Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Lokalizacja

Budynek nr 4, piętro I

Sekretariat

12 63 08 203

Napisz do nas

O nas

Rys Historyczny:

Dnia 1 września 1960 roku, kierowany przez płk. dr. n. med. Aleksandra Bielasa Oddział Chirurgiczny został podzielony na dwa odrębne oddziały tzn. Oddział Chirurgiczny I (urazowo-ortopedyczny) i Oddział Chirurgiczny II (chirurgii ogólnej). Kierownictwo nowopowstałego Oddziału Ortopedycznego objął płk lek. med. Reinhold Kotucha. W roku 1973, kierownictwo w Oddziału przejął wychowanek Kliniki płk dr n.med. Stanisław Frańczuk. Z powodzeniem kierował Kliniką do roku 1980, kiedy to stanowisko to objął płk dr n.med. Stanisław Czyrny. Za czasów jego ordynatury miało miejsce przekształcenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii z nowo wydzielonym Oddziałem Neurochirurgii. W roku 1995 ordynaturę objął kolejny wychowanek Kliniki płk dr n.med. Antoni Widawski za którego czasów dokonała się transformacja Oddziału Klinicznego w Klinikę Chirurgii Urazowej i Ortopedii z Oddziałami Neurochirurgii i Rehabilitacji, a następnie w Klinikę Chirurgii Urazowej i Ortopedii. W latach 2006 – 2017 Kliniką kierował płk prof. dr hab. n. med. Edward Bogusław Golec.

Obecnie w Klinice znajduje się miejsce dla 31 chorych, w salach kilkuosobowych. W roku 2020 przeprowadzono kompleksowy remont. Wygodzie chorych i odwiedzających służą nowo wyremontowane węzły sanitarne w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki sali rehabilitacyjnej oraz opiece rehabilitantów, świeżo operowani pacjenci uzyskują fachową pomoc w dojściu do możliwie najlepszej sprawności. W Klinice pracuje na stałe 11 lekarzy, fachowych, zawsze pomocnych, służących dobru pacjenta oraz 29 pielęgniarek, 19 z nich legitymuje się tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa oraz 18 specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, natomiast 16 posiada powyższe kwalifikacje łącznie.

W dorobku naukowym Klinika szczyci się:

  • tytułem profesora nauk medycznych,
  • stopniem doktora habilitowanego nauk medycznych,
  • 19 stopniami doktora nauk medycznych, 1 stopniem doktora nauk o kulturze fizycznej,
  • 35 specjalistami w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
  • 268 publikacjami naukowymi w tym 48 publikacjami w piśmiennictwie anglojęzycznym,
  • 2 monografiami,
  • 1 współtłumaczeniem podręcznika anglojęzycznego,
  • nawiązaniem współpracy z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego. im. Bronisława Czecha, Wydziałem Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Klinika była współorganizatorem 23. Dni Ortopedycznych w Krynicy oraz czterokrotnie w latach 1987, 1998, 2010, 2021 organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego,
  • w roku 2021 Klinika obchodziła jubileusz 60-lecie działalności leczniczej i naukowej.
Działalność

Klinika poza zabiegami planowymi (głównie aloplastykami pierwotnymi i rewizyjnymi dużych stawów i leczeniem artroskopowym z rekonstrukcją więzadeł i chrząstki stawowej), zabezpiecza jeden z największych SOR-ów w Krakowie, niosąc pomoc setkom nowych pacjentów z obrażeniami i nagłymi zachorowaniami w zakresie narządu ruchu rocznie. Ponadto w Klinice wykonywane są zabiegi rekonstrukcyjne w leczeniu wielotkankowych uszkodzeń urazowych i chorobowych w zakresie narządu ruchu z wykorzystaniem między innymi technik płatowych i mikrochirurgicznych. Klinika w ramach serwisu ogólnokrajowego pełni kilka dyżurów replantacyjnych miesięcznie. W Klinice kształci się obecnie 12 lekarzy (posiadamy 12 rezydenckich miejsc szkoleniowych) w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Zespół

Kierownik Kliniki:
płk dr n. med. Sebastian Nowak

Z-ca Kierownika:
ppłk dr n. med. Waldemar Wrażeń

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Grażyna Biga

Sekretariat Kliniki:
Barbara Kotowska
mgr Małgorzata Łącka

Personel lekarski:
dr n. med. Piotr Jurczak
lek. Daniel Kubacki
dr n. med. Michał de Lubicz Jaworowski
lek. Paweł Maleta
dr n. med. Jakub Marchewka
lek. Tomasz Miśkiewicz
dr n. med. Andrzej Pawelec
dr n. med. Amadeusz Skiba

por. lek. Mateusz Wruszczak – rezydent
lek. Mateusz Kaczmarczyk – rezydent
lek. Erwin Klimek – rezydent
kpt. lek. Łukasz Wawrzyniak – rezydent
por. lek. Mateusz Kulbat – rezydent
lek. Dominik Czekaj – rezydent
lek. Stanisław Burkot – rezydent
kpt. lek. Piotr Jelonek – rezydent
lek. Przemysław Poznański – rezydent
lek. Maciej Belka – rezydent
por. lek. Adrian Kukieła – rezydent
ppor. Paweł Żurowski – rezydent

Z Kliniką współpracuje Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
Ordynator: dr n. med. Artur Kuzaj

Klinika mieści się w budynku nr 2, na pierwszym piętrze, dwie windy przystosowane do transportu łóżek i osób niepełnosprawnych.

Informacje dla Pacjenta
Kontakt

Kierownik Kliniki
12 63 08 202

Zastępca Kierownika Kliniki
12 63 08 204

Pielęgniarka Oddziałowa
12 63 08 148

Sekretariat Kliniki
12 63 08 203

Pielęgniarka Odcinkowa/Dyżurka Pielęgniarek
12 63 08 208

Gabinet Lekarski
12 63 08 206

Gabinet Lekarski/Dyżurka Lekarza Dyżurnego
12 63 08 207

Gabinet Lekarski Oddziału Rehabilitacji
12 63 08 207

Rejestracja ambulatoryjna
12 63 08 324

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
12 63 08 129