Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja

Budynek nr 2, piętro I

Sekretariat

12 63 08 230

Napisz do nas

kardiologia@5wszk.com.pl

O nas

Działalność Kliniki

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego.
Dysponuje 38 łóżkami oraz 6 stanowiskami w ramach Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Posiadamy nowoczesny sprzęt do monitoringu i wspomagania funkcji życiowych pacjentów z możliwością czasowej stymulacji serca, wspomagania krążenia za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz układu oddechowego z zastosowaniem wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej.

W ramach Kliniki funkcjonują: Oddział Reumatologii oraz Oddział Endokrynologii i Zaburzeń Przemiany Materii.

Szkolenie specjalizacyjne

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację Ministra Zdrowa do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, dysponując 15-ma miejscami szkoleniowymi w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz akredytację do stażu z kardiologii dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach. Posiadamy duże doświadczenie w szkoleniu specjalizacyjnym, w Klinice na przestrzeni kilku dekad tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskało kilkudziesięciu lekarzy. Naszym atutem jest przyjazna i otwarta atmosfera oraz możliwość szkolenia i rozwoju w wielu kierunkach chorób wewnętrznych a w szczególności w dziedzinie kardiologii.

Lecznictwo ambulatoryjne

Przy Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, z udziałem naszych lekarzy funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne:
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Reumatologiczna
Porady odbywają się w Poliklinice, w budynku nr 1. Rejestracja do Poradni odbywa się w Centralnej Rejestracji Polikliniki na podstawie skierowania do Poradni.
W ramach powyższych poradni obejmujemy opieką chorych hospitalizowanych w Klinice zapewniając im długoterminowe wsparcie specjalistyczne.

Krajowa Sieć Kardiologiczna

Informujemy, że 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie przystąpił do pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Jest to program dostępny w tylko w wybranych województwach, w tym w Małopolsce. Jest koordynowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie.
 
Krajowa Sieć Kardiologiczna (KSK) znacząco przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Program skierowany jest do pacjentów z wybranych schorzeniami:
•    nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym,
•    niewydolnością serca,
•    zaburzeniami rytmu i przewodzenia,
•    wadami zastawkowymi serca.
Główny benefit dla pacjenta jest taki, że jeśli będzie zakwalifikowany do leczenia w sieci, to ma zagwarantowany dostęp do 30 dni do specjalisty, i nie jest to tylko krótka konsultacja, ale wizyta mająca na celu zbudowanie planu leczenia, wskazanie diagnostyki, która ma być dodatkowo wykonana, potem również zdefiniowania całej ścieżki leczenia – bez względu na to, czy ona będzie realizowana na poziomie leczenia specjalistycznego czy szpitalnego (integrujemy w sieci wszystkie poziomy leczenia). Ważną rolę w programie pilotażowym pełni lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który może pokierować pacjenta w ramach sieci do kolejnego ośrodka na bardziej specjalistyczną diagnostykę.
W tym wszystkim pacjentowi będzie pomagał koordynator - to instytucja przetestowana w już w Krajowej Sieci Onkologicznej, gdzie koordynator jest odpowiedzialny za to, że pilnuje terminów, a pacjent jest prowadzony za rękę od etapu diagnostyki i leczenia, do rehabilitacji. Pacjent jest więc w większym komforcie w trudnej sytuacji choroby.

Więcej informacji na stronie KSK https://siec.ikard.pl lub w Sekretariacie Kliniki Kardiologii 5WSZK tel. 12 63 08 230