Poradnia Gastroenterologiczna

Lokalizacja

Budynek nr 1, piętro 1

Gabinet nr 108

Rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej

12 63 08 324
rejestracja@5wszk.com.pl

Do poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej

Rejestracja na gastroskopię

12 63 08 353

Rejestracja na kolonoskopię

12 63 08 226

 

 

Lekarze:

lek. Andrzej Kucia
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

dr n. med. Monika Augustyn
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Dorota Sadowska
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Lilla Sieradzka-Patykiewicz
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kolonoskopię w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Sekretariacie Kliniki Chorób Wewnętrznych, budynek nr 2, parter. Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00 telefonicznie pod numerem 12 63 08 226 lub osobiście.

Zapisy na gastroskopię w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109. Rejestracji można dokonać w poniedziałek i środę 12:30 – 14:00 oraz w piątek 12:00 – 14:00 (z wyjątkiem wtorku i czwartku) – telefonicznie pod numerem 12 63 08 353 lub osobiście.

Ze względu na trwającą pandemię termin dostarczenia oryginału skierowania na ww. świadczenia został wydłużony. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Wyniki badań histopatologicznych z gastroskopii i kolonoskopii wykonywanych ambulatoryjnie do odbioru w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109 poniedziałek i środa 12:30 -14:00 oraz w piątek  12:00-14:00 (z wyjątkiem czwartku i wtorku).