Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych

REJESTRACJA NA GASTROSKOPIĘ I KOLONOSKOPIĘ

Uprzejmie informujemy, że:

  • zapisy na kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym oraz bez znieczulenia  i gastroskopię w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Sekretariacie Kliniki Chorób Wewnętrznych, budynek nr 2, pokój 13, parter.

Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00 telefonicznie pod numerem 12 63 08 226 lub osobiście.

  • zapisy na gastroskopię bez znieczulenia w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109.

Rejestracji można dokonać w poniedziałek i środę 12:30 – 14:00 oraz w piątek 12:00 – 14:00 (z wyjątkiem wtorku i czwartku) – telefonicznie pod numerem 12 63 08 353 lub osobiście


Ze względu na trwającą pandemię termin dostarczenia oryginału skierowania na ww. świadczenia został wydłużony. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


 

ODBIÓR WYNIKU BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO

Wyniki badań histopatologicznych z gastroskopii i kolonoskopii wykonywanych ambulatoryjnie do odbioru w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109 poniedziałek i środa 12:30 -14:00 oraz w piątek  12:00-14:00 (z wyjątkiem czwartku i wtorku).