Pożegnanie z mundurem byłego Komendanta Szpitala

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyła się uroczystość pożegnania
byłego Komendanta Szpitala płk mgr Ireneusza MAKULSKIEGO
w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej.

W uroczystości wzięli udział żołnierze i pracownicy Szpitala, a także zaproszeni goście.

Pożegnanie z mundurem byłego Komendanta Szpitala


płk mgr Ireneusz MAKULSKI

Przebieg służby – płk mgr Ireneusz MAKULSKI

 

Płk Ireneusz MAKULSKI służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1993 rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, kierunek Finanse i rachunkowość wojskowa. Studia w Wyższej Szkole Oficerskiej ukończył w roku 1997. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich na stanowisku Szef służby finansowej, następnie na stanowisku Główny księgowy.

W okresie od roku 2000 do 2002  pienił służbę w 14. Brygadzie Obrony Terytorialnej na stanowisku Główny księgowy.

W latach 2002 do 2006 służbę pełnił na stanowisku specjalista w Szefostwie Finansów w Dowództwie Wojsk Lądowych.

W roku 2006 objął stanowisko Szefa sekcji ekonomicznej w Dowództwie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, gdzie służył do roku 2010. W okresie tym dwukrotnie pełnił służbę poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Libanie, tj. w roku 2007 oraz w latach 2008-2009.

W latach 2010-2011 ponownie w Dowództwie Wojsk Lądowych,  na stanowisku starszy specjalista.

W latach 2011- 2015 służbę pełnił w Departamencie Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej na stanowisku starszy inspektor kontroli wojskowej, najpierw w Delegaturze w Krakowie, następnie w Delegaturze w Warszawie.

W latach 2015 – 2020 służba w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia  kolejno na stanowiskach Zastępca szefa oddziału, Szef oddziału i Naczelnik wydziału.

19 stycznia 2020 r. objął stanowisko Komendanta 5WSzKzP SPZOZ w Krakowie, służbę na tym stanowisku pełnił do dnia 10 grudnia 2023 r., następnie przeniesiony do dyspozycji do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, tj. do 31 stycznia 2024 r.

Pełniąc służbę systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe:

  • w roku 1999 ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Ekonomicznym, kierunek Zarządzenie i marketing, uzyskując tytuł zawodowy magistra.
  • w roku 2000 ukończył stadia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Ekonomicznym, kierunek Finanse i rachunkowość.
  • w roku 2016 ukończył kolejne studia podyplomowe, tym razem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia.
  • będąc już Komendantem Szpitala nadal podnosił kwalifikacji zawodowe, w roku 2023 ukończył kolejne studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia.

Za zaangażowanie i osiągane sukcesy w służbie wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, odznaczony medalami resorowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Ostatnia aktualizacja
15/02/2024
Data opublikowania
26/01/2024