Opieka Duszpasterska

W 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych pacjentów. Pacjenci mają równe prawa do świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej i nie mogą być one uzależnione od przekonań lub wyznania.

Miejsce modlitewne – Kaplica Szpitalna pw. Św. Brata Alberta – otwarta codziennie

Porządek Mszy Świętych

poniedziałek – piątek: godz. 15.00

sobota: godz. 18.00

niedziele i święta: godz. 7.15, 10.00

 

Możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej

Kapelan Szpitala – tel. 663 103 551 całodobowo
Parafia Wojskowa pw. Św. Agnieszki w Krakowie
ul. Dietla 30, Kraków

I Zbór Chrześcijan Baptystów
Ul. Wyspiańskiego 4, Kraków

Gmina Wyznaniowa Żydowska Kraków
ul. Miodowa 27, Kraków

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Diecezje Południowe
ul. Lubelska 25, Kraków

 

Informacje dotyczące danych kontaktowych do duszpasterzy dostępne u pielęgniarki dyżurnej. Rodzina i opiekunowie pacjenta mogą uczestniczyć w organizacji opieki duszpasterskiej dla pacjenta. Organizacja tej opieki wymaga uzgodnienia z personelem medycznym oddziału (personelem dyżurnym).