Uroczystość przekazania obowiązków Dyrektora 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

W dniu 22 lutego 2024 r. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dyrektora 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala został powołany Pan dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ. Przekazujący obowiązki cz. p. o. Dyrektora płk lek. Janusz Piskorowski podziękował wszystkim kierownikom i pracownikom szpitala za pracę oraz złożył gratulacje i życzenia Panu prof. Bartłomiejowi Guzikowi obejmującemu obowiązki Dyrektora.

Pan prof. Bartłomiej Guzik podziękował Panu płk. Januszowi Piskorowskiemu oraz zadeklarował gotowość w dążeniu do dalszego rozwoju szpitala.

W uroczystości udział wzięli Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Pan płk Robert Gregulski oraz kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy 5WSzKzP.

Uroczystość przekazania obowiązków Dyrektora 5WSzKzP

 

 

Ostatnia aktualizacja
26/02/2024
Data opublikowania
26/02/2024