Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Szpitala

W dniu 20 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Stanowisko Komendanta Szpitala objął dotychczasowy Zastępca Komendanta płk lek. Piotr PUC.

Ustępujący ze stanowiska Komendanta Szpitala płk mgr Ireneusz MAKULSKI, w związku ze złożonym wypowiedzeniem stosunku służby, został przeniesiony do dyspozycji do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. W okresie przebywania w dyspozycji będzie udzielał wsparcia nowemu Komendantowi.

W uroczystości udział wzięli: reprezentująca Wojewodę Małopolskiego Pani Joanna Bogacz – Dyrektor Wydziału Zdrowia, gen. broni Adam JOKS – Dowódca 2 Korpusu Polskiego – Dowódca Komponentu Wojsk Lądowych w Krakowie, dowódcy, komendanci, szefowie jednostek i instytucji wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji.

 

W tym dniu miała miejsce również inna uroczystość - spotkanie Komendantów Szpitala z wieloletnimi pracownikami 5WSzKzP przechodzącym na emeryturę:

  • Panią Anną Miturą – starszym technikiem w Zakładzie Analityki Lekarskiej, która pracowała ponad 46 lat w wojskowej służbie zdrowia w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
  • Panem Andrzejem Klusem – starszym inspektorem ds. poligrafii w Wydziale Administracji Ogólnej, który ma za sobą 57 lat służby i pracy zawodowej, w tym 36 lat pracy w wojskowej służbie zdrowia w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie.

Pani Anna i Pan Andrzej otrzymali serdeczne podziękowania za wzorową, wieloletnią i pełną zaangażowania pracę zawodową oraz życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                   

Ostatnia aktualizacja
05/01/2024
Data opublikowania
21/12/2023