"Biała sobota" w Alwerni

200 przebadanych osób – to wynik „białej soboty” w Alwerni.

Akcję, na zaproszenie Burmistrza Gminy Alwernia Pani Beaty Nadzieja-Szpila, przeprowadzili lekarze specjaliści z 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.