Konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 ogłasza konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest DOSTAWA ANGIOGRAFU WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SIECI SZPITALNEJ

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zam@5wszk.com.pl, w temacie wiadomości wpisując "Zgłoszenie do Wstępnych Konsultacji Rynkowych".

Termin składania zgłoszeń: 24 maja 2024 roku

Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są pod linkiem: https://5wszk.com.pl/zamowienia

Numer sprawy 27/ZP/2024 Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ ANGIOGRAFU WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SIECI SZPITALNEJ

Ostatnia aktualizacja
10/05/2024
Data opublikowania
10/05/2024