Kliniczny Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym


Lokalizacja

Budynek nr 7, piętro 0

Sekretariat

tel. 12 63 08 185

Napisz do nas

neurologia@5wszk.com.pl

 

O nas

Organizacja oddziału:

 • oddział dysponuje trzydziestoma łóżkami, w ramach którego funkcjonuje Oddział Udarowy: 16 łóżek z 4 łóżkami intensywnego nadzoru
 • fizykoterapia
 • pracownia elektrofizjologii
 • pracownia USG
 • sala ćwiczeń

Oddział Udarowy pracuje w strukturach Oddziału Neurologicznego.

W ramach Oddziału funkcjonuje pracownia ultrasonografii. Wykonujemy badania tętnic dogłowowych przezczaszkowych i echo przezprzełykowe serca.

Działalność

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego:

 • choroby naczyniowe mózgu rdzenia (zawały, krwotoki OUN)
 • choroby zwyrodnieniowe (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
 • bóle głowy
 • padaczka
 • zespoły bólowe kręgosłupa (dyskopatie)
 • choroby nerwowo-mięśniowe (miastenia, miopatie)
 • nowotwory OUN

Oddział dysponuje możliwością wykonania badań: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, EEG, EMG, ECHO, EKG Holter, USG Doppler “ślepy”, Doppler Duplex z oceną naczyń dogłowowych i przezczaszkowych, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i szerokiego panelu badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych konsultacji (np. kardiologicznych, neurochirurgicznych, naczyniowych, urazowo-ortopedycznych), psychologicznych. Od 2009 r. w Oddziale Udarowym prowadzimy leczenie trombolityczne Alteplaza.

W ramach Oddziału jaki i poradni prowadzimy diagnostykę stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych. Doświadczony zespół specjalistów prowadzi leczenie stwardnienia rozsianego w ramach Terapeutycznych Programów Lekowych finansowanych ze środków NFZ – postaci rzutowo-remisyjnej w I i II linii leczenia, szybko rozwijającej się, ciężkiej postaci choroby, postaci pierwotnie postępującej oraz wtórnie postępującej.

Oferujemy leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, tym: przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, miastenia, zespoły paranowotworowe, miopatie zapalne, zespół Guillain-Barre, choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (choroba Devica), zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko antygenom neuronalnym.

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym oraz Poradni Neurologicznej prowadzone jest leczenie pacjentów w ramach poniższych Programów Lekowych NFZ:

1) B.29 - Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane.

2) B.138.FM. Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)

3) B.67. Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

4) B.57. Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A

5) B.90. Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

6) B.28: Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

7) B.133: Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

Osoby zainteresowane leczeniem w programach B.28, B.57 oraz B.133 prosimy o zgłoszenie się wraz ze skierowaniem celem kwalifikacji do leczenia. Kwalifikacja pacjentów do ww. Programów Lekowych odbywa się w każdą środę w godzinach 9:30-12:30 w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym.

Prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów celem kwalifikacji:
1. Program lekowy NFZ: B. 133
a) zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie migreny przewlekłej z informacją o dotychczasowym leczeniu profilaktycznym:
- stosowane leki doustne, ich dawkowanie wraz z okresem przyjmowania (amitryptylina/topiramat/kwas walproinowy lub jego pochodne), ewentualna informacja o nieskuteczności lub braku tolerancji ww. leczenia
lub
- stosowane leczenie z wykorzystaniem iniekcji toksyny botulinowej typu A (daty leczenia wraz z informacją o stosowanym dawkowaniu)
b) dzienniczek bólów głowy (do pobrania) z co najmniej trzech ostatnich miesięcy (w przypadku wcześniejszego leczenia iniekcjami toksyny botulinowej należy przedstawić dzienniczek bólów głowy z trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie terapii oraz z okresu leczenia)
c) ewentualnie czytelna kserokopia dokumentacji medycznej zawierająca ww. informacje dotyczące formy dotychczasowego leczenia profilaktycznego

2) Program lekowy NFZ: B. 57 - dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala) potwierdzająca rozpoznanie choroby ICD-10 I61, I63, I69, T90, T91, G35, G80, G82 lub G83 (udar niedokrwienny lub krwotoczny, uraz OUN, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, paraplegia spastyczna)

3) Program lekowy NFZ: B. 28
- komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i  dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym oraz Poradni Neurologicznej prowadzony jest również program leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona infuzjami podskórnymi z apomorfiny oraz dojelitowym wlewie ciągłym lewodopy z kardidopą.

Personel

Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym
dr n. med. Marek Klus

Lekarz Kierujący Oddziałem Udarowym
lek. Barbara Wach

Pielęgniarka Oddziałowa
spec. piel. Elżbieta Szczerbicka

Lekarze specjaliści:
dr n. med. Marek Klus
specjalista neurolog
lek. Barbara Wach
specjalista neurolog, neurosonolog
dr n. med. Mariusz Grochala
specjalista neurolog, psychiatra
dr n. med. Jadwiga Kosowska
specjalista neurolog
lek. Anna Stanowska
specjalista neurolog, licencja EMG

Lekarze rezydenci:
lek. Aleksandra Podulka
lek. Kamila Chełmecka
lek. Zuzanna Karpińska
lek. Anna Jaglarz-Juryk
lek. Milena Garleja
lek. Justyna Maciarz-Basta
lek. Barbara Kempkiewicz-Pajdo
lek. Anna Izbicka
lek. Marcin Suwała
lek. Kinga Bykowska
lek. Ariel Moryl, specjalista psychiatra

Neurologopeda
dr n. hum. Małgorzata Krajewska

Psycholog
mgr Natalia Kuś

Sekretarki medyczne:
Alicja Janas
Dorota Chamera

dwadzieścia pielęgniarek

pięciu magistrów fizjoterapii

personel pomocniczy

Informacja dla pacjenta

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

Celem zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym należy zgłosić się do gabinetu 211 w budynku nr 1 (Poliklinika) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram
Dzień tygodnia Godziny kwalifikacji
Poniedziałek 10:30 – 11:00
Wtorek _______________
Środa 10:30 – 11:00
Czwartek _______________
Piątek _______________

Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą dowód osobisty, skierowanie do Oddziału Neurologicznego oraz stosowną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji.

 

INFORMACJA DLA PACJENTA


1. Ustalony termin przyjęcia planowego należy potwierdzić telefonicznie w dniu przyjęcia po godzinie 8:00 pod numerem telefonu (12) 63 08 387 lub 12 63 08 185 .
2. Celem założenia historii choroby oraz przyjęcia do Klinicznego Oddziału Neurologicznego należy zgłosić się z dowodem osobistym do:
a) sekretariatu Oddziału – gabinet nr 18 w godzinach 9:00 – 11:00, w przypadku przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
3. W dniu przyjęcia na oddział należy zabrać: rzeczy osobiste, zażywane leki, posiadaną dokumentację medyczną.

Kontakt

Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym
tel. 12 63 08 184

Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 12 63 08 387

Gabinety lekarskie:

tel: 12 63 08 187

tel: 12 63 08 188

tel: 12 63 08 189