Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Lokalizacja

Budynek nr 4, piętro 2

Sekretariat

12 63 08 213

Napisz do nas

 

O nas

Oddział Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej jest nowym oddziałem w strukturze 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Jego powstanie wynika z wymogu dostosowania 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, jako podmiotu leczniczego wojskowej służby zdrowia, do medycznych wymogów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, opartych o nadrzędny dokument NATO – „Jednolitą doktrynę wsparcia medycznego” – AJP – 4.10 (B), stanowiącą o organizacji i zasadach leczenia Połączonych Sił Zbrojnych (Allied Joint Forces). Polską odpowiedzią na tę dyrektywę jest dokument doktrynalny DD – 4.10 (A), formułujący narodowe zasady zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP. Oba dokumenty nakładają na nas obowiązek tworzenia pełnoprofilowego Szpitala poziomu IV (Medical Facility Role IV), w którego strukturze musi znaleźć się również Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Oddział stanowi specjalistyczne zabezpieczenie medyczne jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, ale jednocześnie jest wsparciem w świadczeniu specjalistycznych usług medycznych dla ludności województwa małopolskiego.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej świadczy profesjonalne usługi medyczne w zakresie hospitalizacji i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, dbając nie tylko o zdrowie kadry Sił Zbrojnych RP, ale również wpisując się na stałe w cywilną mapę sieci szpitali krakowskich, udzielających świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej, na które wzrasta zapotrzebowanie, i których niedostatek odczuwa całe województwo małopolskie.

Działalność

 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oferuje szeroki zakres leczenia operacyjnego i zachowawczego, w ramach refundacji ze środków NFZ:

  • leczenie wad wrodzonych twarzy, rąk i innych okolic ciała,
  • leczenie zniekształceń pourazowych, blizny przykurczające, ubytki tkanek,
  • chirurgia zmian skórnych, guzy, znamiona, guzy podskórne wraz z rekonstrukcją tkanek w przypadku ubytku tkanek
  • chirurgia aparatu ochronnego oka: podwiniecie, wywinięcie powiek, niedomykalność szpary powiekowej, opadanie powiek, guzy powiek, deformacje pourazowe,
  • chirurgia schorzeń piersi: ginekomastia, gigantomastia, rekonstrukcja piersi po mastektomii
  • leczenie ran przewlekłych, odleżyn,
  • leczenie innych zmian skórnych, np. zapalnych, keloidy
  • leczenie oparzeń średniego stopnia, które nie wymagają hospitalizacji w ośrodkach specjalistycznych.
Informacja dla Pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTA

1. Celem założenia historii choroby oraz przyjęcia do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Klinicznego Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej należy zgłosić się:
a) bezpośrednio na oddział (budynek nr 4, II piętro) – o godzinie 7.30, w przypadku przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
b) do budynku nr 24, w godzinach 8.00-9.00 – w przypadku przyjęć w niedzielę i święta
2. W dniu przyjęcia na oddział należy zgłosić się na czczo oraz zabrać: rzeczy osobiste, zażywane leki, posiadaną dokumentację medyczną.
3. Telefon do sekretariatu (12) 63 08 213.

Kontakt i Personel

Ordynator
lek. Robert Małek
specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej
12 63 08 382

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jadwiga Kot
12 63 08 215

Dyżurka pielęgniarek
12 63 08 216

Lekarze:
lek. Katarzyna Michalska
specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej

lek. Karolina Małek – Stelmachowska
specjalista chirurgii plastycznej

lek. Marta Lechowicz-Wilińska
specjalista chirurgii plastycznej