląd i konserwacja sprzętu Z W

WYNIK
152/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY DEKALINY I OLEJU SILIKONOWEGO

WYNIK
153/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

WYNIK
50/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
151/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

WYNIK
49/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik - odwołanie konkursu
46A/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

wynik
147/zp-podprogowe/2021 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

wynik
146/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

wynik
145/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

wynik
148/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

wynik uniewaznienie
140/zp-podprogowe/2021 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

WYNIK
141/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I WYNIKU
138a/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

wynik
wynik II i unieważnienie postępowania
136/zp-podprogowe/2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

WYNIK
138/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
142/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

wynik
46/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik unieważnienie
139/zp-podprogowe/2021 PROTEZA PRZEŁYKOWA

wynik
134/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA DRUKARKI MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM

WYNIK
45/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
129/zp-podprogowe/2021 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

WYNIK
137/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU KSERO

WYNIK
119/zp-podprogowe/2021 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

WYNIK
132/zp-podprogowe/2021 WZORCOWANIE PIPET

WYNIK
133/zp-podprogowe/2021 dostawy leków

WYNIK
51/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego II

wynik I uniewaznienie pakietu nr 10
wynik II
wynik III
130/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

WYNIK
123/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

WYNIK
131/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK
128/zp-podprogowe/2021 REMONT MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA RZECZY I MATERIAŁÓW ORAZ POPRAWA WARUNKÓW BHP W POMIESZCZENIU NR 18

WYNIK
124/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

WYNIK
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
58/ZP/2021 Dostawy obłożeń operacyjnych

wynik postępowania
55/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

wynik postępowania
54/ZP/2021 Dostawy siatek przepuklinowych

wynik postępowania
59/ZP/2021 roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

wynik postępowania
60/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

wynik postępowania
46/ZP/2021 Dostawy środków do dezynfekcji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
48/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
49/ZP/2021 dostawa zestawu do sterylizacji

wynik postępowania
57/ZP/2021 Dostawy leków

wynik postępowania
61/ZP/2021 dostawy leków w ramach programów lekowych

wynik postępowania
63/ZP/2021 przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego prod. BBRAUN/AESCULAP

wynik postępowania
53/ZP/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV
wynik postępowania V
52/ZP/2021 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2021-12-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie Ofertowe
2021-12-09 DOSTAWA FORMY NEUROCHIRURGICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
2021-12-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH TOMOGRAFU 3D Z PANTOMOGRAFEM I CEFALOSTATEM HYPERION X9 CEPH 11X8

Zapytanie Ofertowe
2021-12-09 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
zał. nr 4 badania powierzenia
2021-12-08 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 DOSTAWY MASEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-12-07 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 zabezpieczenie Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-06 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-02 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-12-01 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-30 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2021 roku


2021-11-26 DOSTAWA ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-26 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-25 Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej Audytem.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-25 DOSTAWY OBŁOŻEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-23 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABOLATORYJNEJ- 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI -1 KPL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-22 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-11-22 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 40

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-18 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-08 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 poz. 1041), w skład których wchodzą usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru przesyłek.

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane zapytanie ofertowe III
informacja o zmianie terminu składania ofert III
2021-11-08 DOSTAWY LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-05 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-03 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-02 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WYPOSAŻENIE GABINETU DIETETYKA)

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania
2021-10-28 DOSTAWA PROTEZY ORTOPEDYCZNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-27 USŁUGA NADZORU SERWISOWEGO WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY MEDTRONIC

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-27 PRZEGLĄD TECHNICZNY ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ ARTROSKOPOWEGO PROD. STRYKER

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
2021-10-25 DOSTAWY SZCZEPIONEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-10-25 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-20 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-19 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-18 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-18 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-15 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-13 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-13 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowany SWKO
2021-10-08 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 20.10.2021 roku
2021-10-07 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ Z ZAKRESU PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-07 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-06 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-10-05 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-10-04 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 DOSTAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-30 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-22 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II oraz informacja o terminie wizji lokalnej
odpowiedzi na pytania III
2021-09-20 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-09-17 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-09-17 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU ZW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-09-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-14 dostawy dekaliny i oleju silikonowego

Zapytanie Ofertowe
2021-09-14 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II


odpowiedzi na pytania


2021-09-13 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-09-13 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-10 wykonanie elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu (SKD), do budynku nr: 30 i 32 w 5 WSzKzP SPZOZ i rozbudowa istniejącej instalacji wideodomofonowej (w tym informacja o wizji lokalnej na dzień 16.09.2021 godz. 11:00)

Zapytanie Ofertowe
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2021
2021-09-07 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO (podzial na 2 pakiety)
zmodyfikowane SWKO


2021-09-06 zadanie pod nazwą : system przyzywowy pacjenta w Klinice Chorób Wewnętrznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe (w tym informacja o terminie wizji lokalnej)
zał. nr 3 - STWiOR
zał. nr 4 - protokół z odbycia wizji lokalnej


informacja o zmianie treści Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert do dnia 17.09.2021 r. do godz. 11:00
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zał. nr 5 - opis sygnalizacji przyzewowej


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert do dnia 20.09.2021 roku (do godz. 11:00)
odpowiedzi na pytania II
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania


2021-09-03 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

Zapytanie Ofertowe
2021-08-31 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-26 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-25 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-08-25 DOSTAWY LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-25 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-24 PROTEZA PRZEŁYKOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
2021-08-23 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofer nta dzień 1.09.2021 roku
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-19 dostawy papieru do drukarek i papieru ksero

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-17 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-17 DRUKARKA MEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-16 WZORCOWANIE PIPET

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-08-13 DOSTAWY LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2021-08-09 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-06 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-08-05 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II
2021-08-05 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-30 Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP w pomieszczeniu nr 18

Zapytanie ofertowe
załacznik przedmiar
załącznik STWIORB
2021-07-28 NAPRAWA GŁOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wizji lokalnej
Odpowiedzi na pytania
2021-07-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-07-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMA-TYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIATOR OSADU)

Zapytanie ofertowe
2021-07-14 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij