Szpital Wojskowy w Krakowie przystąpił do pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Krajowa Sieć Kardiologiczna

Informujemy, że 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie przystąpił do pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Jest to program dostępny w tylko w wybranych województwach, w tym w małopolsce. Jest koordynowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie.
 
Krajowa Sieć Kardiologiczna (KSK) znacząco przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Program skierowany jest do pacjentów z wybranych schorzeniami:
  • nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym,
  • niewydolnością serca,
  • zaburzeniami rytmu i przewodzenia,
  • wadami zastawkowymi serca.

Główny benefit dla pacjenta jest taki, że jeśli będzie zakwalifikowany do leczenia w sieci, to ma zagwarantowany dostęp do 30 dni do specjalisty, i nie jest to tylko krótka konsultacja, ale wizyta mająca na celu zbudowanie planu leczenia, wskazanie diagnostyki, która ma być dodatkowo wykonana, potem również zdefiniowania całej ścieżki leczenia – bez względu na to, czy ona będzie realizowana na poziomie leczenia specjalistycznego czy szpitalnego (integrujemy w sieci wszystkie poziomy leczenia). Ważną rolę w programie pilotażowym pełni lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który może pokierować pacjenta w ramach sieci do kolejnego ośrodka na bardziej specjalistyczną diagnostykę.

W tym wszystkim pacjentowi będzie pomagał koordynator - to instytucja przetestowana w już w Krajowej Sieci Onkologicznej, gdzie koordynator jest odpowiedzialny za to, że pilnuje terminów, a pacjent jest prowadzony za rękę od etapu diagnostyki i leczenia, do rehabilitacji. Pacjent jest więc w większym komforcie w trudnej sytuacji choroby.

Więcej informacji na stronie KSK https://siec.ikard.pl lub w Sekretariacie Kliniki Kardiologii 5WSZK tel. 12 63 08 230

plakat

Ostatnia aktualizacja
05/06/2023
Data opublikowania
05/06/2023