Aktualności


2017-08-28

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie zatrudni lekarza
posiadającego specjalizację w dziedzinie immunologii klinicznej lub będącego w trakcie takiej specjalizacji w Poradni Immunologicznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 12 63 08 103, 601 392 909.


2017-08-21

Na dzień 10 października 2017 r. w budynku nr 1 funkcjonują: Rejestracja, Punkt Pobrań, Gabinet EKG, Gabinet zabiegowy, Gabinety lekarzy POZ dla dorosłych, Poradnia Pediatryczna, Poradnia Okulistyczna, Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Reumatologiczna, Pielęgniarki Środowiskowe, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Chorób Wątroby, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Neurologiczna.