Konkursy

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
51/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i Pracowni Endoskopowej

Usługi Konkursy inne
50/ZP/KONT/2024

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni POZ

Konkursy inne
49/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Chorób Zakaźnych i gabinetu Orzeczniczego Zakaźnych

Usługi Konkursy inne
48/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Urazowej i Ortopedii w dni wolne od pracy

Usługi Konkursy inne
47/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Gabinetu Orzeczniczego Chorób Wewnętrznych

Usługi Konkursy inne
42A/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym

Usługi Konkursy inne
46/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w ramach dyzurów

Usługi Konkursy inne
45/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielanie świadczeń dyżurowych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne
44/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne
43/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielanie świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne