Rejestracja Polikliniki

Rejestracja do
Gabinetów Lekarzy POZ

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni 7:00 – 18:00
 • telefonicznie w godzinach pracy poradni pod numerem
  12 63 08 310 POZ dla dorosłych
  12 63 08 315 POZ dla dzieci
 • drogą mailową: rejestracja@5wszk.com.pl

Godziny pracy Gabinetów Lekarzy POZ
poniedziałek – piątek od 8:00 do 18:00

Wizyty domowe

Termin wizyty domowej jest ustalany w dniu wizyty w godzinach 7:00 -10:00

 • osobiście w rejestracji
 • telefonicznie 12 63 08 310

 

Rejestracja do
Przychodni Okulistycznej

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00, budynek nr 24 - Klinika Okulistyki, parter
 • telefonicznie: 12 63 08 123 (do godz. 15:00), 12 63 08 324 (15:00-18:00)
 • drogą mailową: oko@5wszk.com.pl
 

Rejestracja do pozostałych Poradni Specjalistycznych

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni 7:00 – 18:00
 • telefonicznie w godzinach pracy poradni pod numerem 12 63 08 324
 • drogą mailową: rejestracja@5wszk.com.pl

Podstawą zarejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej po raz pierwszy jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:

 • psychiatry
 • dentysty
 • ginekologa

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 


Położna Środowiskowa

Zapraszamy do składania deklaracji wyboru położnej środowiskowej:
Agnieszka Gruszka – specjalista środowiskowo-rodzinna

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznej w zakresie:

 • wizyt ginekologicznych
 • wizyt i porad dla ciężarnych
 • wizyt u położnic

Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 12 63 08 324.

Pielęgniarka Środowiskowa

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wszystkie osoby zdeklarowane do pielęgniarki środowiskowej POZ w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie mogą korzystać z ww. świadczeń opieki zdrowotnej w Zakładzie Opieki Pielęgniarsko-Położniczej „TROSKA” al. Pokoju 4/50  (pierwsze piętro) bez konieczności składania deklaracji lub u innego świadczeniodawcy po wcześniejszym złożeniu deklaracji.