Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

Tel.: 12 630 80 57/59
Fax : 12 630 80 59

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

Tel.: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2019-05-16 2019-05-24 25/ZP/2019

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


2019-05-16 2019-05-24 26/ZP/2019

dostawy materiałów stomatologicznych

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


2019-05-16 2019-06-21 27/ZP/2019

dostawa aparatury i sprzętu medycznego II

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
załącznik nr 5 - klucz publiczny


2019-05-09 2019-06-14 24/ZP/2019

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu
ogtłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
załącznik nr 5 - klucz publiczny


2019-05-02 2019-05-28 23/ZP/2019

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej z dzierżawą bieliznypłaskiej, transportem oraz wdrożeniem systemu RFID lub równoważnego.

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
załączniki od 1.A do 1.9
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2019 roku
odpowiedzi na pytania
2019-04-24 2019-05-06 22/ZP/2019

dostawy odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania IV
Informacja z otwarcia
2019-04-18 2019-05-28 20/ZP/2019

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


informacja o modyfikacji SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja o modyfikacji SIWZ II i zmiana terminu skłaldania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2019
2019-04-15 2019-05-08 21/ZP/2019

DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO PRÓBEK
2019-03-25 2019-04-04 19/ZP/2019

DOSTAWY PROTEZ NA POTRZEBY 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-03-22 2019-05-07 12/ZP /2019

Świadczenie usługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów i pracowników Szpitala

Ogłoszenie o zamówienu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
załącznik nr 6 - OPZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
klucz publiczny - załącznik nr 4
załącznik nr 5 - OPZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-03-19 2019-03-27 18/ZP/2019

dostawy papierowych środków higienicznych

Ogłoszenie


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-03-18 2019-03-26 17/ZP/2019

DOSTAWY SZAFEK UBRANIOWYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-03-14 2019-04-23 14/ZP/2019

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Sprostowanie odp. na pytanie nr 119 z dn. 03.04.2019r.
INFORMACJA DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia
Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - DOTYCZY PAKIETU NR 7
2019-03-12 2019-03-28 16/ZP/2019

dostawy leków w ramach programu lekowego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-03-07 2019-05-07 15/ZP/2019

dostawa urządzeń medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VI


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI


Informacja o przeprowadzeniu wizji lokalnej
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Kopia odwołania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania II oraz informacja o sprostowaniu odpowiedzi na pytania i przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania IV
odpowiedzi na pytania V
Informacja z otwarcia
2019-02-22 2019-03-06 11/ZP/2019

DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-02-15 2019-02-26 10/ZP/2019

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-02-14 2019-02-22 09/ZP/2019

dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-02-07 2019-02-19 07/ZP/2019

dostawy papierowych środków higienicznych

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
odpowiedź na pytanie i sprostowanie odpowiedzi na pytanie
Informacja z otwarcia
2019-02-04 2019-02-14 06/ZP/2019

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II oraz sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 11.02.2019
Informacja z otwarcia
2019-02-04 2019-02-13 05/ZP/2019

dzierżawa sprzętu laboratoryjnego do immunodiagnostyki wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-01-30 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2019

Plan Zamówień Publicznych 2019
2019-01-25 2019-02-04 04/ZP/2019

Dostawa podłoży bakteriologicznych, szczepów, krążków i testów bakteriologicznych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2019-01-25 2019-02-01 03/ZP/2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania na: Aparat rezonansu magnetycznego (MR) o indukcji pola magnetycznego co najmniej 1,5 T z klatką Faradaya i strzykawką automatyczną – 1 kpl

Ogłoszenie o dialogu technicznym
2019-01-15 2019-01-23 02/ZP/2019

dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2019-01-10 2019-04-26 64/ZP/2018

dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VI i VII


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5
zmodyfikowany SIWZ I
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V do odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2019 roku
załącznik nr 6 - wymagania techniczne instalacji elektrycznej pomieszczeń przeznaczonych pod instalację sprzętu
zmodyfikowany SIWZ VI
zmodyfikowany SIWZ VII


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert IV
odpowiedzi na pytania
INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ DOTYCZY PAKIETU NR 3
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2019 roku
INFORMACJA DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
2019-01-08 2019-02-12 1/ZP/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu
informacja o kluczu publicznym
odpowiedź na pytania


SIWZ część I
SIWZ część II
SIWZ część III


program inwestycji
pozostała dokumentacja techniczna
wymagania organizacyjno-użytkowe
Klucz publiczny
klucz publiczny ZIP
Informacja z otwarcia ofert
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
87/ZP/2019 ZAKUP URZĄDZENIA POWIELAJĄCEGO CYFROWEGO Z PODSTAWĄ

WYNIK
79/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY APARATU DO KRIOAPLIKACJI CRYO-S CLASSIC oraz ENDOSKOPU WEWNĄTRZGAŁKOWEGO Z LASEREM URAM E-2

WYNIK
76/ZP2019 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU DO REHABILITACJI

WYNIK
65/ZP/2019 DOSTAWA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO

WYNIK
82/ZP2019 Sprzedaż Aparatu RTG typu Multix Compact K stacjonarny firmy Siemens

wynik
70/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WZORCOWANIE KALIBRATORA DAWEK Atomlab 100, prod. BIODEX Medical Systems

WYNIK
69/ZP/2019 KALIBRACJA PIPET O STAŁEJ POJEMNOŚCI ORAZ NASTAWNEJ POJEMNOŚCI

WYNIK
77/ZP/2019 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

WYNIK
19/ZP/KONT/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
72/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
75/ZP/2019 DOSTAWA PROTEZY GŁOSOWEJ

WYNIK
68/ZP/2019 DOSTAWĘ PIPET JEDNOKANAŁOWYCH, STATYWÓW NA PROBÓWKI ORAZ TERMOMETRÓW LODÓWKOWYCH

WYNIK
73/ZP/2019 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

WYNIK
71/ZP/2019 DOSTAWY RĘKAWIC NITRYLOWYCH I WINYLOWYCH

WYNIK
63/ZP/2019 DOSTAWA PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
64/ZP/2019 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEG

WYNIK
67/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY GAMMAKAMERY SdCam s/n: WS13734, prod. Inter Medical

WYNIK
17/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18/ZP/KONT/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
66/ZP/2019 Usługa przeglądu, usunięcia uszkodzeń instalacji oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego w wyniku pożaru w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym – bud. nr 9

WYNIK
61/ZP/2019 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW FIRMY OLYMPUS

WYNIK
62/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA URZĄDZEŃ AUDIOMETRYCZNYCH

WYNIK
55/ZP/2019 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ESET ENDPOINT SECURITY SUITE

WYNIK
60/ZP/2019 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

WYNIK
52/ZP/2019 Wykonywanie świadczeń w zakresie całodobowego transportu sanitarnego z opieką medyczną

WYNIK
59/ZP/2019 DOSTAWA PIPET JEDNOKANAŁOWYCH, STATYWÓW NA PROBÓWKI ORAZ TERMOMETRÓW LODÓWKOWYCH

WYNIK
57/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY RESPIRATORÓW

WYNIK
54/ZP/2019 DOSTAWY OSŁON NA MIKROSKOP

WYNIK
49/ZP/2019 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

WYNIK
58/ZP/2019 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
48/ZP/2019 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
16/ZP/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46/ZP/2019 DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ

WYNIK
47/ZP/2019 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BIELIZNY CZYSTEJ ORAZ STELAŻY NA ODPADY I BIELIZNĘ BRUDNĄ

WYNIK
50/ZP/2019 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

WYNIK
51/ZP/2019 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK
1B/ZP/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
17/ZP/2019 DOSTAWY SZAFEK UBRANIOWYCH

wynik
wynik II - UNIEWAŻNIENIE
27/ZP/2019 Rozbudowa systemu Optimed NMVSConn - Wersja rozszerzona, zintegrowana z modułem Apteka i Apteczka Oddziałowa oraz Zakup siedmiu czytników kodów kreskowych z licencją

WYNIK
45/ZP/2019 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

WYNIK
43/ZP/2019 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
42/ZP/2019 PRZEGLĄD TECHNICZNY, NAPRAWA I WALIDACJA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH

WYNIK
44/ZP/2019 „Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3”

WYNIK
39/ZP/2019 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK
41/ZP/2019 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Emtel serii FX2000 oraz FX3000

WYNIK
36/ZP/2019 DOSTAWY NABOJÓW STERYLIZACJI GAZOWEJ

WYNIK
25/ZP/2019 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BIELIZNY CZYSTEJ ORAZ STELAŻY NA ODPADY I BIELIZNĘ BRUDNĄ

WYNIK
40/ZP/2019 „świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną”

WYNIK
34/ZP/2019 NAPRAWA OPTYK

WYNIK
38/ZP/2019 WYMIANA PODESTU PACJENTA W APARACIE RTG CLINODIGIT OMEGA prod. Italray

WYNIK
42/ZP/2019 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
28/ZP/2019 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK
30/ZP/2019 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJI GAŚNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK
31/ZP/2019 Naprawa blacharsko lakiernicza pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

WYNIK
37/ZP/2019 DOSTAWY PĘTLI I GĄBEK DO OPTYKI

WYNIK
35/ZP/2019 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

WYNIK
26/ZP/2019 WYKONANIE SZAFKI NIERDZEWNEJ

WYNIK
29/ZP/2019 „Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną”

WYNIK
33/ZP/2019 DOSTAWY POJEMNIKÓW DO WEWNĘTRZNEGO TRANSPORTU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

WYNIK
14/ZP/KONT/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

wynik
15/ZP/KONT/2019 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
wynik II
wynik III
13/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POMP INFUZYJNYCH BBraun

WYNIK
12/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO BRONCHOSKOPII

WYNIK
17/ZP/2019 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
23/ZP/2019 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Nihon Kohden

WYNIK
24/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH prod. Stern Weber

WYNIK
19/ZP/2019 USŁUGA NAPRAWY APARATU EKG ASCARD MR SILVER, sn: 155/06 (1 szt.)

WYNIK
21/ZP/2019 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYNIK
15/ZP/2019 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

WYNIK
04/ZP/2019 Dostawa podłoży bakteriologicznych, szczepów, krążków i testów bakteriologicznych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania
16/ZP/2019 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

WYNIK
18/ZP/2019 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK
13/ZP/2019 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYNIK
09/ZP/KONT/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
08/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Chirurgii Ogólnej

wynik
wynik II
14/ZP/2019 „Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ”

WYNIK
07/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Wewnętrznego

wynik
1A/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZP/2019 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

WYNIK
05/ZP/KONT/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
06/ZP/KONT/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
04/ZP/KONT/2019 pełnienie obowiązków Kierownika Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
11/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
07/ZP/2019 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

WYNIK
06/ZP/2019 „hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ”

WYNIK
03/ZP/KONT/2019 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
01/ZP/2019 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

WYNIK
05/ZP/2019 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie trzech lat”

WYNIK
09/ZP/2019 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
03/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

WYNIK
189/ZP/2018 „Naprawa wiertarki chirurgicznej oraz pompy infuzyjnej firmy Aesculap”

WYNIK
08/ZP/KONT/2019 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

wynik
04/ZP/2019 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

WYNIK
185/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
02/ZP/KONT/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
01/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
wynik II
01/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
01/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
43A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
190/ZP/2018 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK
02/ZP/2019 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH

WYNIK
1/ZP/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – zadanie nr 91575

wynik
183/ZP/2018 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowanych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie od dnia 27 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2021 roku”

WYNIK
188/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
44/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Ginekologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
187/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

WYNIK
186/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
180/ZP/2018 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY MEDICON

WYNIK
182/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY USG HI VISION PREIRUS

WYNIK
178/ZP/2018 „Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy”

WYNIK
184/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
175/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DO KONSERWACJI

WYNIK
181/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
162/ZP/2018 Dostawa aparatu do laseroterapii

WYNIK
177/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
179/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

WYNIK
43/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
wynik II
46/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

wynik
45A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik I częściowy
wynik II częściowy
173/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS

WYNIK
174/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

WYNIK
164/ZP/2018 Poz. 1 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy Poz. 2 - Wykonywanie prac naprawczych klimatyzatorów, o których mowa w poz. 1

WYNIK
42/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
168/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

WYNIK
153/ZP/2018 USŁUGA OKLEJENIA SZYB OKIENNYCH FOLIĄ

WYNIK
172/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

WYNIK
45/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

wynik
159/ZP/2018 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
165/ZP/2018 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA ORAZ MIESZANINY GAZÓW DO APARATU BODYBOX FIRMY MEDISOFT

WYNIK
170/ZP/2018 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BUTLI

WYNIK
171/ZP/2018 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

WYNIK
169/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

WYNIK
167/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
166/ZP/2018 „wykonanie naprawy blacharsko lakierniczej wymienionych pojazdów”

WYNIK
156/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

WYNIK
163/ZP/2018 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

WYNIK
41/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
161/ZP/2018 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY GE

WYNIK
160/ZP/2018 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

WYNIK
60/ZP/2018 DZIERŻAWA APARATU DO OZNACZEŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
157/ZP/2018 DOSTAWA OPON ZIMOWYCH

WYNIK
155/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS I DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYP ERBE

WYNIK
154/ZP/2018 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 3 KARETEK

WYNIK
143/ZP/2018 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
151/ZP/2018 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
148/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK
55/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik
158/ZP/2018 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

WYNIK
150/ZP/2018 „usługi serwisowe w zakresie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów”

WYNIK
152/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO

WYNIK
39/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
144/ZP/2018 „Naprawa myjki endoskopowej firmy Olympus”

WYNIK
145/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
147/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

WYNIK
149/ZP/2018 „dostawa zestawu do mikrochirurgii oka”

WYNIK
146/ZP/2018 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

WYNIK
141/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
142/ZP/2018 „dostawa materaca chirurgicznego próżniowego”

WYNIK
140/ZP/2018 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

WYNIK
38/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
137/ZP/2018 „dostawa lupy operacyjnej”

WYNIK
54/ZP/2018 Dostawa zestawu do endoskopowej przez ustnej elektrochirurgii ultradźwiękowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi

wynik
129/ZP/2018 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW

WYNIK
121/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
139/ZP/2018 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO SATURN

WYNIK
138/ZP/2018 USŁUGA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

WYNIK
132/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AESCULAP

WYNIK
133/ZP/2018 NAPRAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH ELEKTRYCZNYCH TYPU ELEGANZA FIRMY LINET – 3 szt.

WYNIK
134/ZP/2018 DOSTAWA PANELI NADŁÓŻKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZAINSTALOWANIEM SPRZĘTU, SERWISOWANIEM I PRZEGLĄDAMI W OKRESIE GWARANCJI ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

WYNIK
136/ZP/2018 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

WYNIK
135/ZP/2018 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

WYNIK
123/ZP/2018 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
WYNIK - sprostowanie
130/ZP/2018 Usługa nadzoru serwisowego wiertarki neurochirurgicznej firmy Medtronic

WYNIK
131/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki i żele nawilżające

WYNIK
37/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
36/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Dziennego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
118/ZP/2018 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń UPS

Wynik
50/ZP/2018 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ambulans drogowy karetka sanitarna

wynik
122/ZP/2018 wymiana okna w Oddziale Neurochirurgii oraz wymiana szyby w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

WYNIK
120/ZP/2018 USŁUGA SERWISOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 4356 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 42 W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
103/ZP/2018 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wynik I
Wynik II
128/ZP/2018 dostawa ssaków– 4 kpl z zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i i materiałami eksploatacyjnymi

WYNIK
127/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

wynik
45/ZP/2018 dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
126/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

wynik
125/ZP/2018 Naprawa piły oscylacyjnej oraz nasadek Acculan – 2 szt. firmy Aesculap

wynik
124/ZP/2018 dostawy zespoleń ortopedycznych

wynik
46/ZP/2018 zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie) oraz Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki

wynik I
wynik II
34A/ZP/2018 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
104/ZP/2018 „Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3”

WYNIK
115/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
112/ZP/2018 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG

WYNIK
114/ZP/2018 DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

wynik
sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

wynik
44/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

wynik
102/ZP/2018 DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD

WYNIK
105/ZP/2018 DOSTAWA PIŁY OSCYLACYJNEJ

WYNIK
106/ZP/2018 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW firmy Emtel

WYNIK
WYNIK - sprostowanie
101/ZP/2018 „Naprawa aparatu USG typu Sonix Tablet”

WYNIK
29A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

wynik
92/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK
108/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WYNIK
107/ZP/2018 PRZEGLĄD APARATU DO HEMOFILTRACJI firmy Fresenius

WYNIK
43/ZP/2018 zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania : 1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu w ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

wynik I
Wynik II w zakresie pakietów nr 1-8, 10-11
Wynik III w zakresie pakietu nr 9
110/ZP/2018 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

wynik
96/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
33/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
109/ZP/2018 DOSTAWA STYMULATORA REGENERACJI CHRZĄSTKI

wynik
40/ZP/2018 dostawy leków w ramach umowy ramowej

wynik
34/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
32/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
98/ZP/2018 „Naprawa i przegląd gastroskopu wideo GIF-H190 HDTV nr seryjny 2312291 firmy Olympus”

WYNIK
99/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA, NAPRAWA APARATU USG HI VISION PREIRUS oraz PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI APARATU USG ARIETTA V70

WYNIK
38/ZP/2018 dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

wynik
100/ZP/2018 DOSTAWA LEŻANKI DO MAGNETOTERAPII

WYNIK
97/ZP/2018 „Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi”

WYNIK
35/ZP/2018 dostawy materiałów do zabiegów gastroskopowych

wynik
Sprzedaż Aparatu RTG typu Multix z zawieszonym sufitowym firmy Siemens

wynik
31/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków Ordynatora w Klinicznym Oddziale Neurologicznego i Oddziału Udarowego wraz z Poradnią i świadczenie dyżurów lekarskich w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

wynik
36/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
95/ZP/2018 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

WYNIK
93/ZP/2018 WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH

WYNIK
94/ZP/2018 DOSTAWA KLESZCZY BIOPSYJNYCH

WYNIK
89/ZP2018 DOSTAWA STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

WYNIK
90/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

WYNIK
91/ZP/2018 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK
30/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
32/ZP/2018 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

wynik
87/ZP/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK
30/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

wynik
wynik - sprostowanie
88/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYNIK
86/ZP/2018 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

WYNIK
84/ZP/2018 DZIERŻAWA 6 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH CPV 66.1011.00.00-(4) usługi bankowe

WYNIK
82/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, GOSPODARCZEGO, WARSZTATOWEGO

WYNIK
28A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
sprzedaż sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

wynik
85/ZP/2018 USŁUGA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK
21B/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych

wynik
29/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

wynik
80/ZP/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

WYNIK
83/ZP/2018 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

WYNIK
77/ZP/2018 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

WYNIK
81/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ANALIZATORA SYSMEX

WYNIK
28/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
26/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Przebudowa budynku centralnej Tlenowni oraz przebudowa budynku nr 10

wynik
25/ZP/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy budynków centralnej Tlenowni oraz budynku nr 10 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

wynik postepowania I
wynik postępowania II
74/ZP/2018 1) Montaż klimatyzatorów inwerterowych BLYSS. 2) Wykonywanie przeglądu i konserwacji 6 klimatyzatorów. 3) Wykonywanie prac naprawczych w/w klimatyzatorów.

WYNIK
78/ZP/2018 „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia stropu w sali nr 7 (Gabinety RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

WYNIK
76/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYNIK
79/ZP/2018 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

WYNIK
20A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
72/ZP/2018 "USŁUGA DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI"

WYNIK
75/ZP/2018 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

WYNIK
26/ZP/KONT/2018 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
63/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

WYNIK I


WYNIK II


22A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
21A/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
25/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Poradni w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
67/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
17/ZP/2018 Dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
69/ZP/2018 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK
70/ZP/2018 Naprawa Kardiomonitorów firmy Emtel

WYNIK
66/ZP/2018 DOSTAWA KOMBINEZONÓW KANALARZA

WYNIK
59/ZP/2018 Kompleksowa obsługa wszystkich urządzeń drukujących w 5 Wojskowym Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką – SP ZOZ, obejmująca dostawy materiałów eksploatacyjnych (tj. m.in.: tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner) z wyłączeniem papieru, a także użyczenie urządzeń drukujących, polegająca na monitorowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń drukujących

WYNIK
61/ZP/2018 „Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643GE”

WYNIK
22/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
68/ZP/2018 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

WYNIK
65/ZP/2018 „PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION”

WYNIK
58/ZP/2018 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanej 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,"PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO"

WYNIK
62/ZP/2018 DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH

WYNIK
WYNIK II


Sprostowanie Wyniku


64/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

WYNIK
60/ZP/2018 DOSTAWA ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

WYNIK
57/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WYNIK
21/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
55/ZP/2018 Dzierżawa zestawu do pomiaru ICP, drenażu kontrolowanego zewnętrznego i testu infuzyjnego z dostawą materiałów jednorazowych

WYNIK
56/ZP/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

WYNIK
20/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
54/ZP/2018 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

WYNIK
49/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD ORAZ KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY AIR LIQUIDE(TAEMA)

WYNIK
53/ZP/2018 Dostawy części zamiennych

WYNIK
51/ZP/2018 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

WYNIK
19/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
17/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Kardiologicznego, Otolaryngologicznego i Psychiatrycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
52/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WYNIK
50/ZP/2018 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK, NAPRAW BIEŻĄCYCH, NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH, PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH, OBSŁUGI TECHNICZNEJ, ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK
48/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : system informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL7 z systemem OPTIMED

wynik
10/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

wynik
16/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

wynik
43/ZP/2018 Dostawy części zamiennych

wynik
44/ZP/2018 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA wraz z WDROŻENIEM PROGRAMU DO OCHRONY TYPU DLP

wynik
45/ZP/2018 DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN ANTY D

wynik
13A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
14/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Klinicznego Oddziału Okulistycznego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZP/2018 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

wynik
13/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
39/ZP/2018 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

wynik
37/ZP/2018 DOSTAWA KÓŁEK DO ŁOŻEK SZPITALNYCH ORAZ KÓŁEK OBROTOWYCH Z HAMULCEM DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH

wynik
12A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10B/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/ZP/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

wynik
32/ZP/2018 naprawa kompresora

wynik
31/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW, OPASKÓW, CZUJNIKÓW, WŁÓKNINIA

wynik
10A/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
29/ZP/2018 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PHYSIO-CONTROL 8 SZT

wynik
25/ZP/2018 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

wynik
30/ZP/2018 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
27/ZP/2018 Dostawa części zamiennych do diatermii chirurgicznej firmy Emed

wynik
26/ZP/2018 USŁUGA OSTRZENIA,REGENERACJA,NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

wynik
28/ZP/2018 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG LABORATORYJNYCH I APTECZNYCH

wynik
11/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń lekarskich w Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/2018 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

wynik
22/ZP/2018 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ DOSTAWA GAŚNICY PRZEWOŹNEJ

wynik
04A/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZP/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2C/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

wynik
12/ZP/KONT/2019 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
09/ZP/KONT/2018 pełnienie funkcji konsultanta w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
06A/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
7A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2B/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
08/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
07/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46B/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy
wynik częściowy II
wynik częściowy III
wynik cześciowy IV
11/ZP/2018 Wykonanie programów inwestycyjnych

wynik
wynik II - w zakresie pakietu nr 1
1A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
05/ZP/KONT/2018 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
04/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów(Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddział Wewnętrzny) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
06/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów (Kliniczny Oddział Okulistyczny oraz Klinika Chirurgii Ogólnej) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46A/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZP/KONT/2018 Wykonanie programu inwestycyjnego dla zadania pt. budowa zintegrowanego bloku operacyjnego

wynik
2/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

wynik
1/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
3/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2017 lecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziałów Chorób Płuc i Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
45/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
43/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziałów Chorób Płuc i Zakaźnych wraz z Poradniami w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
183/ZP/2017 świadczenie usług pocztowych

wynik
39/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Poradni 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
40/ZP/KONT/2017 wykonywanie konsultacji okulistycznych w Gabinecie Orzeczniczym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
41/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Medycyny Pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZP/KONT/2017 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Gabinecie Orzeczniczym Psychiatrycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
179/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY EKG FIRMY ASPEL

wynik
37/ZP/KONT/2017 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
38/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
176/ZP/2017 Dostawy czujników przepływu do aparatu do znieczulenia ogólnego firmy Dameca

wynik
36A/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
175/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

wynik
58/ZP/2017 Dostawa kart odczynnikowych i akcesoriów do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunohematologii oraz wyposażenie Banku Krwi

wynik
2/ZP/2018 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

wynik
36/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
170/ZP/2017 dostawa zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

wynik
168/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

wynik
169/ZP/2017 dostawy leków w ramach programów lekowych

wynik
164/ZP/2017 DOSTAWY IMPLANTÓW I PROCESORÓW DŹWIĘKU SŁUCHOWYCH

wynik
35/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
163/ZP/2017 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

wynik
52/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

wynik
34A/ZP/KONT/2017 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
160/ZP/2017 roboty remontowe w budynkach nr 8,9 - Pakiet nr 2

wynik
155/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW

wynik
154/ZP/2017 dostawa zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii (zestaw

wynik
53/ZP/2017 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

wynik
34/ZP/KONT/2017 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31A/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
151/ZP/2017 DOSTAWA LODÓWEK NA LEKI - 2 szt

wynik
49/ZP/KONT/2017 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
147/ZP/2017 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
33/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Alergologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Kierownika Kliniki

wynik
32/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
30/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w zakresie badań ultrasonograficznych i radiologicznych dla dzieci dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
29A/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
28A/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
28/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
41/ZP/2017 zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

wynik
25/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w Poradni Neurochirurgicznej

wynik
26/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach 07:30 do 15:05 przez lekarzy w Oddziale Neurochirurgii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów, lekarzy z rozpoczętym szkoleniem specjalistycznym z zakresu neurochirurgii (nie więcej niż 8) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 (24 godz.) w ramach dyżuru, wezwania, lub w gotowości do udzielania świadczeń

wynik
125/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA – 6 kpl

wynik postępowania
35/ZP/KONT/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
24/ZP/KONT/2017 pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Fizjoterapii i Poradni Rehabilitacyjnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
21/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych

wynik
30A/ZP/2017 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

wynik
32/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb chirurgii ogólnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz programów inwestycji na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik w zakresie pakietów nr 6 i nr 7
wynik w zakresie pakietów nr 1-5
111/ZP/2017 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH ORAZ UTYLIZACJA ZUŻYTYCH

wynik
19/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w salach operacyjnych : ortopedycznej, chirurgii ogólnej, urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, neurochirurgii, zabiegów endoskopowych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18B/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwani

wynik
10H/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

wynik
10G/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

wynik
18A/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
10F/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
81/ZP/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik
17/ZKU/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologicznego i Udarowego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
10E/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/ZP/2017 DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

Wynik I częściowy
Wynik II


Wynik II - sprostowanie w zakresie pakietu nr 7


10D/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9D/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/ZP/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA AQT PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

wynik
9C/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK
10C/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12A/ZKU/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
16/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
67/ZKU/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

wynik
64/ZKU/2017 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

wynik
20/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wynik
70/ZKU/2017 sprzedaż sprzętu kuchennego

wynik
68/ZKU/2017 Przetarg na sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
69/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
13/ZKU/KONT/2017 na wykonywanie świadczeń kardiologicznych na Oddziale Udarowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
63/ZKU/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki,

wynik
10A/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
60/ZKU/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik
17/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa materiałów do sterylizacji - zamówienie powtórzone

wynik
14/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych

wynik
12/ZKU/KONT/2017 konkurs na na zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZKU/KONT/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
13/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik
54/ZKU/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

wynik
wynik II
11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

wynik
7/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
8/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

wynik
52/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
53/ZKU/2017 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

wynik
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji

wynik
Wynik II
9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWA MARTERIAŁOW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
wynik II
Wynik III
15/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego - zamówienie powtórzone.

wynik
8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

wynik
6/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

wynik
48/ZKU/KONT/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

wynik
41/ZKU/2017 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

wynik
45/ZKU/KONT/2017 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

wynik
6A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZKU/2017 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

wynik
5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 PROGRAM LEKOWY

Wynik
43/ZKU/KONT/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

wynik
06/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
40/ZKU/KONT/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

wynik
38/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
Wynik II
34/ZKU/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

wynik
35/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
36/ZKU/KONT/2017 Przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

WYNIK
37/ZKU/KONT/2017 sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
13/ZKU/2017 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

wynik
06/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
09/ZKU/2017 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

wynik
18/ZKU//2017 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

wynik
02B/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
01/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

wynik II
Uzupełnienie wyniku II w zakresie pakietu 4


Uzupełnienie wyniku-wynik postępowania III


1/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wynik I
1A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
02A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
07/ZKU/2017 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

wynik
14/ZKU/2017 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
15/ZKU/2017 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

wynik
16/ZKU/2017 Sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
02/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
34/ZP/2017 dzierżawa analizatorów do oznaczeń immunochemicznych i biochemicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
36/ZP/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
42/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Wynik
157/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

wynik postępowania
24/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
84/ZP/2017 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

WYNIK POSTĘPOWANIA
82/ZP/2017 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

WYNIK POSTĘPOWANIA
83/ZP/2017 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C CARDIX

WYNIK POSTĘPOWANIA
131/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
135/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK
114/ZP/2017 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
78/ZKU/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY SPACELABS HEALTHCARE – 1 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
138/ZP/2017 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYNIK POSTĘPOWANIA
132/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
37/ZP/2017 Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

WYNIK
75/ZKU/2017 USŁUGĘ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO(CO 3 MIESIĄCE) 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCEGO MEIKO KD 30.2

WYNIK POSTĘPOWANIA
23/ZKU/2017 DZIERŻAWĘ APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
19/ZKU/2017 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/ZKU/2017 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
115/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik postępowania
142/ZP/2017 DOSTAWA WITRYNY CHŁODNICZEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
38/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
116/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
109/ZP/2017 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

WYNIK POSTĘPOWANIA
17/ZKU/2017 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

WYNIK POSTĘPOWANIA
85/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
94/ZP/2017 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
100/ZP/2017 Naprawa, przegląd i konserwacja systemu monitorującego pacjenta firmy Mindray z dostawą materiałów eksploatacyjnych– 1 kpl

WYNIK POSTĘPOWANIA
107/ZP/2017 NAPRAWA KARDIOMONITORA FIRMY EMTEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
102/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
112/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO

WYNIK POSTĘPOWANIA
105/ZP/2017 USUNIĘCIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY BUDYNKU NR 8

WYNIK POSTĘPOWANIA
113/ZP/2017 DOSTAWĘ KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/ZP/2017 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓWWynik


106/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
77/ZKU/2017 DOSTAWĘ BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
140/ZP/2017 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FabiusGS-2 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
137/ZP/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
136/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
149/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
46/ZP/2017 dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora BCS XP na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Kliniczdostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora BCS XP na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowienego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
139/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 NAPRAWĘ WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/ZP/2017 Dostawy protezWYNIK


12/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
143/ZP/2017 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MAGAZYNOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
141/ZP/2017 DOSTAWA DEPOZYTORA

WYNIK POSTĘPOWANIA
144/ZP/2017 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
86/ZP/2017 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH APARAT SŁUCHOWY

WYNIK POSTĘPOWANIA
87/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI GERIATRYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
74/ZKU/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA
101/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

wynik postępowania
93/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ FIRMY STRYKER I AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
97/ZP/2017 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/ZP/2017 Dostawy aparatów słuchowych

Wynik
96/ZP/2017 DOSTAWA ELEKTRYCZNEJ PRASY PROMIENIOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
24/5WSzKzP-SP ZOZ/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

Wynik
123/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU RTG TYPU ADORA RF PRODUKCJI FIRMY NRT – 1 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
120/ZP/2017 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU

WYNIK POSTĘPOWANIA
62/ZKU/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
118/ZP/2017 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
79/ZP/2017 Przystosowanie parkingowego automatu płatniczego do pracy z urządzeniem fiskalnym

wynik postępowania
89/ZP/2017 DOSTAWA MATERACY

WYNIK POSTĘPOWANIA
99/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
26/ZP/2017 Dostawy kaniul dożylnych

WYNIK
02/ZKU/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
92/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
08/ZKU/2017 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

WYNIK POSTĘPOWANIA
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
88/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/ZKU/2017 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
162/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
161/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
134/ZP/2017 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
160/ZP/2017 Modernizacja wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach palarni w budynku nr 9”,

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Wynik
103/ZP/2017 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
104/ZP/2017 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

WYNIK POSTĘPOWANIA
108/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
98/ZP/2017 UZUPEŁNIENIE ASORTYMENTU DO SYSTEMU BREMER HALO

WYNIK POSTĘPOWANIA
48/ZP/2017 dostawy materiałów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik w zakresie pakietów nr 1-11, 13-20
Wynik w zakresie pakietu nr 12
152/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
156/ZP/2017 Przebudowa sanitariatów w budynku nr 2 wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych/ pom. Nr 0.18; 0.19 oraz 0.20./ nr zadania 91455

WYNIK POSTĘPOWANIA
153/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
152/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA II
01/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
45/ZP/2017 roboty remontowe w budynkach nr 6,8,9,32

Wynik
Wynik II
148/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
150/ZP/2017 Zakup i wymianę uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

WYNIK POSTĘPOWANIA
47/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO"

Wynik
146/ZP/2017 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

wynik postępowania
95/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

WYNIK POSTĘPOWANIA
90/ZP/2017 DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO ZIMOWEGO I LETNIEGO DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
43/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 2 i nr 3 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
126/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w KrakowieWynik


122/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wynik
127/ZP/2017 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Wynik - Unieważnienie
Wynik II


Wynik


33/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCHWynik


130/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

Wynik
111/ZP/2018 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Wynik
28/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 22-42 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania II częściowy
Wynik III-unieważnienie czynności odrzucenia w zakresie pakietu nr 23
Wynik IV w zakresie pakietów 23,25,33
Wynik V częściowy dotyczy pakietu nr 27
Wynik postępowania VI dotyczy pakietów 22, 27-30, 35, 37-42


WYNIK w zakresie pakietów 24,26,32,36


113/ZP/2018 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Wynik
39/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
72/ZKU/2017 DOSTAWĘ ODZIEŻY OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
65/ZKU/2017 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
76/ZKU/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA
66/ZKU/2017 DOSTAWY TONERÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
03/ZKU/2017 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
73/ZKU/2017 DOSTAWĘ BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
129/ZP/2017 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEGWynik


41/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
39/ZP/2018 dostawa leków w ramach programu lekowego WZW

Wynik
42/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Wynik
133/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
18/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznychWynik


128/ZP/2017 DOSTAWY CZUJNIKÓW TLENOWYCH DO RESPIRATORA EXTEND XTWynik


117/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania
121/ZP/2017 USŁUGĘ NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY

WYNIK POSTĘPOWANIA
124/ZP/2017 Przegląd i konserwacja, naprawa aparatów RTG oraz wykonanie testów specjalistycznych

wynik postępowania
61/ZKU/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU ANALIZATORÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
10/ZKU/2017 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

WYNIK POSTĘPOWANIA
25/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
32/ZKU/2017 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
71/ZKU/2017 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO MARS 2.03 firmy TRUMPF

WYNIK POSTĘPOWANIA
91/ZP/2017 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
44/ZP/2017 dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwosci wraz z dostawą odczynników

Wynik
145/ZP/2017 Dostawa części zamiennych do urządzeń rehabilitacyjnych

wynik postępowania
05/ZKU/2017 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
04/ZKU/2017 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX oraz urządzeń towarzyszących

WYNIK POSTĘPOWANIA
26/ZKU/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

WYNIK POSTĘPOWANIA
DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

WYNIK POSTĘPOWANIA
39/ZKU/2017 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
46/ZKU/2017 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
33/ZKU/2017 DOSTAWĘ AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
50/ZKU/2017 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

wynik II
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
35/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
47/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
55/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
56/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
31/ZKU/2017 DOSTAWĘ WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYNIK POSTĘPOWANIA
57/ZKU/2017 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

WYNIK POSTĘPOWANIA
58/ZKU/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
159/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
158/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
50/ZP/2017 Dostawy materiałów opatrunkowych

Wynik
172/ZP/2017 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

wynik postępowania
168/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
166/ZP/2017 Rozbudowa systemu Centrum o obsługę Pracowni Serologii oraz Banku Krwi (realizacja funkcjonalności z wykorzystaniem oprogramowania eKrew plus) wraz z zakupem dwóch zestawów komputerowych z czytnikami kodów kreskowych oraz jednej drukarki monochromatycznej

WYNIK POSTĘPOWANIA
173/ZP/2017 DOSTAWA WERSALEK

WYNIK POSTĘPOWANIA
171/ZP/2017 DOSTAWĘ ROZDRABNIACZA Z POMPĄ DO WYPOMPOWYWANIA ŚCIEKÓW Z WC, GDZIE BRAK JEST PIONU KANALIZACYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
165/ZP/2017 DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJI BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
55/ZP/2017 dostawy leków

Wynik
56/ZP/2017 Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej

Wynik
167/ZP/2017 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Wynik
wynik II-unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 37
Wynik III-dotyczy pakietu nr 37
Wynik IV-unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 37
Wynik V-dotyczy pakietu nr 37
178/ZP/2017 DOSTAWA ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik postępowania
174/ZP/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik postępowania
54/ZP/2017 dostawy materiałów stomatologicznych

Wynik
52/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik
177/ZP/2017 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz pomp infuzyjnych firmy Aesculap

WYNIK POSTĘPOWANIA
57/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik
182/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

WYNIK
180/ZP/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
186/ZP/2017 Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych

WYNIK POSTĘPOWANIA
185/ZP/2017 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz trepanów i pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących firmy Aesculap

WYNIK POSTĘPOWANIA
188/ZP/2017 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
181/ZP/2017 DOSTAWA TONERÓW I OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
189/ZP/2017 DOSTAWĘ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

wynik
184/ZP/2017 Zakup, montaż i zaprogramowanie drukarki z podajnikiem biletów do bileterki systemu parkingowego produkcji Villa Pro Kingarking

WYNIK POSTĘPOWANIA
192/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY RESEKTOSKOPU z ciągłym przepływem GYRUS serii ELITE firmy Olympus

WYNIK POSTĘPOWANIA
175/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
195/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
194/ZP/2017 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
190/ZP/2017 USŁUGA – PRZEGLĄD , KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO SULLA

WYNIK POSTĘPOWANIA
187/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CZĘŚCIOWY WYNIK POSTĘPOWANIA I
WYNIK II
197/ZP/2017 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH STIEGELMEYER – 10 szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
193/ZP/2017 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

Wynik - Unieważnienie
196/ZP/2017 Naprawa i przegląd techniczny wiertarki neurochirurgicznej firmy DePuy Synthes – 1 szt.

WYNIK POSTĘPOWANIA
01/ZP/2018 DOSTAWY PODŁOŻY I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA I
WYNIK POSTEPOWANIA II
06/ZP/2018 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
07/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
03/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

WYNIK POSTĘPOWANIA
NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

wynik postępowania
191/ZP/2017 Montaż i dzierżawa generatora dwutlenku chloru w celu usunięcia bakterii legionelli z instalacji i zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych

WYNIK POSTĘPOWANIA
04/ZP/2018 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I KART TELEMETRYCZNYCH ORAZ TABLETÓW

wynik postępowania
Wynik II
08/ZP/2018 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
05/ZP/2018 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYNIK POSTĘPOWANIA
16/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
14/ZP/2018 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
09/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
13/ZP/2018 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW Z TERENU 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
18/ZP/2018 DOSTAWA SZAFY TERMOSTATYCZNEJ DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
15/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁOW MEDYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

wynik postępowania
wynik II
wynik III
Dzierżawa aparatu do biopsji wraz z dostawą oprzyrządowania

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

wynik postępowania
19/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW, FILTRÓW, OZNACZNIKÓW

wynik postępowania
17/ZP/2018 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik postępowania
01/ZP/2018 Dostawy protez

Wynik
02/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Wynik
04/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik postępowania I
Wynik postępowania II - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1
Wynik postępowania III - dotyczy pakietu nr 1
Wynik postępowania IV
15/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik
33-34/ZP/2018 DOSTAWY ŻYWNOŚCI i WODY

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/ZP/2018 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
36/ZP/2018 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

wynik postępowania
41/ZP/2018 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS.100A

WYNIK POSTĘPOWANIA
38/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

wynik postępowania
07/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Wynik
46/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
05/ZP/2018 DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Wynik postępowania
06/ZP/2018 dostawy materiałów do dezynfekcji

Wynik
08/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik
09/ZP/2018 Dostawy akcesoriów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik I w zakresie pakietu 1-5
Wynik II w zakresie pakietu nr 6
14/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA I – DOTYCZY PAKIETÓW NR 1-4, 7, 10-12, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 37
12/ZP/2018 Dostawy leków w ramach umowy ramowej

Wynik postępowania
11/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik postępowania
13/ZP/2018 dostawy wszczepów laryngologicznych

Wynik postępowania
14/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
75/ZP/2018 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

WYNIK
18/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
19/ZP/2018 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Wynik
71/ZP/2018 Sprzedaż Gamma kamera SPECT DWUGŁOWICOWA typu NUCLINE SPIRIT DH-V firmy Mediso 1kpl

Wynik
20/ZP/2018 Dostawy soczewek okulistycznych

Wynik
23/ZP/2018 Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej

Wynik
24/ZP/2018 dostawa leku w ramach programu lekowego dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
22/ZP/2018 zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
21/ZP/2018 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

Wynik I
Wynik II
Wynik III
29/ZP/2018 dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
27/ZP/2018 dostawy radiofarmaceutyków na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
31/ZP/2018 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Wynik
33/ZP/2018 dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczeń koagulologicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
34/ZP/2018 dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
28/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik postępowania dotyczy pakietów nr 1-14, 16-27
Wynik Postępowania II w zakresie pakietu nr 15
16/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik I pakiety od nr 1-7,9-16
wynik II dot. pakietu nr 8
49/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
48/ZP/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „ Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

Wynik I w zakresie pakietu nr 15
Wynik postępowania II w zakresie pakietów nr 1-9,11-14,16
wynik postępowania III - w zakresie Pakietu nr 10
WYNIK POSTĘPOWANIA IV - unieważnienie czynności wykluczenia oraz wynik postępowania w zakresie pakietu nr 10
51/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego

Wynik I w zakresie pakietu nr 5
Wynik II w zakresie pakietu nr 1-4
52/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wynik I w zakresie pakietów nr 4, 6, 7, 10, 15, 19, 20, 22-26
Wynik II w zakresie pakietów nr 1-3, 5, 8, 9, 11-14, 16-18, 21
57/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego II

Wynik
59/ZP/2018 dostawy materiałów opatrunkowych

Wynik I dotyczy pakietów nr 3, 6- 8, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
Wynik II dotyczy pakietów nr 1, 2, 4, 5, 9-11, 14-18, 20, 23, 26, 28
56/ZP/2018 dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania
63/ZP/2018 dostawy leków w ramach umowy ramowej

Wynik postępowania
62/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

Wynik postępowania
58/ZP/2018 Roboty remontowe części pomieszczeń w budynkach nr 2,7,9 oraz 32

Wynik postępowania
61/ZP/2018 dostawy materiałów do sterylizacji

Wynik postępowania
02/ZP/2019 dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania
05/ZP/2019 dzierżawa sprzętu laboratoryjnego do immunodiagnostyki wraz z dostawą odczynników

Wynik postępowania
06/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wynik postępowania
10/ZP/2019 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Wynik postępowania
09/ZP/2019 dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania
11/ZP/2019 DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

Wynik postępowania
07/ZP/2019 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik postępowania
53/ZP/2019 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK
37/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Wynik postępowania
16/ZP/2019 dostawy leków w ramach programu lekowego

Wynik postępowania
19/ZP/2019 DOSTAWY PROTEZ NA POTRZEBY 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

Wynik postępowania
47/ZP/2018 dostawa tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Wynik postępowania
18/ZP/2019 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik postępowania
Wynik postępowania II - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wynik postępowania III
Wynik postępowania IV
Wynik postępowania V
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2019-05-15 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2

Zapytanie Ofertowe
2019-05-14 ZAKUP URZĄDZENIA POWIELAJĄCEGO CYFROWEGO Z PODSTAWĄ

Zapytanie Ofertowe
2019-05-13 DOSTAWA ZESTAWU CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfiowane Zapytanie Ofertowe II
2019-05-10 DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO

Wymagania Ofertowe
2019-05-10 DOSTAWA, MONTAŻ I ROZRUCH URZĄDZENIA DO BEZPRZERWOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI BEZOBSŁUGOWYMI

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2019-05-08 Sprzedaż Aparatu RTG typu Multix Compact K stacjonarny firmy Siemens

Ogłoszenie dot. sprzedaży


informacja o modyfikacji
zmodyfikowane Ogłoszenie


2019-05-07 DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2019-05-06 NAPRAWA NASADKI WIERTNICZEJ oraz POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2019-05-02 PRZEGLĄD TECHNICZNY APARATU DO KRIOAPLIKACJI CRYO-S CLASSIC oraz ENDOSKOPU WEWNĄTRZGAŁKOWEGO Z LASEREM URAM E-2

Zapytanie Ofertowe
2019-05-02 DOSTAWĘ PIPET JEDNOKANAŁOWYCH, STATYWÓW NA PROBÓWKI ORAZ TERMOMETRÓW LODÓWKOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-04-29 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-04-25 DOSTAWA PROTEZY GŁOSOWEJ

Zapytanie Ofertowe
2019-04-25 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie


2019-04-25 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU DO REHABILITACJI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-04-19 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-04-19 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-04-17 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe
2019-04-16 KALIBRACJA PIPET O STAŁEJ POJEMNOŚCI ORAZ NASTAWNEJ POJEMNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2019-04-16 WZORCOWANIE KALIBRATORA DAWEK Atomlab 100, prod. BIODEX Medical Systems

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2019-04-16 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-04-15 PRZEGLĄD TECHNICZNY GAMMAKAMERY SdCam s/n: WS13734, prod. Inter Medical

Zapytanie Ofertowe
2019-04-15 DOSTAWĘ PIPET JEDNOKANAŁOWYCH, STATYWÓW NA PROBÓWKI ORAZ TERMOMETRÓW LODÓWKOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-04-15 DOSTAWY RĘKAWIC NITRYLOWYCH I WINYLOWYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2019-04-12 „Usługa przeglądu, usunięcia uszkodzeń instalacji oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego w wyniku pożaru w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym – bud. nr 9”

Zapytanie Ofertowe
2019-04-11 DOSTAWA OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO

Wymagania Ofertowe
2019-04-10 DOSTAWA PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2019-04-10 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEG

Zapytanie Ofertowe
2019-04-05 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW FIRMY OLYMPUS

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-04-05 PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA URZĄDZEŃ AUDIOMETRYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-04-03 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2019-03-27 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
2019-03-27 DOSTAWA PIPET JEDNOKANAŁOWYCH, STATYWÓW NA PROBÓWKI ORAZ TERMOMETRÓW LODÓWKOWYCH

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert


2019-03-26 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA ESET ENDPOINT SECURITY SUITE

Zapytanie Ofertowe
2019-03-26 PRZEGLĄD TECHNICZNY RESPIRATORÓW

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


2019-03-25 Wykonywanie świadczeń w zakresie całodobowego transportu sanitarnego z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-03-25 DOSTAWY OSŁON NA MIKROSKOP

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-03-22 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-03-21 DOSTAWA PROTEZ

Zapytanie Ofertowe
2019-03-20 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-03-20 DOSTAWA PROTEZ

Zapytanie Ofertowe
2019-03-18 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

Zapytanie Ofertowe
2019-03-15 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2019-03-14 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

Zapytanie Ofertowe
2019-03-08 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BIELIZNY CZYSTEJ ORAZ STELAŻY NA ODPADY I BIELIZNĘ BRUDNĄ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2019-03-08 DOSTAWA SOLI TABLETKOWANEJ

Zapytanie Ofertowe
2019-03-06 PRZEGLĄD TECHNICZNY, NAPRAWA I WALIDACJA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2019-03-05 Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Zapytanie Ofertowe
2019-03-05 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2019-03-05 Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przechowywanie wózka na precle w porze nocnej na terenie Szpitala. Termin składania ofert 19.03.2019 r.

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin specyfikacja
Wzór umowy
2019-03-01 DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2019-02-28 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2019-02-26 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Emtel serii FX2000 oraz FX3000

Zapytanie Ofertowe
2019-02-25 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-02-25 Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe
2019-02-22 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-02-22 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-02-22 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-02-21 WYMIANA PODESTU PACJENTA W APARACIE RTG CLINODIGIT OMEGA prod. Italray

Zapytanie Ofertowe
2019-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-02-20 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-02-20 DOSTAWY NABOJÓW STERYLIZACJI GAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
2019-02-20 DOSTAWY PĘTLI I GĄBEK DO OPTYKI

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2019-02-20 NAPRAWA OPTYK

Zapytanie Ofertowe
2019-02-19 Naprawa blacharsko lakiernicza pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

Wymagania Ofertowe
2019-02-18 DOSTAWY POJEMNIKÓW DO WEWNĘTRZNEGO TRANSPORTU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


2019-02-15 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJI GAŚNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-02-13 Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe
2019-02-11 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BIELIZNY CZYSTEJ ORAZ STELAŻY NA ODPADY I BIELIZNĘ BRUDNĄ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


Odpowiedzi na pytania III
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania IV
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2019-02-11 WYKONANIE SZAFKI NIERDZEWNEJ

Zapytanie Ofertowe
Szkic
2019-02-11 Rozbudowa systemu Optimed NMVSConn - Wersja rozszerzona, zintegrowana z modułem Apteka i Apteczka Oddziałowa oraz Zakup siedmiu czytników kodów kreskowych z licencją

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Zmiana terminu składania ofert


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2019-02-11 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2019-02-08 wykonanie ostrych hemodializ i konsultacji nefrologicznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o modyfikacji
zmodyfikowany SWKO


odpowiedź na pytania III
zmodyfikowane SWKO


odpowiedzi na pytania
ezór umowy o udostępnieniu danych
zmodyfikowany SWKO
2019-02-05 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW Nihon Kohden

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2019-02-05 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH prod. Stern Weber

Zapytanie Ofertowe
2019-01-31 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO BRONCHOSKOPII

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2019-01-30 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-29 DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

Wymagania Ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2019-01-28 USŁUGA NAPRAWY APARATU EKG ASCARD MR SILVER, sn: 155/06

Zapytanie Ofertowe
2019-01-28 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POMP INFUZYJNYCH BBraun

Zapytanie Ofertowe
Informacja o zmianie terminu składania ofert


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-01-25 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2019-01-25 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-24 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Wewnętrznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana warunków Konkursu
2019-01-24 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2019-01-24 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Wewnętrznego

wynik
2019-01-22 pełnienie obowiązków Kierownika Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami


zmodyfikowany SWKO


informacja o zmianie zapisów SWKO
2019-01-21 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-17 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-17 „Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-15 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2019-01-14 „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-14 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-01-14 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-10 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-10 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-09 Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

Zapytanie Ofertowe
2019-01-07 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie Ofertowe
2019-01-07 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie trzech lat”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-04 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-03 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2019-01-03 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-12-21 „Naprawa wiertarki chirurgicznej oraz pompy infuzyjnej firmy Aesculap”

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-12-21 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Odpowiedzi na pytania II


2018-12-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Ginekologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
modyfikacja SWKO
zmodyfikowane SWKO
2018-12-18 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-12-14 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-12-14 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
2018-12-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY USG HI VISION PREIRUS

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 Wykonywanie konserwacji i usług serwisowanych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie od dnia 27 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2021 roku

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-12-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmodyfikowany SWKO


odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.12.2018 roku
zmodyfikowany SWKO


2018-12-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2018-12-11 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-07 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

Zapytanie Ofertowe
2018-12-07 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY MEDICON

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-12-07 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-12-06 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2018-12-05 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-05 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ informuje, że dysponuje na wynajem powierzchnię 76 m2 w budynku nr 21. Budynek jest wolnostojący z przyłączonymi mediami.Budynek jest przeznaczony do remontu. Informacji udziela p. Marek Dębski telefon nr 12 630 8051 i p. Bogdan Konieczny telefon nr 12 6308054.

2018-12-04 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-11-30 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania


2018-11-27 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-11-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS

Zapytanie Ofertowe
2018-11-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe
2018-11-27 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2018-11-22 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-20 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

Zapytanie Ofertowe
2018-11-20 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BUTLI

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-11-16 Poz. 1 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy: Poz. 2 - Wykonywanie prac naprawczych klimatyzatorów, o których mowa w poz. 1

Zapytanie Ofertowe
2018-11-16 „wykonanie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów Zamawiającego”

Wymagania Ofertowe
2018-11-15 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA ORAZ MIESZANINY GAZÓW DO APARATU BODYBOX FIRMY MEDISOFT

Zapytanie Ofertowe
2018-11-15 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogloszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-14 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-11-14 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

Zapytanie Ofertowe
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
2018-11-13 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY GE

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-11-09 „dostawa aparatu do laseroterapii”

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-11-08 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

Zapytanie Ofertowe
2018-11-02 DOSTAWA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego III
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego IV
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe IV
2018-11-02 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-02 DOSTAWA OPON ZIMOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-11-02 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

Zapytanie Ofertowe
2018-10-26 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 3 KARETEK

Zapytanie Ofertowe
Zmiana terminu składania ofert


Odpowiedzi na pytania


2018-10-26 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS I DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYP ERBE

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-10-25 USŁUGA OKLEJENIA SZYB OKIENNYCH FOLIĄ

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu składania ofert II


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-10-24 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-10-23 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-10-22 Usługi serwisowe w zakresie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-10-18 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-10-18 Dostawa zestawu do mikrochirurgii oka

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe


2018-10-12 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

Zapytanie Ofertowe
2018-10-12 Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-10-09 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-10-09 Naprawa myjki endoskopowej firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert II


Odpowiedź na pytanie
2018-10-03 „Dostawa materaca chirurgicznego próżniowego”

Zapytanie Ofertowe
2018-10-01 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-28 „Wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”- zgodnie

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-28 "Dostawa lupy operacyjnej"

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO SATURN

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 USŁUGA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-25 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Dziennego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-19 NAPRAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH ELEKTRYCZNYCH TYPU ELEGANZA FIRMY LINET – 3 szt.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-18 DOSTAWA PANELI NADŁÓŻKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZAINSTALOWANIEM SPRZĘTU, SERWISOWANIEM I PRZEGLĄDAMI W OKRESIE GWARANCJI ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AESCULAP

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-13 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki i żele nawilżające

Wymagania ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedź na pytanie III


2018-09-13 Usługa nadzoru serwisowego wiertarki neurochirurgicznej firmy Medtronic

Zapytanie Ofertowe
2018-09-12 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-12 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-11 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-09-10 USŁUGA SERWISOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 4356 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 42 W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-10 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-07 wymiana okna w Oddziale Neurochirurgii oraz wymiana szyby w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-06 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-09-06 dostawa ssaków– 4 kpl z zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i i materiałami eksploatacyjnymi.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-06 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie ofertowe
2018-09-05 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-05 Naprawa piły oscylacyjnej oraz nasadek Acculan – 2 szt. firmy Aesculap

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-09-04 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-08-30 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń UPS

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-08-24 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-23 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-08-23 DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe II
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II oraz informacja o modyfikacji
Odpowiedzi na pytania III
2018-08-22 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-08-20 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania


2018-08-16 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG

Zapytanie Ofertowe
2018-08-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-10 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-10 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-08-08 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWA STYMULATORA REGENERACJI CHRZĄSTKI

Zapytanie Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-08-06 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-03 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW firmy Emtel

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-08-03 PRZEGLĄD APARATU DO HEMOFILTRACJI firmy Fresenius

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
wyjaśnienie SWKO
2018-08-02 DOSTAWA PIŁY OSCYLACYJNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-27 DOSTAWA SPRZĘTU AGD

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-07-27 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-07-26 Naprawa aparatu USG typu Sonix Tablet

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert


2018-07-26 sprzedaż Aparat RTG typu Multix Top z zawieszeniem sufitowym firmy Siemens

Ogłoszenie
2018-07-24 Naprawa i przegląd gastroskopu wideo GIF-H190 HDTV nr seryjny 2312291 firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-24 PRZEGLĄD I KONSERWACJA, NAPRAWA APARATU USG HI VISION PREIRUS oraz PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI APARATU USG ARIETTA V70

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
2018-07-24 DOSTAWA LEŻANKI DO MAGNETOTERAPII

Zapytanie Ofertowe
2018-07-20 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-07-19 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-07-19 pełnienie obowiązków Ordynatora w Klinicznym Oddziale Neurologicznego i Oddziału Udarowego wraz z Poradnią i świadczenie dyżurów lekarskich w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-12 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-07-09 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 DOSTAWA KLESZCZY BIOPSYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-05 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-07-02 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-29 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-29 DOSTAWA STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-25 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-25 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-06-22 Sprzedaż sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

ogłoszenie
2018-06-21 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana zapisów SWKO -treści Tabeli nr 1 do SWKO
2018-06-20 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-18 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
2018-06-15 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-13 DZIERŻAWA 6 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH CPV 66.1011.00.00-(4) usługi bankowe

Zapytanie Ofertowe
Informacja o zmianie terminu składania ofert
2018-06-12 USŁUGA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-06-11 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-08 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ANALIZATORA SYSMEX

Zapytanie ofertowe
2018-06-08 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu skadania i otwarcia ofert
zmiana termi nu składania i otwarcia ofert II