Aktualności


2016-07-26

 

Pomoc medyczna w stanach nagłych w ramach NFZ w trakcie Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016


2016-06-20


5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ zatrudni lekarza do Zakładu Rehabilitacji w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV osobiście w Dziale Kadr lub przesłanie drogą mailową na adres: kadry@5wszk.com.pl