Przychodnia Okulistyczna

Lokalizacja

 • Budynek nr 1 (Poliklinika), piętro 1
  Gabinet badań przedlekarskich nr 105
  Gabinety okulistyczne nr 103, 104, 106
 • Budynek 1 (Poliklinika), piętro 2
  Sala zabiegowa nr 204
  Gabinet okulistyczny orzeczniczy nr 205
  Pracownia laseroterapii nr 206
 • Budynek 24 (Klinika Okulistyki), parter
  Pracownia perymetryczna (pola widzenia)
  Pracownia angiografii fluoresceinowej

Rejestracja

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00, budynek nr 24 - Klinika Okulistyki, parter
 • telefonicznie: 12 63 08 123 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00)
 • drogą mailową: oko@5wszk.com.pl

 


 

Leczenie w Przychodni Okulistycznej realizujemy na podstawie skierowania do poradni okulistycznej (na skierowaniach konieczne jest wpisanie numeru telefonu do Pacjenta)!

Skierowania do Przychodni Okulistycznej na:

– zabiegi laserowe (YAG-kapsulotomia tylna, YAG-irydotomia, SLT, fotokoagulacja siatkówki),
– badania diagnostyczne (angiografia fluoresceinowa, pole widzenia),
– drobne zabiegi chirurgiczne (usuwanie drobnych zmian skóry powiek – m.in. gradówek, brodawek, kępek żółtych),
– zastrzyki dogałkowe w ramach programów lekowych leczenia AMD i DME (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem i cukrzycowy obrzęk plamki)
przyjmuje zarówno rejestracja Przychodni (12 63 08 123, e-mail: oko@5wszk.com.pl, jak i sekretariat Kliniki (12 63 08 128, 504 944 676; e-mail: okulistyka@5wszk.com.pl).

Działalność Przychodni Okulistycznej obejmuje:

→ diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób oczu w ramach:
– Poradni leczenia jaskry
– Poradni leczenia schorzeń siatkówki
– Poradni leczenia schorzeń rogówki
– Poradni leczenia zapaleń błony naczyniowej
– Poradni okulistycznej ogólnoprofilowej

→ leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w ramach programu lekowego

→ leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) w ramach programu lekowego

→ drobne zabiegi chirurgiczne
– usuwanie drobnych zmian skórnych – m.in. gradówek, brodawek, kępek żółtych

→ zabiegi z zastosowaniem lasera
– YAG-kapsulotomia tylna (leczenie zaćmy wtórnej)
– YAG-irydotomia (leczenie jaskry)
– SLT (leczenie jaskry)
– fotokoagulacja siatkówki (leczenie retinopatii cukrzycowej, zakrzepów, zabezpieczanie zwyrodnień, rozwarstwień i otworów siatkówki)

→ badania na potrzeby medycyny pracy i orzecznictwa wojskowo-lekarskiego

Zespół specjalistów:

Poradnia okulistyczna ogólnoprofilowa:
lek. Renata Cebulska – specjalista okulistyki
dr n. med. Piotr Chaniecki – specjalista okulistyki
lek. Aneta Taranek – specjalista okulistyki

Poradnia leczenia schorzeń siatkówki:
lek. Małgorzata Laskowicz – specjalista okulistyki
lek. Katarzyna Świderek – specjalista okulistyki

Poradnia leczenia jaskry:
lek. Dorota Trela – specjalista okulistyki

Poradnia leczenia schorzeń rogówki:
mjr lek. Paweł Tkaczyk – specjalista okulistyki

Poradnia leczenia zapaleń błony naczyniowej:
lek. Małgorzata Laskowicz – specjalista okulistyki

Program lekowy leczenia AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem):
lek. Aneta Taranek – specjalista okulistyki

Program lekowy leczenia DME (cukrzycowy obrzęk plamki):
lek. Dorota Trela – specjalista okulistyki