Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 26 kwietnia 2024 roku w Auli 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu, na zaproszenie Dyrektora 5WSzKzP dr hab. n. med. Bartłomieja GUZIKA, liczny udział wzięli żołnierze i pracownicy Szpitala oraz zaproszeni Goście. W uroczystości uczestniczyli m.in. Krzysztof Jan Klęczar – Wojewoda Małopolski, gen. bryg. Sławomir Mokrzycki - Szef Sztabu 2 Korpusu Polskiego, Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, dowódcy, komendanci, szefowie jednostek i instytucji Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przedstawiciele urzędów, instytucji i uczelni, członkowie Rady Społecznej oraz byli komendanci Szpitala.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przełożonemu zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym odśpiewaniem Hymnu państwowego RP przy akompaniamencie orkiestry wojskowej.

Podczas uroczystości odczytano pismo Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza - Ministra Obrony Narodowej skierowane do uczestników uroczystości, wręczono akt mianowania na wyższy stopień wojskowy, wyróżnienia odznaką pamiątkową szpitala oraz pamiątkowym ryngrafem.
W trakcie uroczystości odczytano także pismo Minister Zdrowia o nadaniu szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego z zakresu transplantologii.

Mianowanie na stopień pułkownika z rąk Dyrektora Szpitala otrzymał Zastępca Komendanta Szpitala ds. Lecznictwa ppłk lek. Marian KRÓL. Odznaki pamiątkowe wyróżnionym wręczyli dr hab. n. med. Bartłomiej GUZIK – Dyrektor Szpitala i gen. bryg. Sławomir Mokrzycki - Szef Sztabu 2 Korpusu Polskiego. Pamiątkowe ryngrafy wyróżnionym wręczyli dr hab. n. med. Bartłomiej GUZIK – Dyrektor Szpitala i Krzysztof Jan Klęczar – Wojewoda Małopolski.

W trakcie uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili: dr hab. n. med. Bartłomiej GUZIK – Dyrektor Szpitala, Krzysztof Jan Klęczar – Wojewoda Małopolski, gen. bryg. Sławomir Mokrzycki - Szef Sztabu 2 Korpusu Polskiego i Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – Dyrektor MOW NFZ w Krakowie.

Po części oficjalnej uroczystości, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z postępami prac budowlanych w nowopowstającym obiekcie na terenie Szpitala.

Atmosfera uroczystości, wzbogacona oprawą orkiestry wojskowej, była niezwykle podniosła.

Spotkaniu towarzyszył miły zwyczaj degustacji wyjątkowej, wojskowej grochówki.

Ostatnia aktualizacja
29/04/2024
Data opublikowania
26/04/2024