"Serwis replantacyjny" - replantacje i rekonstrukcje w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

W kwietniu 2022 roku 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie rozpoczął udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów replantacyjnych, a od 2018 roku nieprzerwanie wykonuje zabiegi mikrochirurgiczne - rekonstrukcje ubytków pourazowych i pozapalnych kości i tkanek miękkich. Operacje te są realizowane w ramach działalności Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

Szpital funkcjonuje w nieformalnym „serwisie replantacyjnym”, w ramach którego, w każdym miesiącu zabezpiecza cztery dyżury replantacyjne, przyjmując pacjentów z amputacjami kończyn z obszaru całej Polski. Należy podkreślić, że „serwis replantacyjny” nie jest rozwiązaniem systemowym, a jedynie  nieformalnym, oddolnym sposobem organizacji aktualnie dziesięciu podmiotów leczniczych w skali całego kraju, które w swojej strukturze posiadają nie tylko wyspecjalizowany w rekonstrukcjach narządu ruchu personel medyczny czy odpowiednią infrastrukturę, ale pasję i chęć do działania, dzięki którym możliwe jest ratowanie ludzkiego zdrowia.

Placówki dyżurują w ustalonych przez siebie terminach w ramach ogólnopolskiego grafiku dyżurów replantacyjnych, który publikowany jest na stronie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego https://www.lpr.com.pl/pl/replantacje/

W ciągu prawie 2 lat działalności, oprócz regularnych dyżurów, wykonano również ponad 10 replantacji poza grafikiem. Jest to o tyle szczególna sytuacja, że do zabiegu znaczna część personelu przyjeżdża z domu w swoim wolnym czasie, po to, by pomóc uniknąć pacjentowi ciężkiego kalectwa po amputacji. Takie „pospolite ruszenie” zdarza się głównie wtedy gdy w grafiku „serwisu” nie ma zgłoszonego ośrodka lub pacjentów po urazie amputacji w danym dniu jest więcej niż ośrodków, które dyżurują. Do najczęściej przeprowadzanych zabiegów w ciągu roku działalności 5WSzKzP w „serwisie replantacyjnym” należały: replantacje palców  (głównie kciuka), rewaskularyzacje (niepełne amputacje ale wymagające pilnego szycia naczyń) oraz ciężkie wielotkankowe urazy ręki. W trakcie prawie 2 letniej działalności wykonano około 50 takich procedur.

Lekarze wykonujący zabiegi rekonstrukcyjne i mikrochirurgiczne w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii tut. Szpitala są współzałożycielami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu (https://www.ptchrnr.pl/).  
W Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5WSzKzP pracuje Prezes PTCRNR dr Paweł Maleta oraz trzech członków, w tym Członek Zarządu i Członek Komisji Rewizyjnej. Chirurgia rekonstrukcyjna ubytków tkankowych to drugi ważny obszar działań naszego Zespołu, gdzie odnosi on sukcesy i pomaga wielu ciężko chorym pacjentom. Lekarze Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii konsultują chorych z oddziałów ortopedycznych i chirurgicznych, zarówno ze szpitali powiatowych, miejskich, wojewódzkich jak i klinicznych czy uniwersyteckich z całej Polski.  

Zarówno w zakresie replantacji jak również zabiegów rekonstrukcji mikrochirurgicznych kości i tkanek miękkich można przytoczyć historie wielu pacjentów, którzy przez lata cierpieli z powodu ciężkich urazów. Fakty są takie, że bez pomocy specjalistów takich jak Zespół ortopedów z 5WSzKzP, byliby oni nadal skazani na ciągłe cierpienia bez nadziei na wyleczenie. Dzięki temu, że chorzy trafili pod opiekę wybitnych i niezwykle zaangażowanych specjalistów uniknęli kalectwa, wrócili do sprawności, mogą pracować, uprawiać sport i znów prowadzić normalne życie.

Ostatnia aktualizacja
15/03/2024
Data opublikowania
15/03/2024