Zamówienia powyżej 130 000 zł

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
17A/ZP/2024

Dostawy materiałów do artroskopii

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
21/ZP/2024

Dostawy środków myjąco-czyszczących

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
20/ZP/2024

usługi związane z prowadzeniem nadzoru nad doskonaleniem procesów klinicznych oraz operacyjnych w ramach funkcjonującego sytemu zarządzania jakością. Optymalizacja strukturalno-procesowa zarządzania.

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
19/ZP/2024

Dostawa odczynników do diagnostyki chorób o podłożu infekcyjnym i autoimmunologicznym wraz z dzierżawą analizatora

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
18/ZP/2024

Dostawy materiałów do ERCP

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
17/ZP/2024

Dostawy materiałów do artroskopii

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
16/ZP/2024

Dostawy nici chirurgicznych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
14A/ZP/2024

Usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
15/ZP/2023

Usługa serwisowania i wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS – Optimed NXT z dodatkowymi 50 osobodniami na okres 12 miesięcy

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł zamówienia z wolnej ręki.
10A/ZP/2024

Dostawy aparatów słuchowych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji