Misja Szpitala

"Da dextram misero"

Podaj prawicę potrzebującemu.