Medal Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla dr. Tomasza Wojewody!

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie - dr med. Tomasz Wojewoda, w czasie XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej został wyróżniony nagrodą społeczności polskich chirurgów - Medalem Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Ostatnia aktualizacja
28/05/2024
Data opublikowania
28/05/2024