Certyfikat akredytacyjny MZ dla leczenia szpitalnego

Drugi raz z rzędu 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie uzyskuje akredytację Ministra Zdrowia w zakresie zarządzania jakością. Tym razem uzyskaliśmy 88% spełnienia standardów akredytacyjnych co uplasowało nas na 19 miejscu w Polsce na 179 akredytowanych szpitali i na 2 miejscu wśród krakowskich szpitali.

Stosowanie i doskonalenie funkcjonowania szpitala w oparciu wymagania standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia bezpośrednio wpływa na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów, a to z kolei przekłada się na skuteczne leczenie i opiekę.

Ponad sześć ostatnich lat to wielka przygoda z jakością w naszym szpitalu, którą zainicjował płk dr n. med. Artur Rydzyk, a następnie w trudnym czasie pandemii kontynuował płk lek. Piotr Marszałek. Po przejęciu sterów w szpitalu przez płk mgr Ireneusza Makulskiego, płk lek. Piotra Puca, płk lek. Janusza Piskorowskiego i dr Małgorzatę Kamińską rozpoczęliśmy integrowanie projektów poprawy jakości ukierunkowanych na ustawiczne zwiększanie bezpieczeństwa naszych pacjentów takich, jak:

  • Zespół Wczesnego Reagowania,
  • Opieka Okołooperacyjna,
  • Antibiotic Stewardship,
  • czy kompleksowe podejście do klinicznego żywienia pacjentów.

Wszystko to było możliwe m. in. dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób kierujących naszymi Komitetami i Zespołami doradczymi: dr n. med. Monice Augustyn, dr n. med. Annie Włudarczyk, lek. Agacie Wielgus, dr Małgorzacie Kamińskiej, płk lek. Januszowi Piskorskiemu, lek. Tomaszowi Piejakowi oraz mgr Annie Sobszak-Świderek.

Niezwykłe zaangażowanie i wkład merytoryczny w naszym procesie ustawicznego doskonalenia zawdzięczamy naszym Kierownikom Klinik/Oddziałów/Zakładów oraz Pielęgniarkom Oddziałowym trzymającym w ryzach nasz system zarządzania. Wspólnie z nimi możemy budować kulturę jakości u podstaw, zarażając ideą jakości pracowników naszego szpitala.

Osiągnięcie tak wysokiej oceny w procesie akredytacyjnym nie byłoby możliwe bez codziennej wytężonej pracy wszystkich naszych pracowników, realizujących swoje zadania na każdym szczeblu szpitala – od personelu sprzątającego, opiekunek medycznych, sekretarek medycznych, diagnostów laboratoryjnych, techników sterylizacji medycznej, techników elektrokardiologii, farmaceutów przez pielęgniarki do lekarzy oraz pracowników procesów wspierających (m.in. logistyki, sprzętu medycznego, kadr, IT).

Całość procesu skutecznie koordynowali przez ostatnie cztery lata pracownicy Zespołu Zarządzania Jakości: Justyna Podsiadło, Justyna Wilkołak, Roksana Siewierska-Stachura, Tomek Wachowicz, Halina Kutaj-Wąsikowska i Marcin Bugała.

Ostatnia aktualizacja
08/07/2024
Data opublikowania
08/07/2024