Kwalifikacja i przyjęcie planowe pacjenta

Informacja dla pacjenta - Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Informacja dla pacjenta - Klinika Chorób Wewnętrznych/Oddział Gastroenterologiczny

Informacja dla pacjenta - Kliniczny Oddział Neurochirurgii

Informacja dla pacjenta - Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Informacja dla pacjenta - Klinika Okulistyki ► okuloplastyka

Informacja dla pacjenta - Klinika Okulistyki ► witrektomia

Informacja dla pacjenta - Klinika Okulistyki ► zaćma

Informacja dla pacjenta - Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

Informacja dla pacjenta - Oddział Rehabilitacji

Informacja dla pacjenta przed znieczuleniem - Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Karta kwalifikacji do zabiegu operacyjnego