Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja

Budynek 84

Sekretariat

tel.  12 63 08 068
fax. 12 63 04 884

Napisz do nas

 

O nas

Szpitalny Oddział Ratunkowy 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie jest miejscem zapewniającym 24-godzinną pomoc i leczenie chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Lokalizacja SOR w ścisłym centrum miasta powoduje, że jest to jeden z głównych ośrodków, do którego kierują się Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także pacjenci zgłaszający się osobiście.

Do leczenia w SOR kwalifikują się pacjenci w stanie nagłego zachorowania, kiedy zwłoka w udzielaniu świadczeń zdrowotnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Pacjenci zgłaszający się do SOR oraz przywożeni karetką Pogotowia Ratunkowego poddawani są segregacji medycznej (TRIAGE) wg ustalonych algorytmów i zostają przydzieleni do odpowiedniej kategorii pilności. Czas oczekiwania w SOR nie zależy od kolejności zgłoszenia się, ale właśnie od nadanego priorytetu (koloru) podczas segregacji medycznej.

W SOR nie udziela się świadczeń polegających na wystawieniu recepty, wydaniu skierowania, udzielenia zwolnienia lekarskiego – są to świadczenia, które pacjent uzyskuje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. SOR dysponuje dostępem do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, jednak o wskazaniach do wykonania określonych badań decyduje zespół lekarski postępując według aktualnej wiedzy i zaleceń dla stanów związanych z medycyną ratunkową. W przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji pacjenci są kierowani do oddziałów szpitalnych Szpitala Wojskowego, a także do szpitali ościennych zgodnie z wiodącym problemem zdrowotnym.

Działalność

Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pełnoprofilowych świadczeń medycznych w zakresie medycyny ratunkowej, a pacjenci zaopatrywani w SOR otrzymują codziennie pomoc także w zakresie chorób internistycznych, chirurgicznych, ortopedyczno-urazowych, laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych, neurochirurgicznych, psychiatrycznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada stałą łączność z centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami HEMS, ZRM i koordynatorem ratownictwa medycznego.

Personel i kontakt

Lekarz kierujący SOR
dr n. med. Małgorzata Krakowska-Stasiak
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista medycyny ratunkowej

tel. 12 63 08 142

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Ewa Zabawa
tel. 12 63 08 139

Rejestracja
tel. 12 63 08 140