Przetargi

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
31/ZP/2024

Dostawy materiałów do aparatu Multifiltrate PRO i CICA

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
114/Zp-podprogowe/2024

DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
113/Zp-podprogowe/2024

PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
112/Zp-podprogowe/2024

Microsoft Office 365 Business Standard 35 kpl. na okres 12 miesięcy oraz zakup Microsoft Office 2021 Home & Business PL 45 kpl. lub równoważne

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
30/ZP/2024

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji na potrzeby 5 WSZK w Krakowie

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
100/Zp-podprogowe/2024

ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW: OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY (KOD ODPADU 15 01 01) ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
110/Zp-podprogowe/2024

Dostawa protezy ścięgna

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
62/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń specjalistycznych na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne
61/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Otolaryngologicznej w 5 WSZK w Krakowie

Usługi Konkursy inne
60/ZP/KONT/2024

udzielanie konsultacji specjalistycznych (z wyłączeniem ordynatorskich) na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego i usług komercyjnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne