Kierownictwo Szpitala

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ płk mgr Ireneusz MAKULSKI

Komendant
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ

płk mgr Ireneusz MAKULSKI 

 Płk mgr Ireneusz MAKULSKI jest absolwentem Wydziału Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu, kierunek „Finanse i rachunkowość”, który ukończył w roku 1997 oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej kierunek „Zarządzanie i marketing”, który ukończył w roku 1999.
         

Służbę wojskową pełnił kolejno na stanowiskach:

 • 1997-2000 – szef służby finansowej/główny księgowy – 1 Batalion Strzelców Podhalańskich
 • 2000-2002 – główny księgowy – 14 Brygada Obrony Terytorialnej
 • 2002-2006 – specjalista – Dowództwo Wojsk Lądowych
 • 2006-2010 – szef sekcji – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
 • 2010-2011 – starszy specjalista –  Dowództwo Wojsk Lądowych
 • 2011-2013 – starszy inspektor – Delegatura Departamentu Kontroli Kraków
 • 2014-2015 – starszy inspektor – Delegatura Departamentu Kontroli Warszawa
 • 2015-2017 – zastępca szefa oddziału – Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • 2017-2018 – szef oddziału – Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • 2018-2020 – naczelnik wydziału – Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • 2020 do nadal – komendant szpitala klinicznego – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Płk mgr Ireneusz MAKULSKI dwukrotnie w latach 2007 oraz 2008-2009 pełnił służbę poza granicami państwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Tymczasowych Siłach ONZ w Libanie (UNIFIL). Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania o specjalności „Zarządzanie w ochronie zdrowia” oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Ekonomicznym o specjalności „Finanse i rachunkowość”.

W roku 2020 płk mgr Ireneusz MAKULSKI decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Komendanta Szpitala Klinicznego, obowiązki objął dnia 23 października 2020 r.


Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego

płk lek. Piotr PUC

 

Zastępca Komendanta Szpitala
ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego

płk lek. Janusz PISKOROWSKI

 

Zastępca Komendanta Szpitala
ds. Lecznictwa Otwartego

ppłk lek. Marian KRÓL

 

Naczelna Pielęgniarka

dr Małgorzata KAMIŃSKA