Misja Szpitala

Da dextram misero.

Podaj prawicę potrzebującemu.

Misją szpitala jest otoczenie pacjenta troskliwą opieką z zagwarantowaniem profesjonalnej opieki medycznej.