Szpital Wojskowy otrzymał certyfikat w zakresie szpitalnego systemu jakości dawstwa