Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego 2023

Dofinansowanie przyznane zostało przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Kwota dofinansowania: 496 800,00 PLN

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie przeznaczył przyznane dofinansowanie na zakup komputerowego systemu wsparcia pracy lekarza anestezjologa do obsługi 3 sal operacyjnych, służącego do przyjęć pacjentów oraz Sali pooperacyjnej/wybudzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem.